Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Egzekucja wcześniej spłaconego długu a odzyskanie pieniędzy

Autor: Tomasz Libik • Opublikowane: 15.04.2010

Komornik dokonał egzekucji długu z faktury, która została opłacona. W jaki sposób odzyskać pieniądze? Czy można skarżyć się na postępowanie komornika lub złożyć zawiadomienie do prokuratury o popełnieniu przestępstwa? Nie ma możliwości kontaktu i wyjaśnienia tej sprawy z wierzycielem, ponieważ działa on w złej wierze.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Egzekucję świadczeń pieniężnych kompleksowo reguluje część trzecia Kodeksu postępowania cywilnego.

 

Wśród przepisów dotyczących egzekucji uregulowana jest także droga postępowania w razie wszczęcia egzekucji spłaconego uprzednio długu.

 

Zgodnie z art. 840 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego (w skrócie K.p.c.) „dłużnik może w drodze powództwa żądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub części albo ograniczenia, jeżeli:

 

  1. przeczy zdarzeniom, na których oparto wydanie klauzuli wykonalności, a w szczególności gdy kwestionuje istnienie obowiązku stwierdzonego tytułem egzekucyjnym niebędącym orzeczeniem sądu albo gdy kwestionuje przejście obowiązku mimo istnienia formalnego dokumentu stwierdzającego to przejście;
  2. po powstaniu tytułu egzekucyjnego nastąpiło zdarzenie, wskutek którego zobowiązanie wygasło albo nie może być egzekwowane; gdy tytułem jest orzeczenie sądowe, dłużnik może powództwo oprzeć także na zdarzeniach, które nastąpiły po zamknięciu rozprawy, a także zarzucie spełnienia świadczenia, jeżeli zarzut ten nie był przedmiotem rozpoznania w sprawie”.

 

Właściwą drogą postępowania w razie dochodzenia przez komornika należności już zapłaconej jest, po wezwaniu komornika do zwrotu należności ze względu na uiszczenie kwoty stanowiącej przedmiot egzekucji, złożenie powództwa przeciwegzekucyjnego.

 

We wskazanym powództwie należy dochodzić pozbawienia tytułu wykonawczego w całości bądź części.

 

Przedmiotowe powództwo na podstawie art. 843 K.p.c. składa się do sądu rzeczowo właściwego, w którego okręgu prowadzi się egzekucję.

 

Co istotne, aby komornik sądowy nie dochodził dalszych należności w trakcie trwania postępowania sądowego, w powództwie przeciwegzekucyjnym, na mocy art. 755 § 1 pkt 3 K.p.c. może Pan wnieść o zawieszenie przedmiotowego postępowania egzekucyjnego do czasu zakończenia postępowania przeciwegzekucyjnego.

 

Zakończenie postępowania przeciwegzekucjnego, w zależności od jego efektów, może skutkować wznowieniem postępowania komorniczego bądź jego umorzeniem.

 

Jeżeli komornik dokonał skutecznie egzekucji, a następnie przekazał wierzycielowi pieniądze mu nienależne, w oparciu o wyrok w postępowaniu przeciwegzekucyjnym, może Pan w terminie późniejszym dochodzić od byłego wierzyciela zwrotu pełnej bezpodstawnie zajętej kwoty Pana wierzytelności.

 

Dochodzenie należności może być przekazane przez byłego wierzyciela do rozstrzygnięcia przez sąd, co jedynie stworzy po jego stronie dodatkowe koszty postępowania i egzekucyjne.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 7 minus osiem =

»Podobne materiały

Egzekucja długów żony z emerytury męża

Prowadziłam jednoosobową działalność gospodarczą. Odbyła się kontrola skarbowa – mam dług w wysokości ok. 180 tys. zł. Mój mąż i ja nie mamy rozdzielności finansowej. Obecnie ja zarabiam niewielkie pieniądze, zaś mąż dostaje wysoką emeryturę. Czy komornik może dokonać egzekucji moich długów z

 

Jak zatrzymać działania komornika sądowego?

W 1999 r. kupiłem wysyłkowo zestaw encyklopedii, za który zapłaciłem, ale niestety nie mam już dowodu wpłaty. Obecnie firma założyła mi sprawę sądową, o której nic nie wiedziałem, bo wezwania przychodziły na mój stary adres zameldowania. Obecnie komornik straszy mnie egzekucją. Jak zatrzymać jego dz

 

Czy możliwe jest wycofanie licytacji przed uprawomocnieniem wyroku?

Moje mieszkanie zostało zlicytowane kilka dni temu, za 5 dni wyrok się uprawomocni. Czy możliwe jest wycofanie licytacji przed uprawomocnieniem wyroku, jeśli zapłaciłbym zadłużenie komornikowi na tym etapie? Z jakimi kosztami to się wiąże?

 

Oświadczenie dłużnika o poddaniu się egzekucji

Jestem w trakcie sprawy rozwodowej z żoną. Jeszcze przed wniesieniem pozwu podpisałem w obecności notariusza oświadczenie, w którym dobrowolnie zgodziłem się przekazywać żonie w celu zaspokojenia potrzeb rodziny 5000 zł miesięcznie. Poza tym zobowiązałem się do płacenia 2000 zł alimentów na żonę ora

 

Odpowiedzialność członka zarządu spółki z o.o. przed ZUS-em

ZUS wszczął wobec mnie postępowanie w sprawie orzeczenia odpowiedzialności jako byłego członka zarządu i likwidatora spółki z o.o. za zobowiązania należne w okresie 2011–2013. Likwidacja spółki nastąpiła w 2016 r. ZUS zgłosił wierzytelność w postępowaniu likwidacyjnym w 2015 r. i nie został za

 

Czy komornik może zabrać całe wynagrodzenie?

Pracuję na umowę zlecenie. Wynagrodzenie otrzymuję co miesiąc (800 zł) i do tego dostaję jeszcze diety za podróże służbowe. Jest to moje jedyne źródło utrzymania. Czy komornik może mi zabrać całe wynagrodzenie i zostawić tylko diety?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »