.
Mamy 12 389 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dziedziczenie po żonie dziadka która nie miała żadnych bliskich

Autor: Katarzyna Bereda • Opublikowane: 14.05.2021 • Zaktualizowane: 14.05.2021

W urzędzie gminy została wywieszona informacja, że sąd wzywa wszystkich spadkobierców, żeby zgłosili się i udowodnili nabycie spadku. Osoba, po której nabycie spadku miałoby nastąpić, to żona mojego dziadka (nie jest moją rodzoną babcią). Po śmierci dziadka moja mama, która już też nie żyje, nie otrzymała żadnego spadku, ponieważ dziadek testamentem przekazał wszystko swojej żonie (osobie, co do której sąd szuka spadkobierców). Mama nie wystąpiła o zachowek, a wkrótce zmarła. Żona dziadka nie miała dzieci ani żadnych bliskich krewnych, jej rodzice i rodzeństwo nie żyją. O nabycie spadku po żonie dziadka wnioskuje osoba, która opiekowała się nią do jej śmierci. Czy według prawa mogę zgłosić się jako spadkobierca z uwagi na fakt, że moja mama już nie żyje?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Dziedziczenie po żonie dziadka która nie miała żadnych bliskich

Krąg spadkobierców żony dziadka

Jeżeli dziadek sporządził ważny testament i na tej podstawie do spadku po nim powołana była jedynie zmarła żona, to mama nie wchodzi do kręgu spadkobierców po zmarłym dziadku.

 

Jeżeli dziadek zmarł przed swoją żoną, to niestety nie wchodzi on do kręgu spadkobierców swojej żony. Jednak w mojej ocenie powinna się Pani zgłosić na wezwanie sądu, albowiem w sprawie może istnieją dokumenty wskazujące na powołanie Państwa do dziedziczenia lub inne ważne okoliczności. Jeśli sąd uzna zgodnie z powyższym, iż nie należy Pani do spadkobierców ustawowych, zostanie Pani o tym poinformowana, a sprawa będzie trwała dalej bez Pani udziału – więc nic Pani na tym nie traci.

 

Zgodnie bowiem z treścią art. 931 Kodeksu cywilnego (K.c.): „§ 1. W pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku.

§ 2. Jeżeli dziecko spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego dzieciom w częściach równych. Przepis ten stosuje się odpowiednio do dalszych zstępnych.”

 

Zgodnie natomiast z treścią art. 932 K.c.:

 

„§ 1. W braku zstępnych spadkodawcy powołani są do spadku z ustawy jego małżonek i rodzice.

§ 2. Udział spadkowy każdego z rodziców, które dziedziczy w zbiegu z małżonkiem spadkodawcy, wynosi jedną czwartą całości spadku. Jeżeli ojcostwo rodzica nie zostało ustalone, udział spadkowy matki spadkodawcy, dziedziczącej w zbiegu z jego małżonkiem, wynosi połowę spadku.

§ 3. W braku zstępnych i małżonka spadkodawcy cały spadek przypada jego rodzicom w częściach równych.

§ 4. Jeżeli jedno z rodziców spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada rodzeństwu spadkodawcy w częściach równych.

§ 5. Jeżeli którekolwiek z rodzeństwa spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, pozostawiając zstępnych, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego zstępnym. Podział tego udziału następuje według zasad, które dotyczą podziału między dalszych zstępnych spadkodawcy.

§ 6. Jeżeli jedno z rodziców nie dożyło otwarcia spadku i brak jest rodzeństwa spadkodawcy lub ich zstępnych, udział spadkowy rodzica dziedziczącego w zbiegu z małżonkiem spadkodawcy wynosi połowę spadku.”

 

Jak widać, w pierwszej kolejności powołane do spadku są dzieci spadkodawcy oraz małżonek. Po zmarłej żonie dziadka – jeżeli nie posiadali wspólnych dzieci albo żona dziadka nie posiadała swoich dzieci – do spadku powołany jest dziadek jako mąż i ewentualnie jej rodzice (rodzeństwo) – stosownie do posiadanych więzów rodzinnych na podstawie art. 932 K.c. Jeżeli jednak w dacie śmierci tej kobiety jej mąż (czyli Pani dziadek) już nie żył, to niestety nie możemy mówić o jego powołaniu do spadku po zmarłej żonie i całość przypadnie jej rodzeństwu (rodzicom), o ile takie posiadała.

 

Odpowiedź na ogłoszenie o poszukiwaniu spadkobierców

W przypadku braku jakiejkolwiek rodziny po stronie zmarłej całość przypadnie gminie lub Skarbowi Państwa. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby zgłosiła się Pani jako spadkobierca – możliwe bowiem, że w aktach sprawy znajdują się dokumenty wskazujące na okoliczności dla Pani korzystne, o których obecnie nie ma Pani wiedzy. W tym celu powinna wysłać Pani pismo wskazujące na uczestnictwo w sprawie oraz dokumenty – postanowienia o stwierdzenie nabycia spadku, poświadczone akty dziedziczenia po mamie i dziadku, aby wykazać ewentualną możliwość spadkobrania.

 

Jeżeli żona dziadka pozostawiła testament, w którym uczyniła swoją spadkobierczynią opiekunkę, to ona będzie dziedziczyć, jeśli jednak nie ma testamentu, to przy dziedziczeniu ustawowym spadek z pewnością nie przejdzie na osobę obcą.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • III minus siedem =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »