Mamy 10 894 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Egzekucja długów żony z emerytury męża

Autor: Paweł Saługa • Opublikowane: 25.09.2014

Prowadziłam jednoosobową działalność gospodarczą. Odbyła się kontrola skarbowa – mam dług w wysokości ok. 180 tys. zł. Mój mąż i ja nie mamy rozdzielności finansowej. Obecnie ja zarabiam niewielkie pieniądze, zaś mąż dostaje wysoką emeryturę. Czy komornik może dokonać egzekucji moich długów z emerytury męża? Nie posiadam innych zobowiązań publicznoprawnych.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W sytuacji, w której ma Pani nieuregulowane zobowiązania podatkowe wynikające z prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej i nie miała Pani rozdzielności finansowej, małżonek odpowiada za zobowiązania wynikające z prowadzenia tej działalności z majątku wspólnego. Zgodnie z art. 31 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego do majątku wspólnego należą w szczególności:

 

  1. pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków;
  2. dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków;
  3. środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków;
  4. kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, z późn. zm.).

 

Zgodnie z art. 27c ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 ze zm.), jeżeli egzekucja ma być prowadzona zarówno z majątku wspólnego zobowiązanego i jego małżonka, jak i z ich majątków osobistych, tytuł wykonawczy wystawia się na oboje małżonków.

Tym samym do czasu, gdy zostanie wystawiony tytuł wykonawczy obejmujący majątek wspólny, egzekucja będzie prowadzona z majątku odrębnego. Niemniej jednak tytuł wykonawczy będzie mógł objąć emeryturę małżonka.

Zgodnie z wyrokiem NSA z dnia 4.10.2011 r. (II FSK 707/10) przepis, z którego wynika obowiązek wystawienia tytułu wykonawczego na oboje małżonków, ma zastosowanie wówczas, gdy tylko jeden z małżonków jest zobowiązanym w rozumieniu ustawy, a drugi takiego statusu nie ma.

 

Z kolei zgodnie z wyrokiem WSA w Opolu z dnia 25.01.2012 r. (I SA/Op 368/11) w przypadku skierowania egzekucji do majątku wspólnego organ egzekucyjny musi dysponować tytułem wykonawczym przeciwko obojgu małżonkom, w przeciwnym bowiem wypadku małżonek współodpowiedzialny za zaległości podatkowe, którego prawa de facto zostały zajęte przez organ, pozbawiony by został jakiejkolwiek ochrony prawnej. Takie zaś działanie bezwzględnie byłoby działaniem naruszającym standardy gwarancji konstytucyjnych państwa prawa. Zatem po to tytuł egzekucyjny wystawia się na obojga małżonków w sytuacji skierowania egzekucji do majątku wspólnego, aby zagwarantować małżonkowi zobowiązanego środki obrony, gwarantując czynne uczestnictwo w postępowaniu poprzez doręczanie tytułu wykonawczego, zawiadomień o dokonanych czynnościach, składanie środków zaskarżania, w tym zarzutów na postępowanie egzekucyjne. Zatem tytuł wykonawczy winien być wystawiony zarówno na zobowiązanego, jak i jego małżonkę. Oznacza to, że tytuł ten powinien być doręczony obojgu małżonkom, by obojgu zagwarantować prawo do obrony poprzez m.in. wnoszenie zarzutów na postępowanie egzekucyjne.

Zgodnie z wyrokiem WSA w Gdańsku z dnia 9.12.2010 r. (II SA/Gd 551/10) w przypadku prowadzenia postępowania egzekucyjnego wobec osób fizycznych każdej z nich należy doręczyć tytuł wykonawczy. W sprawie, gdzie postępowanie egzekucyjne prowadzone jest w szczególny sposób określony w art. 27c ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 1991 r. Nr 36, poz. 161 ze zm.), przepis ten pozwala na wystawienie tytułu wykonawczego na oboje małżonków, jeżeli egzekucja ma być prowadzona z majątku wspólnego zobowiązanego oraz jego małżonka i z ich majątków osobistych. Wystawienie tytułu wykonawczego na oboje małżonków nie pozwala jednak traktować ich jako jednego zobowiązanego i w takiej sytuacji, pomimo że obowiązek określony w decyzji nałożono solidarnie na oboje, zachowują status stron postępowania egzekucyjnego. Oznacza to, że korespondencja powinna być doręczana każdemu z nich osobno, chociażby zamieszkiwali pod tym samym adresem. Wynika to z art. 40 § 1 K.p.a., który ma odpowiednie zastosowanie na mocy odesłania z art. 18 ustawy.

Z tego powodu należy liczyć się z tym, że egzekucja zostanie również skierowana wobec emerytury Pani męża.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • sześć + 9 =

»Podobne materiały

Czy komornik miał prawo umorzyć egzekucję długu?

Komornik na mój wniosek prowadził egzekucję wobec dłużnika. Otrzymywałem kwoty rzędu kilkudziesięciu złotych miesięcznie (należność główna to 1900 zł). Otrzymałem wysłuchanie wierzyciela. W wysłuchaniu komornik stwierdził, że dłużnik utrzymuje się ze świadczenia ZUS, potrącenia z niego dzielone są m

 

Egzekucja długów przez dwóch komorników

Czy jest możliwa równoczesna egzekucja długów przez dwóch komorników? Jeden zajmuje pensję, a drugi – mimo powiadomienia o już istniejącej egzekucji – ma zamiar wycenić oraz zająć ruchomości. Powiadomiłem listownie drugiego komornika o braku majątku, który pozwoliłby na egzekucję długu (pierwszy ko

 

Egzekucja długu a przedmioty należące do osób trzecich

Mieszkam w domu należącym do teściów, sprzęty i wyposażenie należą do mojego męża (mamy intercyzę). Mam dług (związany z prowadzoną przeze mnie przed ślubem działalnością gospodarczą), którego nie jestem w stanie spłacić. Czy komornik może wtargnąć do domu i zająć rzeczy, które do mnie nie należą, o

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »