.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dziedziczenie lokatorskiego mieszkania spółdzielczego oraz wkładu mieszkaniowego

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 29.01.2021 • Zaktualizowane: 29.01.2021

Moje pytanie dotyczy praw do lokatorskiego mieszkania spółdzielczego oraz dziedziczenia wkładu mieszkaniowego. Małżonkowie nie mieli wspólnych dzieci, mąż miał syna z pierwszego małżeństwa. Mąż zmarł, nie pozostawiając testamentu. Obydwoje małżonkowie posiadali prawo do lokatorskiego mieszkania spółdzielczego, przy czym całość wkładu mieszkaniowego wniosła żona (m.in. ze swojej książeczki mieszkaniowej) już w trakcie trwania małżeństwa, natomiast kilka lat później została ustanowiona rozdzielność majątkowa małżonków. Jakie w tej sytuacji prawa do dziedziczenia wkładu mieszkaniowego przysługują synowi zmarłego? Czy żona zmarłego musi liczyć się z koniecznością wypłaty równowartości części wkładu mieszkaniowego synowi zmarłego, w którym jednak zmarły małżonek nie partycypował?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Dziedziczenie lokatorskiego mieszkania spółdzielczego oraz wkładu mieszkaniowego

Dziedziczenie lokatorskiego prawa do mieszkania

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych zwanej dalej u.s.m., przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.

 

Z treści Pana pytania wynika, że małżonkowie posiadali prawo do spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu. Mąż zmarł, nie pozostawiając testamentu. Wkład dla ww. prawa w całości pochodził z książeczki mieszkaniowej żony. Małżonkowie nie posiadali wspólnych małoletnich dzieci. Ww. prawa ustanowione zostało w czasie trwania małżeństwa, przed ustanowieniem rozdzielności majątkowej. Zastanawia się Pani, jakie prawa do wkładu posiada syn zmarłego, który nie jest dzieckiem jego żony. 

 

Zastosowanie w niniejszej sprawie znajdzie przepis art. 14 u.s.m., zgodnie z którym z chwilą śmierci jednego z małżonków spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, które przysługiwało obojgu małżonkom, przypada drugiemu małżonkowi. Przepis powyższy nie narusza uprawnień spadkobierców do dziedziczenia wkładu.

Dziedziczenie wkładu mieszkaniowego

O ile zatem spółdzielnia mieszkaniowa, w której zasobach prawo to przysługuje, stwierdziła, że wkład został wniesiony przez małżonków obydwoje, to wkład podlega dziedziczeniu na zasadach ogólnych. Jeżeli jednak w dokumentacji spółdzielni znajduje się zapis, że wkład małżonka wnosi ze swojego majątku osobistego, wówczas wkład nie podlega dziedziczeniu przez spadkobierców męża. 

Sprawdzenie dokumentów mieszkania lokatorskiego 

Musi mieć Pani świadomość, że każdy lokal winien mieć swoją teczkę, w której znajdować winna się dokumentacja wskazująca na to, kto wniósł wkład, jak małżonkowie, uzyskując prawo do lokalu, chcieli, by był on zapisany, tj. na jednego z nich, czy jako wniesiony przez obydwoje. Proponuję zatem, by małżonka, która przy życiu pozostawała jako uprawniona do prawa do lokalu, wystąpiła do spółdzielni z żądaniem ustalenia ww. kwestii, która pozwoli z kolei ustalić, kto i w jakim udziale nabędzie wkład. 

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 1 - siedem =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »