Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przepisanie majątku po ojcu na córkę i syna

Autor: Łukasz Obrał • Opublikowane: 07.01.2010

W lipcu zmarł mój ojciec, nie pozostawiając testamentu. Majątek rodziców należał do nich wspólnie (po 50%). Spadkobiercami są: żona, córka (ja) oraz syn. W rodzinie żyjemy w zgodzie i zrozumieniu. Majątek po ojcu chcielibyśmy przepisać na siebie, to znaczy na córkę i syna rodziców, tak by móc go odziedziczyć po śmierci mamy. Jak najprościej i najtaniej załatwić tę sprawę?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przepisanie majątku po ojcu na córkę i syna

W jakich częściach dziedziczą żona i dzieci?

Jeżeli Pani ojciec zmarł, nie pozostawiając testamentu, to miało miejsce dziedziczenie ustawowe.

Stosownie do art. 931 § 1 Kodeksu cywilnego (w skrócie K.c.) „w pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku ”.

Z uwagi na powyższe należy stwierdzić, że spadek po Pani ojcu nabyła jego żona, Pani oraz brat, każdy po 1/3 udziału w spadku.

W skład spadku po ojcu wszedł udział w majątku wspólnym małżeńskim, który zgodnie z domniemaniem zawartym w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym wynosi 1/2.

Tak więc w chwili obecnej współwłaścicielami wszystkich przedmiotów, które wchodziły w skład majątku wspólnego małżeńskiego rodziców, są: Pani mama w 2/3 udziału oraz Pani i brat, każdy po 1/6 udziału.

Postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku

Moim zdaniem, jeżeli żyjecie Państwo w zgodzie i chcecie Państwo zgodnie zarządzać majątkiem, nie ma potrzeby dokonywania działu spadku po ojcu z jednoczesnym podziałem majątku wspólnego rodziców, choćby takiego, w którego wyniku cały spadek po ojcu przypadnie mamie bez spłat na rzecz Pani i brata.

W chwili obecnej wystarczy, jeżeli przeprowadzicie Państwo postępowanie sądowe o stwierdzeniu nabycia spadku po ojcu, ewentualnie udacie się Państwo do notariusza w celu sporządzenia notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia.

Posiadając postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub notarialne poświadczenie dziedziczenia, będziecie Państwo w stanie wykazać, że jesteście spadkobiercami swojego ojca.

Domniemywa się bowiem, że „osoba, która uzyskała stwierdzenie nabycia spadku albo poświadczenie dziedziczenia, jest spadkobiercą” (art. 1025 § 2 K.c.), a „względem osoby trzeciej, która nie rości sobie praw do spadku z tytułu dziedziczenia, spadkobierca może udowodnić swoje prawa wynikające z dziedziczenia tylko stwierdzeniem nabycia spadku” albo zarejestrowanym aktem poświadczenia dziedziczenia (art. 1027 K.c.).

 

Jeżeli nie przeprowadzicie Państwo działu spadku, w którego wyniku cały spadek po ojcu przypadnie mamie, to w przypadku śmierci mamy Pani i brat odziedziczycie spadek po niej, każdy w 1/2 udziału (oczywiście jeżeli mama nie pozostawi testamentu). W takim przypadku po śmierci mamy Pani i brat staniecie się współwłaścicielami wszystkich przedmiotów, które wchodziły w skład majątku wspólnego małżeńskiego rodziców, każdy po 1/2.

Dział spadku połączony z podziałem majątku wspólnego małżeńskiego rodziców

Jeżeli w chwili obecnej chcielibyście Państwo dokonać działu spadku po ojcu, to musiałby on być połączony z podziałem majątku wspólnego małżeńskiego rodziców. Jeżeli do sądu zostałby złożony zgodny projekt takiego podziału, to opłata od tego wniosku wynosiłaby 600 zł.

Natomiast jeżeli dział spadku po ojcu i podział majątku wspólnego małżeńskiego miałby być dokonany przed notariuszem, to opłata od takiej umowy będzie uzależniona od wartości dzielonego majątku.

Maksymalna stawka wynosi od wartości:

 

  • do 3000 zł – 100 zł,
  • powyżej 3000 zł do 10 000 zł – 100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3 000 zł,
  • powyżej 10 000 zł do 30 000 zł – 310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10 000 zł,
  • powyżej 30 000 zł do 60 000 zł – 710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30 000 zł,
  • powyżej 60 000 zł do 1 000 000 zł – 1 010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60 000 zł,
  • powyżej 1 000 000 zł do 2 000 000 zł – 4 770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1 000 000 zł,
  • powyżej 2 000 000 zł – 6 770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2 000 000 zł, nie więcej jednak niż 10 000 zł, a w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn nie więcej niż 7500 zł.

 

Są to opłaty maksymalne, można negocjować z notariuszem obniżenie stawki. Do opłaty należy doliczyć 22% podatku VAT.

 

Umowa o dział spadku i podział majątku wspólnego nie musi być zawarta w formie aktu notarialnego, jeżeli w skład majątku wspólnego rodziców nie wchodziła nieruchomość.

Czy zawsze należy dokonywać podziału majątku po śmierci jednego z rodziców?

Jak już wspomniałem, jeżeli nie będzie pomiędzy Państwem konfliktów, to nie musicie Państwo dokonywać podziału majątku. Podział ten może zostać dokonany po śmierci mamy, kiedy i Pani, i brat będziecie mieli udziały po 1/2 w majątku rodziców.

Obecnie, aby móc wykazać, że jesteście Państwo spadkobiercami, wystarczy przeprowadzić postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku lub uzyskać notarialne poświadczenie dziedziczenia po ojcu, z tym że wizyta u notariusza będzie kosztowała o ok. 110 zł więcej niż przy wystąpieniu do sądu z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku po ojcu.

 

Opłata od wniosku do sądu wynosi 50 zł. Opłaty, jakie musielibyście Państwo ponieść u notariusza, to 50 zł + 22% VAT za sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia ustawowego oraz 100 zł + 22% VAT za sporządzenie protokołu dziedziczenia.

Wniosek należy złożyć w sądzie rejonowym właściwym ze względu na miejsce ostatniego zamieszkania spadkodawcy.

We wniosku należy wskazać uczestników postępowania – będą to spadkobiercy ustawowi. Należy też wskazać osobę zmarłego spadkodawcy oraz datę jego śmierci, a także miejsce jego ostatniego zamieszkania. Wskazać należy, że zmarły nie pozostawił testamentu.

Do wniosku należy dołączyć odpisy: aktu zgonu ojca, aktu małżeństwa matki, aktów urodzenia Pana i brata.

Po przeprowadzeniu postępowania sąd wyda orzeczenie, w którym stwierdzi, że spadek po Pani ojcu nabyli na podstawie ustawy jego żona, Pani oraz brat, każdy po 1/3 udziału.

 

Po przeprowadzeniu postępowania spadkowego proszę pamiętać o zgłoszeniu nabycia spadku w urzędzie skarbowym w ciągu 6 miesięcy od daty uprawomocnienia się postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku. Jest to konieczne, abyście Państwo skorzystali ze zwolnienia podatkowego w podatku od spadków i darowizn.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 6 - 10 =

»Podobne materiały

Rozliczenie z pracodawcą po rozwiązaniu umowy o pracę

Kiedy powinienem rozliczyć się z pracodawcą po rozwiązaniu umowy o pracę (chodzi o stan magazynu, zużycie materiałów, zdanie odzieży roboczej), jeśli pod koniec okresu wypowiedzenia byłem na zwolnieniu lekarskim? Czy w takiej sytuacji jestem odpowiedzialny za stan magazynu w ostatnim dniu pracy? Jak

 

Zaspokojenie finansowych potrzeb byłej żony

Toczy się nasza sprawa rozwodowa. Była żona wystąpiła o zabezpieczenie alimentacyjne w kwocie 2000 zł miesięcznie. Początkowo mogłem to płacić, ale potem straciłem pracę. Obecnie przeszedłem na emeryturę, która jest znacznie niższa niż moje zarobki na morzu, nie stać mnie na takie zaspokojenie finan

 

Dziedziczenie po zmarłym ojcu - spadek po ojcu

Mój ojciec był właścicielem mieszkania od 2008 r. Zmarł półtora roku temu. Moje dwie siostry mieszkają za granicą i nie złożyły oświadczeń o spadku w ciągu pół roku od śmierci taty. Teraz ja i brat nie wiemy, co zrobić, boimy się, że spadek przepadł. Jak rozwiązać ten problem?

 

Ubieganie się o część majątku po ojcu przepisanego na dzieci

W ubiegłym roku zmarł mój teść. Pozostawił trzy córki. Kilkanaście lat temu przekazał najmłodszej córce 14-hektarowe gospodarstwo rolne w zamian za rentę z KRUS-u. Najmłodsza córka dosrała również dom mieszkalny na działce. Najstarsza córka dostała działkę budowlaną położoną obok domu najmłodszej, o

 

Pomyłka uczelni w kwocie stypendium a zwrot

Wskutek pomyłki uczelni otrzymałam w tym miesiącu 3000 zł stypendium zamiast 300 zł. Czy muszę zwrócić tę kwotę, jeśli ją już wydałam (oprócz stypendium nie mam żadnych innych dochodow)? Co mi grozi, jeśli tego nie zrobię?

 

Wydatki na budowę jako koszty uzyskania przychodów

Prowadzę działalność gospodarczą. Dwa miesiące temu rozpocząłem budowę domu. Ok. 15% powierzchni domu zamierzam przeznaczyć na prowadzenie mojej działalności gospodarczej. Czy część wydatków na budowę mogę zaliczyć w poczet kosztów uzyskania przychodów? Co będzie z podatkiem VAT? Mam faktury na mate

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »