Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Eksmisja z mieszkania własnościowego za długi

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 13.05.2017

Dostałam eksmisję z mieszkania własnościowego, zadłużyłam się, mając działalność gospodarczą. Komornik zajął moje mieszkanie i zlicytował. Mieszkam wraz z mężem. Jestem na rencie, oprócz tego pracuję na umowę-zlecenie, muszę spłacić jeszcze inne zobowiązania. Mąż nie pracuje, nie mamy lokalu zastępczego ani przyznanego socjalnego. Co w takiej sytuacji powinnam zrobić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Eksmisja z mieszkania własnościowego za długi

Fot. Fotolia

Od dnia 16 listopada 2011 r., wykonując obowiązek opróżnienia lokalu służącego zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych dłużnika na podstawie tytułu wykonawczego, z którego nie wynika prawo dłużnika do lokalu socjalnego lub zamiennego, komornik – jeżeli nie ustali, by dłużnikowi przysługiwał tytuł prawny do innego lokalu lub pomieszczenia, w którym dłużnik może zamieszkać – wstrzymuje się z dokonaniem czynności do czasu, gdy gmina właściwa ze względu na miejsce położenia lokalu podlegającego opróżnieniu, na wniosek komornika, wskaże dłużnikowi tymczasowe pomieszczenie (jeżeli dłużnikowi przysługuje prawo do pomieszczenia tymczasowego). Komornik wstrzymuje się z czynnościami na okres 6 miesięcy, czyli na taki czas, na jaki gmina zawarłaby z dłużnikiem umowę najmu pomieszczenia tymczasowego (art. 25b ustawy). Po upływie tego terminu komornik usuwa dłużnika do noclegowni, schroniska czy innej placówki zapewniającej miejsca noclegowe, którą ma obowiązek wskazać gmina, na terenie której znajduje się lokal podlegający opróżnieniu. Usuwając dłużnika do noclegowni, schroniska lub innej placówki zapewniającej miejsca noclegowe, komornik powiadomi właściwą gminę o potrzebie zapewnienia dłużnikowi tymczasowego pomieszczenia (art. 1046 § 4). Nie może to nastąpić w okresie od 1 listopada do 31 marca następnego roku włącznie.

 

Komornik powinien postąpić w odpowiednio podobny sposób, gdy w tytule wykonawczym przyznano dłużnikowi prawo do lokalu socjalnego (lub zamiennego). Między złożeniem oferty najmu lokalu socjalnego przez gminę (co stanowi podstawę nadania klauzuli wykonalności) a wykonaniem tytułu na skutek wniosku wierzyciela mogą wystąpić okoliczności, które spowodują, że gmina nie pozostaje w dyspozycji do zawarcia z dłużnikiem umowy najmu oferowanego lokalu (np. utraciła ten lokal na skutek katastrofy budowlanej wywołanej powodzią), natomiast dłużnik nie ma prawa do innego lokalu lub pomieszczenia, w którym może zamieszkać, i nie uzyskał orzeczenia o pozbawieniu tytułu wykonawczego, stanowiącego podstawę egzekucji, wykonalności, albo orzeczenia zabezpieczającego takie powództwo przez zawieszenie postępowania egzekucyjnego (np. nie podjął jeszcze obrony przez wytoczenie stosownego powództwa). W takim wypadku komornik powinien wystąpić do gminy o to, aby wskazała inny lokal socjalny, w którym dłużnik może zamieszkać. Dalsze czynności egzekucyjne komornika będą uzależnione od wskazania przez gminę lokalu socjalnego.

 
Pani nie musi podejmować żadnych działań. Te leżą w gestii komornika, który musi zawiadomić gminę o tym fakcie.

 

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziewięć plus VIII =

»Podobne materiały

Eksmisja z mieszkania

Chcę kupić mieszkanie na licytacji komorniczej. Czy po wygranej licytacji muszę zapewnić dotychczasowemu właścicielowi lokal zastępczy, gdyby nie chciał się wymeldować i wyprowadzić dobrowolnie? Jak skutecznie eksmitować z mieszkania takiego lokatora?

 

Jak napisać pozew dotyczący eksmisji i długów?

Jestem współwłaścicielem nieruchomości z wynajmowanymi mieszkaniami. Chcemy złożyć w sądzie dwa pozwy: o eksmisję i zapłatę czynszu przeciwko zamieszkałym w przedmiotowym lokalu (z zaległością) matce i czwórce dorosłych dzieci oraz ojcu, który się wyprowadził, wymeldował i podał nam aktualny adres z

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »