Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dziedziczenie nieruchomości na mocy testamentu

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 30.04.2018

Zmarł mój ojciec i pozostawił sporządzony przez siebie testament (niepotwierdzony u notariusza). W testamencie wskazuje mnie jako osobę, która ma dziedziczyć nieruchomości: działkę budowlaną oraz mieszkanie własnościowe. Jestem jedynym dzieckiem taty. Jakie muszę podjąć kroki prawne, żeby stać się właścicielem ww. nieruchomości? Nadmieniam, że żyje moja mama, która ujęta jest jedynie w testamencie (są dwa osobne testamenty :na działkę i mieszkanie) dotyczącym mieszkania własnościowego, według którego ma prawo do dożywotnego zamieszkiwania w mieszkaniu.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Dziedziczenie nieruchomości na mocy testamentu

Fot. Fotolia

Istotny jest fakt, iż tato pozostawił po sobie dwa testamenty. Każdy z nich będzie badany pod kątem ich zgodności z przepisami prawa. Z uwagi na fakt, iż testament nie ma formy aktu notarialnego, mniemam, iż mamy do czynienia z testamentem własnoręcznym. Zgodnie z przepisami prawa wymaga się by testament został napisany jest jednego spadkodawcę w całości pismem ręcznym, został podpisany i opatrzony datą. Następnie sąd będzie badał, czy jeden i drugi testament siebie wzajemnie nie wykluczają, tj. czy będzie wiążący tylko jeden, czy obydwa. O tym będzie decydował sąd po analizie i jednego i drugiego testamentu. Jeżeli jednak Pani jest powołana do spadku w jednym i drugim przypadku, a mama jest wskazana wyłącznie jako osoba, której ma przysługiwać służebność osobistą w mieszkaniu, nie widzę powodów do wyłączenia któregoś z testamentów (wypowiadam się jednak, mając na uwadze jedynie treść Pani pytania).

 

Z uwagi na powyższe to, jaką drogę uregulowania kwestii spadkowych Pani wybierze, zależy tylko od Pani relacji z mamą i Pani możliwości finansowych.

 

Każda z Pań jest uprawniona do złożenia wniosku do stwierdzenie nabycia spadku po ojcu/mężu. Powództwo z tytułu dziedziczenia, zachowku, jak również z tytułu zapisu, polecenia oraz innych rozrządzeń testamentowych wytacza się wyłącznie przed sąd ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy, a jeżeli jego miejsca zamieszkania w Polsce nie da się ustalić, przed sąd miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego część. Opłata sądowa od wniosku wynosi 50 zł bez względu na liczbę uczestników postępowania, plus 5 zł.

 

Na sprawie sądowej wystarczy, że stawi się Pani. Sąd wyda wówczas postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, które uprawomocni się po 21 dniach od jego wydania.

 

Istnieje także możliwość przeprowadzenia postępowania spadkowego przed notariuszem – notarialne poświadczenie dziedziczenia – ale do tego konieczne jest stawiennictwo wszystkich Pań jednocześnie.Dodatkowo notarialne poświadczenie dziedziczenia będzie wiązało się z kosztami rzędu 700 zł.

 

Dysponując postanowieniem o stwierdzeniu nabycia spadku lub notarialnym poświadczeniem dziedziczenia, zasadne jest wystąpienie do Sądu z wnioskiem o wpisanie Pani jako właściciela nieruchomości.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • I plus cztery =

»Podobne materiały

Ważność testamentu sporządzonego za granicą

Jestem obywatelką Polski, ale mieszkam na stałe w Kanadzie. W obu krajach mam majątki. Chciałabym sporządzić testament w Kanadzie. Adwokat zasugerował, by sprawdzić, czy dokument będzie ważny w Polsce. Czy muszę sporządzić dwa testamenty (jeden dotyczący nieruchomości w Kanadzie, a drugi &ndash

 

Jakie znaczenie testamentu - polecenie czy zapis?

Jakie jest znaczenie (polecenie czy zapis) własnoręcznie spisanego testamentu mojej matki o następującej treści: „Testament. Ja, niżej podpisana, (...), oświadczam: z chwilą mojej śmierci przekazuję w tym testamencie moje mieszkanie (...) mojemu (...) synowi (...), zamieszkałemu (...) [podpis

 

Dziedziczenie testamentowe i współwłasność mieszkania

Rodzice byli współwłaścicielami mieszkania, tata niedawno zmarł. W testamencie zapisał wszystko mi, a jestem jedynakiem. Jaka część mieszkania jest moja?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »