.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Eksmisja byłego męża

Autor: Aleksandra Wilk-Fojud • Opublikowane: 16.02.2009

Mój były mąż zrzekł się na moją korzyść mieszkania (spółdzielczego), którego ja jestem głównym najemcą. Mieszkanie wraz z piwnicą należą wyłącznie do mnie, jednak były mąż jest zameldowany i zajmuje najmniejszy pokój. Prosiłam go, aby zabrał swoje rzeczy z przedpokoju, ale on tylko wezwał dwukrotnie policję (policja również kazała mu sprzątnąć rzeczy). Jego rzeczy leżą tam do dziś. Czy w takiej sytuacji mam prawo wystąpić o eksmisję? Ponadto czynsz lokalu wynosi 500 zł, były mąż płaci natomiast 100 zł. Czy mogę mu podnieść czynsz, a jeśli tak, to do jakiej wysokości?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Z Pani opisu wynika, że posiada Pani spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego. Pani były mąż zaś nie jest już członkiem spółdzielni i korzysta z mieszkania znajdującego się w jej zasobach bez żadnego tytułu prawnego. Kwestię tę reguluje ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych.

 

Powinna więc Pani zwrócić się do spółdzielni z wnioskiem o eksmisję Pani byłego męża z zajmowanego przez Panią mieszkania. Art. 4 cytowanej wyżej ustawy stanowi natomiast, że Pani mąż solidarnie z Panią ponosić powinien koszty związane z utrzymaniem lokalu. Skoro w większości koszty ponosi Pani, przysługuje Pani roszczenie regresowe o zwrot tych kosztów, które zapłacić powinien mąż. Jeżeli wynoszą one 500 zł, to powinna Pani płacić 250 zł. Mąż płaci 100, więc za każdy miesiąc może Pani dochodzić 150 zł przed sądem.

 

Art. 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych:

 

„1. Członkowie spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali, są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami statutu.

 

11. Osoby niebędące członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, są obowiązane uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni przez uiszczanie opłat na takich samych zasadach, jak członkowie spółdzielni, z zastrzeżeniem art. 5.

 

2. Członkowie spółdzielni będący właścicielami lokali są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem ich lokali, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami statutu.

 

3. Członkowie spółdzielni, którzy oczekują na ustanowienie na ich rzecz spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego albo prawa odrębnej własności lokalu, są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów budowy lokali przez wnoszenie wkładów mieszkaniowych lub budowlanych. Od chwili postawienia im lokali do dyspozycji uiszczają oni opłaty określone w ust. 1 albo 2.

 

4. Właściciele lokali niebędący członkami spółdzielni są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem ich lokali, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych. Są oni również obowiązani uczestniczyć w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni, które są przeznaczone do wspólnego korzystania przez osoby zamieszkujące w określonych budynkach lub osiedlu. Obowiązki te wykonują przez uiszczanie opłat na takich samych zasadach, jak członkowie spółdzielni, z zastrzeżeniem art. 5.

 

41. Zarząd spółdzielni prowadzi odrębnie dla każdej nieruchomości:

  1. ewidencję i rozliczenie przychodów i kosztów, o których mowa w ust. 1–2 i 4;
  2. ewidencję wpływów i wydatków funduszu remontowego zgodnie z art. 6 ust. 3; ewidencja wpływów i wydatków funduszu remontowego na poszczególne nieruchomości powinna uwzględniać wszystkie wpływy i wydatki funduszu remontowego tych nieruchomości.

 

5. Członkowie spółdzielni uczestniczą w kosztach związanych z działalnością społeczną, oświatową i kulturalną prowadzoną przez spółdzielnię, jeżeli uchwała walnego zgromadzenia tak stanowi. Właściciele lokali niebędący członkami oraz osoby niebędące członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, mogą odpłatnie korzystać z takiej działalności na podstawie umów zawieranych ze spółdzielnią.

 

6. Za opłaty, o których mowa w ust. 1–2 i 4, odpowiadają solidarnie z członkami spółdzielni, właścicielami lokali niebędącymi członkami spółdzielni lub osobami niebędącymi członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, osoby pełnoletnie stale z nimi zamieszkujące w lokalu, z wyjątkiem pełnoletnich zstępnych pozostających na ich utrzymaniu, a także osoby faktycznie korzystające z lokalu”.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 10 - 1 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »