.
Mamy 12 389 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Egzekucja z lokatorskiego prawa do lokalu

Autor: Monika Cieszyńska • Opublikowane: 20.04.2015

Komornik dokonał zajęcia wkładu wniesionego przez członka spółdzielni (lokatorskie prawo do lokalu). Jak zmusić spółdzielnię do podjęcia uchwały o wygaśnięciu prawa, co sfinalizuje egzekucję? Spółdzielnia nie chce tego zrobić.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 27 ust. 3 Prawa spółdzielczego „jeżeli egzekucja z innego majątku członka okaże się bezskuteczna, a przepis szczególny nie stanowi inaczej, wierzyciel członka może skierować egzekucję do wniesionych przez członka wkładów. W takim wypadku roszczenie członka o zwrot wkładów lub ich równowartości staje się wymagalne po upływie sześciu miesięcy od dnia zajęcia wkładów, chyba że wymagalność tego roszczenia nastąpiła wcześniej na podstawie innych przepisów”.

 

Z literalnego brzmienia tego przepisu wynika, iż wierzyciel może prowadzić egzekucję z wkładu po upływie 6 miesięcy od dokonania zajęcia, mimo dalszego trwania członkostwa. Art. 27 ust. 3 Prawa spółdzielczego nie stanowi bowiem przesłanki pozbawienia członkostwa. Dlatego też w mojej opinii powyższy przepis nie odnosi się do wkładu mieszkaniowego związanego ze spółdzielczym lokatorskim prawem do lokalu.

 

Instytucję spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, w tym wymagalność roszczenia o rozliczenie wkładu mieszkaniowego związanego ze spółdzielczym lokatorskim prawem do lokalu, reguluje ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych. Zgodnie z ustawą rozliczenie wkładu mieszkaniowego związanego ze spółdzielczym lokatorskim prawem do lokalu, następuje dopiero po wygaśnięciu tego prawa.

 

Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego natomiast wygasa z chwilą ustania członkostwa oraz w innych wypadkach określonych w rozdziale 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. I tak zgodnie z rozdziałem 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych „spółdzielnia może podjąć uchwałę o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego z następujących przyczyn:

 

1)  jeżeli członek pomimo pisemnego upomnienia nadal używa lokal niezgodnie z jego przeznaczeniem lub zaniedbuje obowiązki, dopuszczając do powstania szkód, lub niszczy urządzenia przeznaczone do wspólnego korzystania przez mieszkańców albo wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali, lub

2)  jeżeli członek jest w zwłoce z uiszczeniem opłat za używanie lokalu za 6 miesięcy”.

 

Natomiast ustanie członkostwa następuje na skutek:

 

  • śmierci członka,
  • wypowiedzenia dokonanego przez członka oraz
  • pozbawienia członkostwa przez wykreślenie lub wykluczenie w związku z naruszeniem obowiązków statutowych.

 

Nadto art. 9 ust. 3 ustawy o spółdzielniach jednoznacznie stanowi, iż spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu nie podlega egzekucji.

 

Mając na uwadze powyższe, należy uznać, że nie ma możliwości prowadzenia egzekucji z wkładu mieszkaniowego członka, gdy jest ono prawem związanym ze spółdzielczym lokatorskim prawem do lokalu (inaczej dopóki spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu trwa). Pan jako wierzyciel będzie mógł zaspokoić się z wkładu mieszkaniowego dopiero po ustaniu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu Pana dłużnika, z którym ten wkład jest związany. Niestety nie ma Pan żadnych środków prawnych do przymuszenia spółdzielni, by podjęła ona uchwałę, że spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu Pana dłużnika wygasło. Co więcej takowa uchwała nie może zostać podjęta z jakichkolwiek powodów, lecz w razie zajścia wyżej omówionych przesłanek.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziewięć + 3 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »