Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dziedziczenie w pierwszej grupie spadkowej

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 08.01.2016

Osoby zaliczone do pierwszej grupy spadkowej mają pierwszeństwo przy dziedziczeniu ustawowym. Od pierwszej grupy spadkowej należy odróżnić pierwszą grupę podatkową, od przynależności do której uzależnione są obowiązki wynikające z ustawy o podatku od spadków i darowizn.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 931 § 1 Kodeksu cywilnego1 w pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek. Dziedziczą oni w częściach równych, jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku. Natomiast zgodnie z art. 931 § 2 K.c. – jeżeli dziecko spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego dzieciom w częściach równych, zasadę tę stosuje się odpowiednio do dalszych zstępnych.

 

Zgodnie z treścią powyższego przepisu do pierwszej grupy spadkowej, czyli grupy dziedziczącej z ustawy, w pierwszej kolejności należą małżonek oraz zstępni spadkodawcy (dzieci, wnuki, prawnuki itd.). Od pierwszej grupy spadkowej należy natomiast odróżnić pojęcie pierwszej grupy podatkowej, występujące w podatku od spadków i darowizn. Zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn2 do I grupy podatkowej zalicza się małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów. Zakres osób należących do pierwszej grupy podatkowej jest więc szerszy niż zakres osób powołanych do dziedziczenia w pierwszej grupie spadkowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

 

Przynależność do pierwszej grupy spadkowej skutkuje pierwszeństwem przy dziedziczeniu ustawowym. Natomiast to, do której grupy podatkowej należy zaliczyć spadkodawcę, ma wpływ na stawkę podatku od spadku, kwotę wolną od tego podatku, jak i również możliwość zastosowania zwolnień od podatku.

 

Zaznaczyć należy, że w doktrynie wyróżnia się również tzw. „zerową grupę podatkową”. Zalicza się do niej małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę. Zgodnie z art. 4a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, przynależność do zerowej grupy podatkowej umożliwia w szczególności skorzystanie ze zwolnienia od podatku od spadku, pod warunkiem zgłoszenia nabycia w drodze dziedziczenia własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku.

 

 

 

 

______________________________

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121, z późn. zm.)

2 Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2015 r. poz. 86, z późn. zm.)


Stan prawny obowiązujący na dzień 08.01.2016


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VII + IX =

 

»Podobne materiały

Ogólne zasady dziedziczenia

Kodeks cywilny ustanawia katalog ogólnych zasad dziedziczenia ustawowego, które stosuje się w przypadku braku osób uprawnionych do spadku z testamentu. Określają one w szczególności kolejność dziedziczenia przez krewnych spadkodawcy.

 

Dziedziczenie po córce

Nabycie spadku po córce możliwe jest zarówno w drodze dziedziczenia testamentowego, jak i dziedziczenia z ustawy. Jednak przy dziedziczeniu ustawowym rodzice nie należą do grupy spadkobierców, która jest w pierwszej kolejności powołana do spadku.

 

Czy dziedziczą dalsi krewni?

Możliwe jest w dziedziczeniu ustawowym nabycie spadku przez dalszych krewnych spadkodawcy, takich jak wujkowie spadkodawcy lub jego kuzyni, przy czym pierwszeństwo w spadkobraniu mają osoby o bliższym stopniu pokrewieństwa. Jeżeli natomiast spadkodawca w testamencie wskazał jako spadkobierców dalszy

 

Dziedziczenie testamentowe i z ustawy

W polskim prawie spadkowym istnieją dwa podstawowe sposoby nabycia spadku – w drodze dziedziczenia testamentowego i ustawowego. Pierwszeństwo przed ustawą ma zawsze testament, dopiero w przypadku jego braku lub odrzucenia spadku przez wskazane w nim osoby, możemy mieć do czynienia z dzied

 

Dziedziczenie praw do wkładu mieszkaniowego w spółdzielni mieszkaniowej

Autor wyjaśnia, czym jest i jak jest opodatkowane dziedziczenie praw do wkładu mieszkaniowego w spółdzielni mieszkaniowej.

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »