Mamy 10 655 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dzierżawa majątkowych praw autorskich

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 25.08.2014

Prawo autorskie umożliwia twórcy udzielenie czasowego prawa do korzystania z utworu osobie trzeciej w formie umowy licencyjnej. Nie wyklucza to jednak oddania majątkowych praw autorskich w dzierżawę, na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego.

Łukasz Drzewiecki

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych1 umożliwia twórcy (lub innej osobie posiadającej majątkowe prawa autorskie do utworu) zawarcie z osobą trzecią umowy licencyjnej, tj. umowy o korzystanie z utworu. Licencja może być udzielona odpłatnie lub nieodpłatnie (przy czym jeżeli z umowy nie wynika, że udzielenie licencji nastąpiło nieodpłatnie, twórcy przysługuje prawo do wynagrodzenia) i upoważnia licencjobiorcę do korzystania z utworu na polach eksploatacji w niej wskazanych. Do pól eksploatacji zalicza się, zgodnie z art. 50 Prawa autorskiego, w szczególności:

 


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
  3. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

 

Licencja jest co do zasady umową czasową i ograniczoną terytorialnie, uprawnia bowiem do korzystania z utworu w okresie pięciu lat oraz na terytorium państwa, w którym licencjobiorca ma swoją siedzibę. Strony w umowie mogą jednak postanowić, iż licencja będzie obowiązywała przez krótszy lub dłuższy czas (również przez czas nieoznaczony) oraz w dowolnie wybranych państwach.

 

Jak widać funkcja  umowy licencyjnej jest zbliżona do funkcji umowy o dzierżawę, o której mowa w art. 693 § 1 Kodeksu cywilnego2, czyli umowy przez którą wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz. Na mocy art. 709 k.c. przedmiotem dzierżawy mogą być również prawa. Z uwagi jednak na fakt, że ustawa o prawie autorskim nie wymienia umowy dzierżawy jako dopuszczalnej formy rozporządzania prawami autorskimi, wątpliwą na gruncie tej ustawy była możliwość wydzierżawienia majątkowych praw autorskich. Kwestię tę rozstrzygnął Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 26 stycznia 2011 r.3, stwierdzając że unormowanie w prawie autorskim umów mających za przedmiot prawa autorskie nie eliminuje stosowania przepisów kodeksu cywilnego, w tym jego części szczególnej. Zdaniem SN nie jest więc wykluczone zawieranie umów innych, aniżeli przewidziane w prawie autorskim umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych albo umowy o korzystanie z utworu (licencyjne), przy uwzględnieniu specyfiki praw autorskich. Nie ma też więc podstaw do wyłączenia – z zasady – dopuszczalności ustanowienia dzierżawy na prawach autorskich, oczywiście przy spełnieniu przesłanek określonych Kodeksie cywilnym. Dzierżawa musiałaby obejmować przynajmniej jedno pole eksploatacji i związaną z nim możliwość uzyskiwania pożytków, na przykład dawać dzierżawcy prawo odpłatnego wystawiania utworu.

 

Należy zaznaczyć, że przedmiotem zarówno umowy licencyjnej, jaki i umowy dzierżawy mogą być wyłącznie majątkowe prawa autorskie. Prawa osobiste (czyli m. in. prawo do autorstwa utworu i oznaczenia go imieniem i nazwiskiem lub pseudonimem) są bowiem niezbywalne z mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 

 

 

 

_______________________________________

1ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.)

2ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121)

3wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26 stycznia 2011 r. (sygn. akt IV CSK 274/10)

 Stan prawny obowiązujący na dzień 25.08.2014

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • pięć - V =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

 

 

»Podobne materiały

Dziedziczenie praw autorskich i wynalazczych

Prawa autorskie do utworu mogą być w pewnym zakresie dziedziczone. To samo tyczy się praw wynalazczych. Ze względu na specyficzny charakter tych praw istnieją tu jednak pewne ograniczenia.

Wygaśnięcie praw autorskich

Prawa autorskie, w zależności od ich rodzaju, mogą wygasać po upływie określonego czasu lub chronić twórcę w sposób czasowo nieograniczony. Wygaśnięcie praw autorskich może umożliwiać rozpowszechnianie utworu przez każdą osobę, jednak nie może zerwać więzi twórcy z utworem
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »