.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Egzekucja wcześniej spłaconego długu a odzyskanie pieniędzy

Autor: Tomasz Libik • Opublikowane: 15.04.2010

Komornik dokonał egzekucji długu z faktury, która została opłacona. W jaki sposób odzyskać pieniądze? Czy można skarżyć się na postępowanie komornika lub złożyć zawiadomienie do prokuratury o popełnieniu przestępstwa? Nie ma możliwości kontaktu i wyjaśnienia tej sprawy z wierzycielem, ponieważ działa on w złej wierze.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Egzekucję świadczeń pieniężnych kompleksowo reguluje część trzecia Kodeksu postępowania cywilnego.

 

Wśród przepisów dotyczących egzekucji uregulowana jest także droga postępowania w razie wszczęcia egzekucji spłaconego uprzednio długu.

 

Zgodnie z art. 840 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego (w skrócie K.p.c.) „dłużnik może w drodze powództwa żądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub części albo ograniczenia, jeżeli:

 

  1. przeczy zdarzeniom, na których oparto wydanie klauzuli wykonalności, a w szczególności gdy kwestionuje istnienie obowiązku stwierdzonego tytułem egzekucyjnym niebędącym orzeczeniem sądu albo gdy kwestionuje przejście obowiązku mimo istnienia formalnego dokumentu stwierdzającego to przejście;
  2. po powstaniu tytułu egzekucyjnego nastąpiło zdarzenie, wskutek którego zobowiązanie wygasło albo nie może być egzekwowane; gdy tytułem jest orzeczenie sądowe, dłużnik może powództwo oprzeć także na zdarzeniach, które nastąpiły po zamknięciu rozprawy, a także zarzucie spełnienia świadczenia, jeżeli zarzut ten nie był przedmiotem rozpoznania w sprawie”.

 

Właściwą drogą postępowania w razie dochodzenia przez komornika należności już zapłaconej jest, po wezwaniu komornika do zwrotu należności ze względu na uiszczenie kwoty stanowiącej przedmiot egzekucji, złożenie powództwa przeciwegzekucyjnego.

 

We wskazanym powództwie należy dochodzić pozbawienia tytułu wykonawczego w całości bądź części.

 

Przedmiotowe powództwo na podstawie art. 843 K.p.c. składa się do sądu rzeczowo właściwego, w którego okręgu prowadzi się egzekucję.

 

Co istotne, aby komornik sądowy nie dochodził dalszych należności w trakcie trwania postępowania sądowego, w powództwie przeciwegzekucyjnym, na mocy art. 755 § 1 pkt 3 K.p.c. może Pan wnieść o zawieszenie przedmiotowego postępowania egzekucyjnego do czasu zakończenia postępowania przeciwegzekucyjnego.

 

Zakończenie postępowania przeciwegzekucjnego, w zależności od jego efektów, może skutkować wznowieniem postępowania komorniczego bądź jego umorzeniem.

 

Jeżeli komornik dokonał skutecznie egzekucji, a następnie przekazał wierzycielowi pieniądze mu nienależne, w oparciu o wyrok w postępowaniu przeciwegzekucyjnym, może Pan w terminie późniejszym dochodzić od byłego wierzyciela zwrotu pełnej bezpodstawnie zajętej kwoty Pana wierzytelności.

 

Dochodzenie należności może być przekazane przez byłego wierzyciela do rozstrzygnięcia przez sąd, co jedynie stworzy po jego stronie dodatkowe koszty postępowania i egzekucyjne.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IX minus 2 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl