Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dziedziczenie praw autorskich i wynalazczych

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 23.07.2013

Prawa autorskie do utworu mogą być w pewnym zakresie dziedziczone. To samo tyczy się praw wynalazczych. Ze względu na specyficzny charakter tych praw istnieją tu jednak pewne ograniczenia.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Osobiste prawa autorskie a majątkowe prawa autorskie

Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych1 dziedziczone mogą być tylko majątkowe prawa autorskie, a więc prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworu. Nie podlegają natomiast dziedziczeniu prawa autorskie osobiste, ponieważ są ściśle związane z osobą twórcy. Do praw autorskich osobistych zaliczamy prawo do:

 

  1. autorstwa utworu;
  2. oznaczenia utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem albo do udostępniania go anonimowo;
  3. nienaruszalności treści i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania; 
  4. decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności; 
  5. nadzoru nad sposobem korzystania z utworu.

 

Prawa autorskie majątkowe mogą być dziedziczone zarówno w drodze ustawowej, jak i z testamentu.

Wygaśnięcie autorskich praw majątkowych

Należy pamiętać, że autorskie prawa majątkowe mają ograniczony czas trwania, dlatego nie mogą być dziedziczone „w nieskończoność". Wygasają one bowiem z upływem siedemdziesięciu lat:

 

  1. od śmierci twórcy, a do utworów współautorskich – od śmierci współtwórcy, który przeżył pozostałych;
  2. w odniesieniu do utworu, którego twórca nie jest znany – od daty pierwszego rozpowszechnienia, chyba że pseudonim nie pozostawia wątpliwości co do tożsamości autora lub jeżeli autor ujawnił swoją tożsamość;
  3. w odniesieniu do utworu, do którego autorskie prawa majątkowe przysługują z mocy ustawy innej osobie niż twórca – od daty rozpowszechnienia utworu, a gdy utwór nie został rozpowszechniony – od daty jego ustalenia;
  4. w odniesieniu do utworu audiowizualnego (np. do filmu) – od śmierci najpóźniej zmarłej z wymienionych osób: głównego reżysera, autora scenariusza, autora dialogów, kompozytora muzyki.

 

Autorskie prawa majątkowe mogą być więc dziedziczone nie tylko po twórcy, ale również po osobie, która sama nabyła te prawa w drodze spadkobrania. Dziedziczenie może następować jednak tylko do momentu, kiedy prawa majątkowe nie wygasną.

Dziedziczenie autorskich praw majątkowych przez współtwórców

Szczególne uregulowanie dotyczące dziedziczenia praw autorskich zawiera art. 42 ustawy o prawach autorskich. Zgodnie z tym przepisem, jeżeli autorskie prawa majątkowe jednego ze współtwórców miałyby przypaść Skarbowi Państwa jako spadkobiercy ustawowemu, część ta przechodzi na pozostałych przy życiu współtwórców lub ich następców prawnych, stosownie do wielkości ich udziałów.

Dziedziczenie praw wynalazczych

Zgodnie z art. 12 ust. 1 prawa własności przemysłowej2 dziedziczne są prawa do uzyskania patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego oraz pierwszeństwo do uzyskania tych praw. Zgodnie z art. 67 ust. 1 dziedziczny jest również patent, jednak należy pamiętać, że czas jego trwania wynosi 20 lat od daty dokonania zgłoszenia wynalazku w Urzędzie Patentowym.

 

Tak samo jak majątkowe prawa autorskie, prawa wynalazcze mogą być dziedziczone zarówno drodze ustawowej, jak i z testamentu.

 

_________________________

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo autorskie i prawa pokrewne (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.)

Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117, z późn. zm.)


Stan prawny obowiązujący na dzień 23.07.2013


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 plus 4 =

 

»Podobne materiały

 

 

 

 

 

 

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki