.
Mamy 13 516 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Dziedziczenie po wujku

Siostra mojej mamy i jej mąż posiadali małe gospodarstwo rolne. Wujostwo nie mieli dzieci; wujek miał braci, ciocia – dwie siostry (w tym moją mamę). Ciocia zmarła w 2005 roku, a wujek sześć lat później. Kto jest uprawniony do dziedziczenia po wujku i cioci?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Dziedziczenie gospodarstw rolnych budziło dotąd wiele wątpliwości. Jednym z powodów takiego stanu rzeczy była niejednoznaczność przepisów. W wyroku z 31 stycznia 2001 roku Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że przepisy dotyczące ustawowego dziedziczenia gospodarstw rolnych tracą moc ze względu na swój niekonstytucyjny charakter.

 

Jednocześnie Trybunał zaznaczył, że orzeczenia wydane wcześniej na ich podstawie nie będą wzruszane. Od 14 lutego 2001 r. spadki, których przedmiotem są gospodarstwa rolne, podlegają dziedziczeniu na zasadach ogólnych, a do spadków otwartych przed tą datą nadal mają zastosowanie szczególne przepisy dotyczące dziedziczenia gospodarstw rolnych. Chodzi oczywiście o ustawowe, nie testamentowe, dziedziczenie gospodarstw rolnych.

 

Ponieważ otwarcie spadku po każdym ze spadkodawców, czyli Pana cioci w 2005 r. a Pana wujku w 2011 r., należy brać pod uwagę obowiązujące wówczas przepisy dotyczące dziedziczenia.

 

Odpowiednio do przepisów Kodeksu Cywilnego (dalej K.c.) obowiązujących obecnie* najbliżsi krewni zostają powołani do spadku z mocy ustawy w następującej kolejności:

 

  1. w pierwszej kolejności dzieci i małżonek spadkodawcy;
  2. dalej – małżonek spadkodawcy, jego dzieci i wnuki (gdy dziecko nie dożyło otwarcia spadku, udział po nim obejmują jego zstępni);
  3. następnie małżonek i rodzice spadkodawcy (gdy nie ma dzieci i wnuków);
  4. w dalszej kolejności dziedziczą rodzice spadkodawcy (gdy nie ma małżonka, dzieci i wnuków);
  5. dalej jeden rodzic i rodzeństwo (albo ich zstępni, jeśli rodzeństwo nie dożyło otwarcia spadku) spadkodawcy (gdy nie ma małżonka, dzieci i wnuków, a drugi rodzic nie żyje);
  6. następnie dziadkowie (gdy nie ma innych bliższych krewnych) – jeżeli któryś z dziadków nie dożył otwarcia spadku, jego udział spadkowy przypada jego zstępnym (dzieciom, wnukom). Oznacza to, że do spadku może być powołane wujostwo spadkodawcy, a w przypadku ich śmierci – również kuzyni (czyli zstępni wujostwa). – tak: nowelizacja ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny. Stosuje się ją do spadków otwartych po 2 kwietnia 2009 r. i znacząco rozszerza ona grono spadkobierców ustawowych – dopuszcza bowiem do spadku m.in. dziadków spadkodawcy i ich zstępnych (wujostwo spadkobiercy i jego kuzynów);
  7. wreszcie pasierbowie (gdy nie żyją dziadkowie spadkodawcy);
  8. na samym końcu gmina lub skarb państwa (gdy nie ma nawet pasierbów).

 

Ustalmy zatem, kto dziedziczy po śmierci każdego ze spadkodawców:

 

Dziedziczenie po cioci

 

W braku zstępnych spadkodawcy do spadku powołani są z ustawy spadkobiercy drugiej grupy – tzn. małżonek, rodzice, rodzeństwo i zstępni rodzeństwa spadkodawcy (art. 932 §1 K.c.).

 

Udział spadkowy małżonka dziedziczącego w zbiegu z innymi spadkobiercami drugiej grupy wynosi zawsze połowę spadku, bez względu na liczbę innych spadkobierców (art. 932 §2 K.c.).

 

Jak zatem wynika z przytoczonych powyżej przepisów, jeżeli Pańska zmarła ciocia nie posiadała w chwili śmierci dzieci i nie żyli również jej rodzice, to cały spadek przypadł mężowi zmarłej oraz jej rodzeństwu (jeżeli któreś z rodzeństwa nie żyje, jego część przypadnie jego dzieciom).

 

Jeżeli zmarła nie pozostawiła więc testamentu, to cały spadek po niej dziedziczą: mąż w 1/2 udziału oraz dwie siostry (Pańska mama i jej siostra) – każda po 1/4 udziału.

 

Jeśli gospodarstwo rolne wchodziło do majątku wspólnego małżeńskiego, to do spadku po cioci wejdzie 1/2 udziału w tym gospodarstwie, które podzielą między sobą jej spadkobiercy.

 

Dziedziczenie po wujku

 

Jeżeli Pański wujek w chwili śmierci nie posiadał dzieci i nie żyli również jego rodzice, to cały spadek przypadł jego rodzeństwu (jeżeli któreś z rodzeństwa nie żyje, jego część przypadnie jego dzieciom).

 

Do spadku po wuju wejdzie udział spadkowy, który on odziedziczył po śmierci żony, oraz 1/2 gospodarstwa rolnego (jako połowa majątku wspólnego małżeńskiego).

 

 

 

 

* Stan prawny z dnia 24.11.2012 r.

Masz problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • pięć - 5 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl