.
Mamy 12 627 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Egzekucja kredytu z emerytury i renty

Autor: Marcin Górecki • Opublikowane: 30.04.2012

Jestem emerytką. Zaciągnęłam kredyt w banku i po pewnym czasie przestałam go spłacać. Bank oddał sprawę do działu windykacji, skąd dostałam propozycję spłaty w ratach w wysokości 1500 zł miesięcznie – jeśli się nie zgodzę, bank odda sprawę do sądu. Zaproponowałam ugodę, zobowiązując się do spłaty comiesięcznych rat w wysokości 700 zł, oraz wyjaśniając zaistniałą sytuację. Niestety dział windykacji nie zgodził się, podtrzymując ultimatum – 1500 zł albo sąd.

Niestety to dla mnie za dużo. Jeśli spłacałabym ten kredyt po 700 zł miesięcznie, czyli tak jak mogę, czy bank odda sprawę do sądu? Czy to prawda, że egzekucja kredytu z emerytury czy renty może być prowadzona tylko do pewnej wysokości tego świadczenia? Jeśli tak, to do jakiej wysokości bank może mi zająć emeryturę z ZUS-u?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W przedmiocie egzekucji i potrąceń ze świadczeń wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych stanowią przepisy art. 139-141 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Istotnym jest, iż przepisy te wskazują konkretne należności, które podlegają egzekucji i potrąceniom. W pierwszej kolejności potrącane są alimenty. Następnie potrąceniu podlegać będą należności z tytułu niespłaconego kredytu.

 

Jak wynika z treści art. 140 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych:

 

„Potrącenia, o których mowa w art. 139, mogą być dokonywane, z zastrzeżeniem art. 141, w następujących granicach: (...) innych egzekwowanych należności – do wysokości 25% świadczenia”.

 

Zgodnie z art. 141 ust 1. ww. ustawy: „Emerytury i renty są wolne od egzekucji i potrąceń, z zastrzeżeniem ust. 2, w części odpowiadającej:

 

1) 50% kwoty najniższej emerytury lub renty – zależnie od rodzaju pobieranego przez emeryta (rencistę) świadczenia – przy potrącaniu:

a) należności, o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 3, wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi,

b) należności, o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 4,

c) należności, o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 5, wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi;

2) 60% kwoty najniższej emerytury lub renty – przy potrącaniu należności, o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 1 i 2 i 6-9;

3) 20% najniższej emerytury lub renty – przy potrącaniu należności, o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 10.

 

2. Kwoty emerytur i rent przyznanych z uwzględnieniem okresów ubezpieczenia za granicą, wolne od potrąceń i egzekucji, ustala się proporcjonalnie do wypłacanego świadczenia.

 

3. Kwoty wolne od potrąceń i egzekucji ustala się dla emerytur i rent wraz ze wszystkimi wzrostami, zwiększeniami, dodatkami oraz innymi świadczeniami wypłacanymi wraz z emeryturą lub rentą na podstawie odrębnych przepisów, z wyłączeniem świadczeń rodzinnych oraz dodatku dla sierot zupełnych i dodatku pielęgnacyjnego, dodatku pielęgnacyjnego i dodatku weterana poszkodowanego.

 

4. W razie zbiegu uprawnień do dwóch lub więcej świadczeń pieniężnych kwotę wolną od egzekucji i potrąceń ustala się od jednego – wyższego świadczenia”.

 

W chwili obecnej kwota najniższej emerytury, z zastrzeżeniem art. 24a ust. 6, art. 54, art. 54a ust. 2 i art. 87, oraz renty rodzinnej wynosi 799,18 zł miesięcznie.

 

Innymi słowy komornik ma prawo prowadzić egzekucję z Pani emerytury i zająć z niej 25%, ale pozostała po ściągnięciu część świadczenia emerytalnego nie może być mniejsza aniżeli 399,59 zł.

 

Jak już wspomniałem, ustawodawca posługuje się terminem „kwota najniższej emerytury i renty”, dlatego, w mojej ocenie, komornik nie ma prawa zająć więcej aniżeli owe 25% świadczenia emerytalnego. Proszę jednak zauważyć, iż wierzyciel może złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji także z przedmiotów ruchomych i środków zgromadzonych na kontach bankowych. Aktualnie komornicy mają dostęp do informacji związanych z saldem danego konta. Egzekucja odbywa się bez przeprowadzenia rozprawy. Nie jest zatem wykluczona możliwość egzekucji także z innych przedmiotów będących Pani własnością. Proszę jednak pamiętać, iż komornik nie może prowadzić egzekucji w sposób zbyt uciążliwy dla dłużnika.

 

Wierzyciel może w każdym czasie oddać sprawę do sądu, niestety dobra wola w tym przypadku nic nie pomoże. Takie jest jego prawo.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 2 + zero =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »