.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dziedziczenie z testamentu - odłożenie załatwienia sprawy spadkowej na później

Autor: Adam Dąbrowski • Opublikowane: 13.02.2021 • Zaktualizowane: 13.02.2021

Dwa tygodnie temu zmarł mój dziadek, babcia żyje. Obydwoje napisali odrębnie testamenty, w których zapisami mi swoje wspólne mieszkanie. Czy teraz, po śmierci dziadka, powinnam w związku z treścią jego testamentu przeprowadzić jakieś oficjalne działania, czy dopóki babcia żyje, można te sprawy odłożyć na później? Babcia pozostanie w tym mieszkaniu do swojej śmierci, jak nie będę go używać. Z troski o zdrowie babci chciałabym jej zaoszczędzić trudu załatwiania jakichkolwiek spraw w urzędach, jeśli mogą poczekać, ale z drugiej strony nie chciałabym się narazić na jakieś konsekwencje niedopełnienia swoich obowiązków jako spadkobiercy.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Dziedziczenie z testamentu - odłożenie załatwienia sprawy spadkowej na później

Otwarcie i ogłoszenie testamentu

Dziadek za życia sporządził testament i ustanowił w nim Panią swoją spadkobierczynią. Z dniem jego śmierci stała się Pani jego spadkobiercą testamentowym. Jeżeli testament został złożony u notariusza, trzeba go zawiadomić o śmierci dziadka i poprosić o ogłoszenie testamentu. O dokonanym otwarciu i ogłoszeniu testamentu sąd spadku albo notariusz zawiadamia w miarę możności osoby, których rozrządzenia testamentowe dotyczą, oraz wykonawcę testamentu, tymczasowego przedstawiciela i kuratora spadku. Notariusz niezwłocznie zawiadamia o tym sąd spadku, przesyłając odpis sporządzonego protokołu. Testament wraz z protokołem otwarcia i ogłoszenia przechowuje się w sądzie spadku, chyba że został złożony u notariusza. Jednakże na żądanie sądu spadku notariusz przesyła złożony testament temu sądowi. Jeżeli testament jest w domu, można udać się do notariusza celem jego otwarcie i ogłoszenia lub złożyć go w sądzie z wnioskiem o ogłoszenie.

 

 

W ciągu 6 miesięcy od dowiedzenia się o podstawie swego spadkobrania powinna Pani złożyć oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku z tytułu testamentu. Brak oświadczenia spadkobiercy w tym terminie jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku składa się przed sądem lub przed notariuszem. Można je złożyć ustnie (do protokołu) lub na piśmie z podpisem urzędowo poświadczonym.

 

Formalne potwierdzenie praw do spadku w sądzie lub u notariusza

Do kolejnych działań potrzebne będzie Pani potwierdzenie prawa do spadku w postaci:

 

  1. sądowego stwierdzenia nabycia spadku lub
  2. notarialnego poświadczenia dziedziczenia.

 

Jeden z tych dokumentów daje Pani prawo do dysponowania spadkiem według własnego uznania. Bez jednego z tych dokumentów nikt nie uzna formalnie Pani praw do spadku.

 

Babcia powinna udać się do notariusza wraz z Panią w celu sporządzenia notarialnego poświadczenia dziedziczenia. Jej obecność nie jest konieczna na ogłoszeniu testamentu.

 

Zwolnienie z podatku od spadków

Po uzyskaniu sądowego stwierdzenia nabycia spadku lub notarialnego poświadczenia dziedziczenia musiałaby Pani złożyć do urzędu skarbowego zeznanie podatkowe w zakresie nabytego spadku. Ma Pani na to 6 miesięcy od daty sporządzenia notarialnego poświadczenia dziedziczenia lub od daty uprawomocnienia się sądowego stwierdzenia nabycia spadku.

 

Wobec dziadka jest pani wnuczką; w nomenklaturze prawniczej zstępną. A taki status powoduje, że spadek w całości jest wolny od podatku od spadków, poda warunkiem zgłoszenie do opodatkowani we wskazanym wyżej terminie.

 

Po uzyskaniu sądowego stwierdzenia nabycia spadku lub notarialnego poświadczenia dziedziczenia musiałaby Pani złożyć w gminie oświadczenie dla celów podatku od nieruchomości. Dokonać należy także zmiany umów, jakie były zawarte na dziadka (prąd, gaz, inne). Powinna Pani przygotować sobie dokumenty:

 

  • akt małżeństwa babci i dziadka,
  • swój aktu rodzenia (lub akt małżeństwa),
  • testament,

 

Konieczne jest sprawdzenie, czy żyją dzieci dziadka, ewentualnie, jeśli zmarli, to ich dzieci (a wnuki dziadka). Wiedza o nich oraz ich akty stanu cywilnego (urodzenia, zgonu, małżeństwa) są konieczne w sprawie o sądowe stwierdzenie nabycia spadku.

 

Czy są jakieś konsekwencje odłożenia spraw spadkowych na później?

Oczywiście można również nic obecnie w sprawie spadku po dziadku nie robić, ale to tylko odwlecze wszystko w czasie. Pani jest spadkobierczynią testamentową, a być może są inni spadkobiercy ustawowi (np. dzieci dziadków). Nicnierobienie nie uchroni Pani przed wskazanymi działaniami. W międzyczasie mogą „zniknąć” inni spadkobiercy ustawowi, a to może doprowadzić do komplikacji w razie konieczności przeprowadzenia sprawy spadkowej w sądzie. Ujemnych konsekwencji nie ma, poza tym że nie będzie Pani formalnie właścicielem mieszkania lub jego połowy. Każdy może zakwestionować Pani prawa jako spadkobiercy. Nie ujawni Pani też siebie w księdze wieczystej nieruchomości.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • siedem plus V =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »