Mamy 10 655 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dziedziczenie przez osobę pozostającą w nieformalnym związku (według prawa niemieckiego)

Autor: Jakub Bonowicz • Opublikowane: 14.03.2011

Mieszkam w Niemczech bez ślubu z obywatelem Niemiec. Jeśli on umrze i nie zapisze mi nic w spadku, to czy według prawa niemieckiego przysługuje mi część jego majątku? Mój partner ma 17-letniego syna, który nie mieszka z nim, lecz ze swoją matką – z kobietą tą mój partner nie miał ślubu. Uważam, że z uwagi na to, że pracuję z nim na gospodarstwie, powinno mi się coś należeć – chcę wiedzieć, jak to wygląda od strony prawnej.

Jakub Bonowicz

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Najpierw trzeba powiedzieć o tym, jakie prawo znajdzie tutaj zastosowanie. Otóż z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż jest Pani w związku z obywatelem Niemiec, a majątek znajduje się w Niemczech. Oznacza to, iż musimy się odwołać do reguł niemieckiego Internationales Erbrecht, tj. reguł kolizyjnych (określających, jakie prawo jest właściwe). Problem ten jest regulowany w art. 25 i 26 EGBGB (przepisów wprowadzających niemiecki Kodeks cywilny – Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche, BGB1 1994, I S. 2494). Co do zasady, prawem właściwym dla dziedziczenia jest prawo tego państwa, którego zmarły był obywatelem w chwili śmierci. Będzie to więc prawo niemieckie, a konkretnie – Kodeks cywilny (Bürgerliches Gesetzbuch, § 1922 i następne).

 

Prawo niemieckie przewiduje trzy sposoby regulacji dziedziczenia:

  1. dziedziczenie ustawowe (gesetzlichen Erbfolge);
  2. dziedziczenie testamentowe – zgodnie z § 1937 spadkodawca może rozrządzić swoim spadkiem przez jednostronne oświadczenie (testament, ostatnia wola) – Der Erblasser kann durch einseitige Verfügung von Todes wegen (Testament, letztwillige Verfügung) den Erben bestimmen.
  3. umowa spadkowa (Erbvertrag) – § 1941.

 


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeśli jednak nie wchodzą w grę ani testament, ani umowa spadkowa (bo spadkodawca nie zgodzi się na sporządzenie testamentu lub podpisanie umowy), to w takim wypadku stosujemy przepisy BGB o dziedziczeniu ustawowym, które nie przewidują możliwości dziedziczenia przez osoby niebędące krewnymi spadkodawcy (oprócz dzieci przysposobionych oraz landu lub Skarbu Państwa).

 

Prawo niemieckie przyjęło bowiem zasadę dziedziczenia przez krewnych (Verwandten) spadkodawcy; do tego kręgu dodano osoby przysposobione (adoptowane – adoptierte Personen, do 1 stycznia 1977 r.). Krewni są zaszeregowani w tzw. klasach (porządkach lub parantelach – Ordnung):

  1. Ordnung obejmuje zstępnych spadkodawcy (Abkömmlinge des Erbalssers) – tj. dzieci (Kinder), wnuki (Enkel), prawnuki (Urenkel) itd. Obejmuje także dzieci pozamałżeńskie (nichteheliche Kinder) – § 1924 Abs. 1;
  2. Ordnung obejmuje rodziców spadkodawcy i zstępnych tych rodziców (Vater, Mutter, Bruder, Schwester, Neffe, Nichte, Grossneffe, Grossnichte itd.) – § 1925;
  3. Ordnung obejmuje dziadków spadkodawcy oraz ich zstępnych (Grossvater, Grossmutter, Onkel, Tante, Cousin, Cousine) – § 1926;
  4. Ordnung obejmuje pradziadków spadkodawcy (Urgrosseltern des Erblassers) i ich zstępnych (Grossonkel – brat dziadka/babci, Grosstante – siostra dziadka/babci) – § 1928 BGB;
  5. Ordnung obejmuje kolejne kręgi dziedziców – kolejnych wstępnych spadkodawcy i ich zstępnych – § 1929 BGB.

 

Te reguły są wbrew pozorom bardzo proste – zasada jest taka, iż zawsze krewni danego Ordnungu wyłączają krewnych z kolejnego Ordnungu (§ 1930 BGB – ist ein Verwandter nicht zur Erbfolge berufen, wenn ein Verwandter der vohergehenden Ordnung vorhanden ist). Przykładowo – jeśli jest dziecko (Ordnung 1) i rodzice (Ordnung 2) spadkodawcy, to dziecko wyłączy rodziców i tylko ono będzie dziedziczyć.

 

Druga zasada to zasada reprezentacji (Repräsentationsprinzip). Oznacza to, iż jeśli np. spadkodawca pozostawił dwóch synów (syn A i syn B), a syn A pozostawił dwóch swoich synów (wnuków – C i B), to jeśli A nie żyje w momencie śmierci spadkodawcy, to w jego miejsce wstępują jego reprezentanci (jego dzieci), które dziedziczą jego część. Dzieci A i B dziedziczą w częściach równych (po 1/2), a ponieważ A zmarł, to jego część (1/2) dziedziczą jego dzieci (C i D) w częściach równych (zu gleichen Tellen) – § 1924 Abs. 3 i 4 (Die Erben, die über denselben Verwandten mit dem Erblasser verwandt sind, bilden jeweils einen Stamm. Jedes Kind des Erblassers eröffnet einen neuen Stamm – § 1924 Abs. 3. Jeder Stamm erbt zu gleichen Teilen – § 1924 Abs. 4tzw. zasada dziedziczenia według szczepów, Stammprinzip).

 

W innych sytuacjach dziedziczenie wygląda w ten sposób, iż jeśli brak jest krewnych z danego Ordnungu, zawsze przechodzimy do kolejnego Ordnungu o stopień wyżej. Jeśli więc spadkodawca nie pozostawił zstępnych, to patrzymy, czy żyją rodzice. Jeśli rodzice żyją, to dziedziczą oni. Jeśli jedno z nich nie żyje, to jego część dziedziczą jego zstępni. Jeśli obaj nie żyją, to ich części dziedziczą ich dzieci i ich kolejni zstępni itd. § 1925-1928). Jeśli zstępnych brak – przechodzimy do kolejnego Ordnungu (w pewnym uproszczeniu).

 

Prawo niemieckie przewiduje również dziedziczenie przez małżonka (§ 1931 BGB – Ehegattenerbrecht), oczywiście tylko w sytuacji, gdy spadkodawca pozostawał w związku małżeńskim z tym małżonkiem w chwili śmierci. Rozwiedziony małżonek nie dziedziczy po spadkodawcy.

 

Należy też wskazać, iż prawo niemieckie każe stosować przepisy o dziedziczeniu przez małżonka do dziedziczenia przez partnera życiowego (Lebenspartner) – Die Vorschriften über den Ehegatten gelten entsprechend für den Lebenspartner einer gleichgeschlechtlichen Lebenspartnerschaft. Jednakże chodzi tutaj tylko o związki osób tej samej płci przewidziane przez ustawę z 2001 r. o partnerstwie zarejestrowanym (eingetragene Lebenspartnerschafti), natomiast nie chodzi o niesformalizowane związki osób tej samej płci.

 

Wniosek – w Pani sytuacji spadkodawca pozostawi tylko syna, całość majątku odziedziczy więc on. Pani – jako osoba pozostająca w nieformalnym związku – nie ma żadnych praw do spadku. Nie ma także Pani prawa do tzw. zachowku (der Pflichtteil), czyli części majątku spadkodawcy, ponieważ prawo do zachowku przysługuje tylko osobom, które same byłyby lub są spadkobiercami.

 

Nawet gdyby jednak spadkodawca nie pozostawił żadnych spadkobierców, to i tak nie przysługiwałoby Pani prawo dziedziczenia po nim. W wypadku bowiem, gdy spadkodawca w chwili śmierci nie pozostawił krewnych, małżonka lub partnera życiowego, spadek po nim dziedziczy land, do którego przynależał spadkodawca w chwili śmierci; jeśli przynależał do więcej niż jednego landu – każdy z tych landów dziedziczy w częściach równych; a jeżeli obywatel niemiecki nie należał do żadnego z landów – Skarb Rzeszy (Reichsfiskus) jako spadkobierca ustawowy (§ 1936).

 

Jeśli więc nie zostanie sporządzony testament lub umowa spadkowa (Erbvertrag), to niestety nie przysługuje Pani prawo do dziedziczenia po Pani partnerze.

 

Należałoby się natomiast zastanowić nad możliwością potraktowania związku jako konkubinatu i rozliczenia go. W takim przypadku przyjmuje się, że skoro para mieszkała ze sobą przez określony czas i prowadziła gospodarstwo domowe, to istniała między nimi więź majątkowa (np. wspólne inwestycje, wspólne przedsięwzięcia czy nakłady). Jeśli razem Państwo prowadzą gospodarstwo, to przynosi ono określone pożytki. Skoro cały majątek jest partnera, a Pani np. ma udział w prowadzeniu gospodarstwa i w rozwoju (zwiększaniu) tego majątku, a wzrost ten jest większy niż Pani korzyści (niż Pani sama przeznacza np. na własne utrzymanie), to nadwyżka powinna stanowić dług Pani partnera wobec Pani. Dług ten wejdzie w skład spadku (w wypadku śmierci rozliczeń należałoby dokonać z synem).

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

wersja do druku drukuj

Komentarze (1):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • trzy - dwa =

30.03.2011

Wzrost wiekszy niz korzyść - znaczy ewentualnie otrzymuje - zużywa a nie przeznacza. To tyle.

Margarette

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

»Podobne materiały

Kolizja w Niemczech

Kilka tygodni temu jechałem przez miasto w Niemczech. Nagle samochód jadący przede mną ostro zahamował, musiałem zrobić to samo. Później spokojnie odjechałem, nie doszło do żadnej kolizji. Później okazało się, że samochody za mną zderzyły się, a ja zostałem posądzony o ucieczk
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »