Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dzierżawa środków trwałych pomiędzy spółkami z o.o. - korzyści w podatku dochodowym

Autor: Wioleta Biel • Opublikowane: 22.06.2020

Spotkałem się niedawno z interesującym modelem współpracy pomiędzy dwoma spółkami z o.o. Mianowicie jedna z tych spółek (nazwę ją X) wydzierżawia drugiej (Y) środki trwałe – wszystkie, jakie są potrzebne spółce Y do produkcji. W zasadzie na tym polega cała działalność spółki X. Jakie korzyści w podatku dochodowym płyną z zastosowania takiego rozwiązania? Spółki łączy umowa dzierżawy.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Dzierżawa środków trwałych pomiędzy spółkami z o.o. - korzyści w podatku dochodowym

Podatek dochodowy od osób prawnych a odpisy z tytułu zużycia środków trwałych

Stosownie do brzmienia art. 15 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) stanowią koszty uzyskania przychodu, jeżeli dokonywane są wyłącznie zgodnie z przepisami art. 16a-16m ustawy, z uwzględnieniem jej art. 16. Co ważne, w omawianym przepisie prawa użyto wyrazu wyłącznie, co nie jest standardową formułą legislacyjną. Ma to na celu wykluczenie możliwości wykorzystywania przy dokonywaniu tych odpisów również innych przepisów prawa oraz powoduje konieczność dokonania ścisłej, gramatycznej wykładni przepisów ustawy regulujących zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych.

 

Ustawodawca w art. 16a ust. 1 przywołanej ustawy wprowadził dychotomiczny podział sytuacji, w ramach których podatnikowi przysługuje prawo do dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Pierwsza z tych sytuacji wiąże się z wykorzystaniem wymienionych w tym przepisie składników „na potrzeby” podatnika związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, a druga z oddaniem tych składników osobom trzecim do używania na podstawie wymienionych w tym przepisie umów. Sformułowanie „na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą” wskazuje – na konieczność wykazania związku używanych środków trwałych z prowadzoną działalnością gospodarczą, co nie oznacza jednak, że związek ten można wykazać jedynie poprzez fizyczne, bezpośrednie wykorzystanie określonego środka trwałego w działalności gospodarczej podatnika. Pojęcie „wykorzystywanie na potrzeby” jest pojęciem szerszym od pojęcia „wykorzystywania w ramach” prowadzonej działalności gospodarczej i nie pozwala na taką jego wykładnię, jakiej dokonał organ odwoławczy.

 

Zatem amortyzacji podlegają środki trwałe używane przez właściciela, a także oddane do używania innemu podmiotowi, jednak tylko na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu.

 

Powyższe potwierdza również orzecznictwo – m.in. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 25 lutego 2010 r. (sygn. II FSK 1628/08). Przy czym należy mieć na uwadze, iż organy podatkowe mogą kwestionować prawo do amortyzacji w związku z dość specyficznym brzmieniem przepisu dotyczącego amortyzacji. W mojej ocenie jednam w przypadku sporu z organem zakończenie takiego sporu sukcesem podatnika oceniam jako wysokie.

 

Spółka oddająca w dzierżawę zachowuje prawo do amortyzacji

Zatem opisywana konstrukcji biznesowa polega na tym, iż spółka oddająca w dzierżawę środki trwałe zachowuje prawo do amortyzacji, jednocześnie otrzymując wynagrodzenie za udostępnienie przedmiotowych środków trwałych, obniża podstawę opodatkowania poprzez amortyzację. Zatem przy odpowiednim ukształtowaniu wynagrodzenia jak i odpisów amortyzacyjnych w spółce tej pojawią się środki pieniężne w sposób minimalny tylko opodatkowany podatkiem dochodowym.

 

Z kolei w drugiej spółce wykorzystującej środki trwałe wynagrodzenie z tytułu dzierżawy jest kosztem pośrednim w spółce (rozpoznawanym na bieżąco), który obniża podstawę opodatkowania w tej spółce.

 

Podsumowując, przy odpowiednim ukształtowaniu wynagrodzenia za wykorzystywanie środków trwałych i odpowiednich odpisach amortyzacyjnych w spółce X kumulują się środki pieniężne z minimalnym podatkiem, a w spółce Y mamy stały koszt w postaci czynszu dzierżawnego. W mojej ocenie spółka X powinna być spółką osobową – większe preferencje podatkowe. Wykorzystując w tym scenariuszu spółkę osobową, struktura ta byłaby jeszcze bardziej optymalna z punktu widzenia podatku dochodowego.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 1 + X =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki