.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Dzierżawa-podnajem samochodu w leasingu a podatek

Autor: Grzegorz Dziubka • Opublikowane: 03.08.2022 • Zaktualizowane: 03.08.2022

W zeszłym roku dzierżawiłam samochód osobie z działalnością gospodarczą poprzez umowę. Rata za najem długoterminowy była identyczna jak rata pobierana przez leasingodawcę. Osoba ta nie chciała fv, tylko rozliczać się poprzez przelew zgodny z umową. Czy powinnam od pobranych kwot zapłacić podatek? Spółka jest na podatku liniowym. Czy mogę zapłacić to teraz? Co powinnam zrobić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Dzierżawa-podnajem samochodu w leasingu a podatek

Dzierżawa samochodu i przychody z tego tytułu

Podnajmując czy dzierżawiąc pojazd zakupiony w leasingu, po Pani jako po stronie przedsiębiorcy powstaje przychód. Prowadząc firmę, uzyskane przychody zalicza się do źródła przychodu, o których mowa w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

Art. 10 ust. 1 w pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych jako źródło przychodów wymienia m.in. pozarolniczą działalność gospodarczą.

 

Jeżeli leasingodawca wyraził zgodę, mogła Pani podnająć/wydzierżawić samochód leasingowy. Zgodnie z art. 70912 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny bez zgody finansującego korzystający nie może oddać rzeczy do używania osobie trzeciej. W razie naruszenia powyższego obowiązku, finansujący może wypowiedzieć umowę leasingu ze skutkiem natychmiastowym, chyba że strony uzgodniły termin wypowiedzenia (art. 70912 § 2 tej ustawy).

 

Umowa najmu/dzierżawy jest zawarta odpłatnie, dlatego też kwoty otrzymywane na podstawie podnajmu samochodu należy uznać za przychód podatkowy.

 

Art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że „za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się? kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont”. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się? przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług. Art. 14 ust. 2 pkt 11 tej ustawy podaje, że „przychodem z działalności gospodarczej są? również? przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz z innych umów o podobnym charakterze, składników majątku związanych z działalnością? gospodarcza?”.

Samochód w leasingu

Samochód, który wzięła Pani w leasing, jest związany z prowadzeniem działalności gospodarczej, co automatycznie powoduje, że środki pieniężne uzyskane z oddania tego samochodu w podnajem musi Pani zaliczyć jako przychody z działalności gospodarczej. I nie ma tu znaczenie, że auto nie jest Pani własnością, bo mimo wszystko jest to składnik majątku związanego z działalnością gospodarczą.

 

Takie stanowisko zajmują również organy wykonawcze prawa podatkowego. Interpelacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 26.06.2017 r., nr 0111-KDIB1-1.4011.27.2017.2.MG, wskazuje: „Biorąc pod uwagę przytoczone przepisy prawa podatkowego oraz przedstawiony opis zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, że przychód, jaki otrzymuje Wnioskodawca z tytułu podnajmu leasingowanego samochodu należy uznać za przychód związany ze składnikami majątkowymi dotyczącymi prowadzonej jednoosobowo działalności gospodarczej. Jak bowiem wynika z opisu przedmiotowej sprawy umowa leasingu ww. samochodu została przez Wnioskodawcę zawarta w ramach prowadzonej jednoosobowo działalności gospodarczej. Taki przychód podlega zatem łączeniu z przychodami uzyskanymi z tej działalności jako składnik majątku związany z prowadzoną przez Wnioskodawcę jednoosobowo pozarolniczą działalnością gospodarczą.” Odnosząc to do Pani sytuacji, potwierdza ta interpelacja, że odpłatny podnajem samochodu skutkuje osiąganiem przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Opodatkowanie stawką liniową i czynny żal

W przypadku opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej według stawki liniowej osiągnięte dochody są opodatkowane 19% stawką podatkową. Niezależnie od wysokości osiągniętego dochodu stawka podatku jest zawsze taka sama.

 

W związku z brakiem terminowego rozliczania się może Pani skorzystać z instytucji czynnego żalu. Sprawca przestępstwa lub wykroczenia skarbowego (zależy to od kwoty zaległego podatku) może złożyć czynny żal, jeśli np.

 

  1. nie złożył zeznania podatkowego w terminie,
  2. nierzetelnie prowadził księgi rachunkowe,
  3. nierzetelnie wystawiał faktury,
  4. nie zapłacił lub zapłacił nieodpowiedni podatek dochodowy (PIT lub CIT) lub podatek VAT,
  5. bezprawnie stosował obniżone stawki VAT,
  6. bezprawnie stosował zwolnienie VAT,
  7. zataił przed organem podatkowym prawdziwe rozmiary prowadzonej działalności gospodarczej,
  8. wyłudził zwrot należności celnej,
  9. wyłudził pozwolenie celne. 

 

Czynny żal będzie skuteczny, gdy podatnik przyzna się do popełnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego zanim naczelnik urzędu skarbowego lub urzędu celno-skarbowego samodzielnie udokumentuje ten fakt oraz gdy przyzna się do popełnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego zanim organy ścigania rozpoczną czynności zmierzające do wykrycia tego przestępstwa lub wykroczenia. Nie można złożyć czynnego żalu, jeśli podatnik został wezwany w związku z popełnionym czynem zabronionym, a organy podatkowe udokumentowały już popełnienie przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego, jest w trakcie postępowania kontrolnego, zorganizował grupę albo związek mający na celu popełnienie przestępstwa skarbowego lub nakłaniał inną osobę do popełnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego.

 

W związku z tym, że powinna Pani zapłacić podatek, a tego Pani nie zrobiła, by uchronić się od negatywnych konsekwencji tego zaniechania, powinna Pani złożyć czynny żal, obliczyć należny podatek i go uiścić wraz z czynnym żalem bądź wnieść o rozłożenie zaległości na raty.

 

Możemy w razie konieczności pomóc Pani z czynnym żalem. Jeśli będzie Pani zainteresowana taką usługą, proszę o kontakt, wówczas zlecę to do wyceny.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 7 minus 3 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl