.
Mamy 12 842 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dziedziczenie polisy, środków z OFE i kredytu

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 21.04.2011

Pięć miesięcy temu zmarła moja mama. Nie zostawiła testamentu. Byłem beneficjentem jej polisy i osobą upoważnioną do środków z OFE. Czy wybranie tych środków jest równoznaczne z przejęciem spadku, w skład którego wchodzi dług kredytowy?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Środki z OFE i polisa nie mają nic wspólnego z dziedziczeniem ustawowym.

 

Jeśli jest Pan jedynym spadkobiercą po mamie, może Pan bez obaw odrzucić spadek. Oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku może zostać złożone w terminie sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania.

 

Termin jest zachowany, gdy przed jego upływem zostanie złożone oświadczenie w sądzie lub przed notariuszem. Zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego z dnia 20.02.1963 r., sygn. akt I CR 109/63 (OSNCP 1964, nr 3, poz. 51), „do zachowania terminu wystarczy wniesienie do sądu lub państwowego biura notarialnego, chociażby niewłaściwego, podpisanego przez spadkobiercę i zawierającego niezbędne dane oświadczenia o odrzuceniu spadku. Wobec zmiany stanu prawnego i likwidacji państwowych biur notarialnych orzeczenie to zachowało aktualność w części dotyczącej sąd”.

 

Złożenie w terminie z art. 1015 § 1 Kodeksu cywilnego oświadczenia o przyjęciu spadku powoduje, że nabycie spadku staje się definitywne. Odrzucenie go pociąga za sobą utratę praw i obowiązków spadkowych, także mającą charakter ostateczny. Brak oświadczenia w tym terminie pociąga za sobą skutki określone w art. 1015 § 2 (w zasadzie takie jak złożenie oświadczenia o przyjęciu spadku wprost).

 

Musi Pan jednak pamiętać, że zgodnie z art. 1020 Kodeksu cywilnego „spadkobierca, który spadek odrzucił, zostaje wyłączony od dziedziczenia, tak jakby nie dożył otwarcia spadku”.

 

Przy dziedziczeniu ustawowym dochodzą wówczas do dziedziczenia zstępni odrzucającego (gdy chodzi o dziecko spadkodawcy lub jego rodzeństwo), ulegają odpowiedniemu zwiększeniu udziały spadkowe pozostałych spadkobierców oraz dochodzą do dziedziczenia spadkobiercy powołani w dalszej kolejności. Przy dziedziczeniu testamentowym mogą ulec zwiększeniu udziały pozostałych spadkobierców z tytułu przyrostu albo też dojdą do dziedziczenia spadkobiercy ustawowi. Na podstawie art. 931 § 2 udział spadkowy, jaki by mu przypadł, przypada jego dzieciom w częściach równych. Art. 670 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego zobowiązuje sąd do badania z urzędu, kto jest spadkobiercą. Wynika zatem z niego obowiązek ustalenia, czy spadkobierca, odrzucając spadek, ma zstępnych, i wezwania ich do udziału w sprawie jako spadkobierców ustawowych (tak orzeczenie SN z dnia 30.05.1985 r., sygn. akt III CRN 133/85).

 

Oznacza to, że do dziedziczenia dochodzą albo Pańscy spadkobiercy, albo w przypadku ich braku – rodzice i rodzeństwo spadkodawcy – Pańskiej mamy.

 

Jeśli są inne osoby, którym mógłby Pan na przykład w ten sposób – nieumyślnie – przekazać zobowiązania, najbezpieczniej będzie przyjąć spadek z tzw. dobrodziejstwem inwentarza.

 

Odpowiada Pan wówczas za zobowiązania do wysokości masy czynnej spadku (a więc dodatniej). Jeśli mama nie miała żadnego majątku – łatwo obliczyć granicę Pańskiej odpowiedzialności za rzeczony kredyt.

 

Środki zgromadzone w OFE z zasady nie stanowią części spadku. Członek OFE wyznacza tzw. osoby uposażone (w niektórych OFE zwane beneficjentami) i to im są przekazywane środki z OFE po śmierci członka, całkowicie niezależnie od dziedziczenia spadku. Dopiero w sytuacji gdy nie ma uposażonych (beneficjentów), środki z OFE wchodzą w skład masy spadkowej.

 

Jeśli był Pan uposażony co do środków OFE, to nawet odrzucając spadek – ma Pan do nich prawo.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (1):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • II plus 3 =

12.08.2014

\"Dopiero w sytuacji gdy nie ma uposażonych (beneficjentów), środki z OFE wchodzą w skład masy spadkowej.\"
Jaki konkretnie przepis ustawi prawi o tym?
pozdrawiam

molly

.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl