Mamy 10 894 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Egzekucja diet z tytułu podróży służbowej

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 27.06.2014

Czy egzekucja z diet z tytułu podróży służbowej dla pracownika jest możliwa? Komornik utrzymuje, że tak, ale nam się wydaje, że diety nie są wynagrodzeniem i nie powinny być zajmowane. Prosimy o podstawę prawną.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Diety są ustawowo wyłączone z zajęcia komorniczego i niemożliwa jest egzekucja diet.

 

Zgodnie z art 831 Kodeksu postępowania cywilnego:

 

„§ 1. Nie podlegają egzekucji:

 

1) sumy i świadczenia w naturze wyasygnowane na pokrycie wydatków lub wyjazdów w sprawach służbowych;

2) sumy przyznane przez Skarb Państwa na specjalne cele (w szczególności stypendia, wsparcia), chyba że wierzytelność egzekwowana powstała w związku z urzeczywistnieniem tych celów albo z tytułu obowiązku alimentacyjnego;

3) prawa niezbywalne, chyba że możność ich zbycia wyłączono umową, a przedmiot świadczenia nadaje się do egzekucji albo wykonanie prawa może być powierzone komu innemu;

4)
5) świadczenia z ubezpieczeń osobowych oraz odszkodowania z ubezpieczeń majątkowych, w granicach określonych w drodze rozporządzenia przez Ministrów Finansów i Sprawiedliwości; nie dotyczy to egzekucji mającej na celu zaspokojenie roszczeń z tytułu alimentów”.

 

Wyłączone są spod egzekucji świadczenia w naturze lub pieniężne na określone cele. Nie ma znaczenia okoliczność, w jakiej formie są one świadczone, a więc czy w formie gotówkowej, czy bezgotówkowej, zarówno niewypłacone, a tylko należne, jak i już wypłacone (§ 2 art. 831 Kodeksu postępowania cywilnego). „Świadczeniami w naturze” są np. zakwaterowanie w miejscowości, do której dłużnik był delegowany, paliwo do samochodu dłużnika, którym wyjeżdża w sprawach służbowych. Odróżnić należy sumy i świadczenia w naturze wyasygnowane na pokrycie wydatków w sprawach służbowych od sum i świadczeń w naturze wyasygnowanych na pokrycie wyjazdów w sprawach służbowych. Do pierwszych należy zaliczyć wydatki na opłacenie hotelu, umundurowanie itp., a do drugich – koszty przejazdu, diety. Świadczenia te nie podlegają egzekucji, ponieważ służą określonym celom związanym z wykonywaniem zadań służbowych i na ich realizację są przeznaczone. Korzystają one z ograniczeń dopóty, dopóki służą właśnie tym celom. Jeżeli sumy i świadczenia już pokryły wydatki lub koszty wyjazdów w sprawach służbowych, to ewentualnie pozostała już po ich pokryciu jakaś suma nie korzysta z tych ograniczeń. Przez omawiane pojęcie można rozumieć również wydatki i koszty przeniesienia się dłużnika do innej miejscowości.

 

Art. 831 wyłącza spod egzekucji sumy, świadczenia, prawa i wierzytelności, które mają specjalne przeznaczenie lub swoisty charakter. W przeciwieństwie do ograniczeń wynikających z art. 829, które dotyczyły egzekucji z ruchomości i z wynagrodzenia za pracę, ograniczenia wynikające z omawianego artykułu mają zastosowanie przede wszystkim przy egzekucji z wierzytelności i innych praw majątkowych, a także przy egzekucji z rachunku bankowego. Obejmują one nie tylko świadczenia fizycznie wydane dłużnikowi, ale także świadczenia, które zostały mu przyznane i nie zostały jeszcze wypłacone.

 

Sumy i świadczenia wymienione w pkt 1 § 1 komentowanego artykułu nie stanowią dochodu dłużnika, lecz mają charakter rekompensaty za poniesione przez dłużnika wydatki związane z obowiązkami służbowymi, do których należy zaliczyć wydatki związane z podróżą lub delegacją służbową, przeniesieniem służbowym, dojazdami do pracy itp., nie stanowią więc wynagrodzenia za pracę. Ochrona tych świadczeń trwa tylko do momentu, gdy są one wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem. Gdyby dłużnik po rozliczeniu podróży służbowej część sumy niewykorzystanej zatrzymał, to ochrona w stosunku do tej sumy przestaje działać.

 

W żadnym wypadku te kwoty nie podlegają więc zajęciu.

 

Diety nie są wynagrodzeniem. Diety, jak i inne świadczenia wypłacane pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy lub poza stałym miejscem pracy na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową, nie są składnikiem wynagrodzeniem za pracę. Świadczenia wypłacane pracownikowi pełnią zupełnie inną rolę niż wynagrodzenie. Świadczenia przysługujące pracownikowi w związku ze zrealizowaną podróżą nie stanowią przysporzenia w jego majątku, lecz jedynie rekompensują wydatki poniesione przez pracownika w związku z realizacją szczególnego, odmiennego od warunków zatrudnienia określonych w umowie o pracę, polecenia pracodawcy.

 

Diety i inne świadczenia związane z podróżą nie stanowią elementu wynagrodzenia, dlatego egzekucja z diet nie jest dopuszczalna.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 - cztery =

»Podobne materiały

Postępowanie egzekucyjne

Doszło do wszczęcia postępowania egzekucyjnego (chodzi o alimenty). Komornik nie wyegzekwował ani złotówki. Przysyła upomnienia i wyliczenia zadłużenia, straszy skierowaniem sprawy do prokuratury. Czy komornik powinien umorzyć postępowanie egzekucyjne ze względu na brak możliwości wyegzekwowania ali

 

Co wolno komornikowi?

Miałam zadłużenie na 20 000 zł. Komornik zablokował mi konto osobiste i firmowe na całą kwotę. Nie mogłam wybrać pieniędzy ani na bieżące utrzymanie, ani na prowadzenie działalności. Czy wolno było komornikowi tak postąpić? Ponadto komornik naliczył sobie 5000 zł wynagrodzenia (mój dług pierwotnie w

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »