Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zakaz przechodzenia i przejazdu przez teren prywatny - jak wyegzekwować wyrok?

Autor: Łukasz Poczyński • Opublikowane: 20.10.2009

Uzyskałem prawomocny wyrok sądowy, w którym sąd zakazał mojemu sąsiadowi przechodzenia i przejeżdżania przez działki stanowiące moją własność. Sąsiad jednak do tego wyroku nadal się nie stosuje – przechodzi i przejeżdża przez mój teren. Czy jest jakaś możliwość, aby wyegzekwować od sąsiada stosowanie się do zakazu orzeczonego wyrokiem na drodze egzekucji komorniczej względnie innej drodze?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zakaz przechodzenia i przejazdu przez teren prywatny - jak wyegzekwować wyrok?

Sąsiad mimo wyroku zakazującego nadal przejeżdża przez nie swoją własność - co zrobić?

W zaistniałej sytuacji może Pan skorzystać z możliwości, jaką daje art. 1051 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.), zgodnie z którym, jeżeli dłużnik ma obowiązek zaniechać pewnej czynności lub nie przeszkadzać czynności wierzyciela, sąd, w którego okręgu dłużnik działał wbrew swemu obowiązkowi, na wniosek wierzyciela, po wysłuchaniu stron i stwierdzeniu, że dłużnik działał wbrew obowiązkowi, nałoży na niego grzywnę. Tak samo sąd postąpi w razie dalszego wniosku wierzyciela.

 

Powyższy przepis dotyczący egzekucji świadczeń niepieniężnych normuje sposób wymuszenia biernego zachowania dłużnika (zobowiązanego do zaniechania pewnej czynności).

Działanie wbrew obowiązkowi zaniechania pewnej czynności

Warto w tym miejscu zauważyć, że działanie wbrew obowiązkowi zaniechania pewnej czynności odnosi się nie tylko do samego dłużnika, lecz również do członków jego rodziny i osób bliskich, jeśli działają za jego wiedzą i wolą.

 

Zgodnie z dyspozycją komentowanego artykułu powinien Pan, jako wierzyciel, skierować do sądu rejonowego, w którego okręgu dłużnik działa wbrew obowiązkowi wynikającemu z tytułu wykonawczego, odpowiedni wniosek o wszczęcie egzekucji. We wniosku powinien Pan dokładnie określić, jakich czynności dłużnik ma zaniechać.

 

Sąd (który w tym przypadku występuje w roli organu egzekucyjnego) przed wydaniem postanowienia stosującego wobec dłużnika środek przymusu wynikający z art. 1051 K.p.c., obligatoryjnie wysłucha strony. Celem wysłuchania stron jest ustalenie, czy dłużnik działał wbrew obowiązkowi wynikającemu z tytułu wykonawczego. Wysokość grzywien nakładanych na dłużnika przez sąd jest ograniczona do wysokości wskazanej w art. 1052 K.p.c. Zgodnie z tym artykułem, w jednym postanowieniu sąd może wymierzyć grzywnę nie wyższą niż jeden tysiąc złotych, chyba że trzykrotne wymierzenie grzywny okazało się nieskuteczne. Ogólna suma grzywien w tej samej sprawie nie może przewyższać stu tysięcy złotych.

Grzywna za niezastosowanie się do wyroku sądu zakazującego przejazdu przez nieruchomość sąsiednią

Grzywna orzekana na podstawie art. 1051 K.p.c. nie jest karą, lecz środkiem przymusu podejmowanym w celu zmuszenia opornych dłużników do wykonania zapadłych przeciwko nim orzeczeń sądu (w celu wymuszenia zaniechania czynności przechodu, przejazdu i przegonu bydła przez określony pas gruntu) – postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 18 maja 1983 r. (I CZ 73/83).

 

Wierzyciel we wniosku o wszczęcie egzekucji może nadto domagać się zobowiązania dłużnika do zabezpieczenia ewentualnej szkody, grożącej wierzycielowi wskutek dalszego działania dłużnika wbrew obowiązkowi. Zgodnie bowiem z art. 1051 § 2 K.p.c., sąd może – na wniosek wierzyciela – zobowiązać dłużnika do zabezpieczenia szkody, grożącej wierzycielowi wskutek dalszego działania dłużnika wbrew obowiązkowi. Wierzyciel zobowiązany jest wówczas uprawdopodobnić przed sądem możliwość powstania szkody i jej wysokość, gdyż sąd w postanowieniu zobowiązującym dłużnika do zabezpieczenia szkody określa wysokość zabezpieczenia i czas jego trwania.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (1):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • osiem - X =

28.07.2018

A TO DLACZEGO NA OKOLICZNOŚĆ NARUSZENIA ZAKAZU SADOWEGO NIE MA ZASTOSOWANIA 244 ART KODEKSU KARNEGO ?

henryk501926434@gmail.com

»Podobne materiały

Czy mogę przed licytacją wykupić nieruchomości od komornika?

Tata nie płacił długów i cały majątek przejmuje komornik i jest zaplanowana licytacja. Czy mogę przed licytacją wykupić nieruchomości? Czy to odwoła licytację?

 

Pomówienia o romans - co zrobić?

Pewna kobieta, która nawet mnie nie zna, rozpowiada na mój temat niestworzone historie, co bardzo źle wpływa na moją reputację i dobre imię. Ta kobieta oskarża mnie o romans z jej mężem, z którym pracuję. Żadnego romansu nie było, ani nawet flirtu, a rzucanie takich oskarżeń źle wpływa na moje zdrow

 

Zajęcie konta spółki z o.o. za długi współwłaściciela

Sprawa dotyczy zajęcia konta spółki z o.o. za długi współwłaściciela. Jestem razem z żoną współwłaścicielem sp. z o.o. Ponadto żona jest właścicielem firmy, która jest zadłużona w ZUS-ie. Oba konta są w tym samym banku (firmowe i spółki). Bank dziś zajął konto spółki, twierdząc, że wynika to z prywa

 

Zajęcie konta przez komornika za długi rodziców

Moi rodzice mają długi za mieszkanie. Nie mieszkam z nimi od ponad dwóch lat, ale komornik zajął moje konto za długi rodziców. Rodzice nie wymeldowali mnie i teraz wychodzi na to, że mam spłacać ich długi. Nie stać mnie na spłatę, gdyż sam mam rodzinę na utrzymaniu. Mieszkamy z żoną i dziećmi w wyna

 

Pozew przeciwko trzeciodłużnikowi

Mam dłużnika – pana X. Komornik, prowadząc egzekucję, zajął jego wierzytelność od pana Y. Y według dokumentów jest winien X za fakturę. Jednakże Y odmówił komornikowi zapłaty zajętej wierzytelności, twierdząc, że nie ma zobowiązań wobec X. Wezwałem pana Y do zapłaty mi lub komornikowi długu, k

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »