.
Mamy 12 842 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dziedziczenie gruntów rolnych przy braku ksiąg wieczystych

Autor: Katarzyna Bereda • Opublikowane: 22.08.2021 • Zaktualizowane: 22.08.2021

Ojciec zmarł w 1966, mama w 2013. Rodzice nie zostawili testamentu. Pozostały po nich grunty rolne – 1 hektar i 15 arów. Chcielibyśmy z rodzeństwem przeprowadzić sprawę spadkową, niestety na nieruchomości rolne nie została ustanowiona księga wieczysta. Jak postąpić w tej sytuacji, aby przeprowadzić sprawę spadkową przy braku ksiąg wieczystych na grunty rolne?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Dziedziczenie gruntów rolnych przy braku ksiąg wieczystych

Dziedziczenie gruntów rolnych

Istnieje pewna rozbieżność w przedmiocie dziedziczenia gospodarstwa rolnego a pozostałych nieruchomości. Wskazując, iż spadkobraniu podlegają grunty rolne, rozumiem, iż ma Pani na myśli jedynie ziemię o takim charakterze, która co do zasady nie była uprawiana – nie wskazała bowiem Pani na istnienie gospodarstwa rolnego, a wiec zwierząt, uprawy, budynków gospodarczych oraz maszyn. Jeżeli mówimy więc jedynie o gruncie, który ma charakter rolny, ale nie jest gospodarstwem rolnym, należy mówić o dziedziczeniu na zasadach ogólnych. W pierwszej kolejności powinni więc Państwo przeprowadzić postępowanie spadkowe – nabycie spadku wraz z ewentualnym działem spadku mogą Państwo przeprowadzić po dwóch rodzicach jednocześnie.

 

Ustalenie spadkobierców w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku

Zgodnie bowiem z treścią art. 1025 § 1 Kodeksu cywilnego (K.c.) – sąd na wniosek osoby mającej w tym interes stwierdza nabycie spadku przez spadkobiercę. Notariusz na zasadach określonych w przepisach odrębnych sporządza akt poświadczenia dziedziczenia. Stwierdzenie nabycia spadku następuje na wniosek i – co do zasady – w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku. Wskazać należy, że zgodnie z art. 681 Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.) możliwe jest również stwierdzenie nabycia spadku w postępowaniu o dział spadku. Nie oznacza to jednak, że sąd działa wtedy z urzędu. Należy bowiem zgodzić się, że przeważnie wniosek o wszczęcie postępowania działowego zawiera także implicite wniosek o stwierdzenie nabycia spadku (W. Borysiak, w: Osajda, Komentarz K.c., t. III, 2013, art. 1025 K.c., Nt 54; J. Ciszewski, J. Knabe, w: Ciszewski, Komentarz K.c., 2014, art. 1025 K.c., Nb 4; J. Kremis, J. Kuźmicka-Sulikowska, w: Gniewek, Machnikowski, Komentarz K.c., 2017, art. 1025 K.c., Nb 25; E. Skowrońska-Bocian, J. Wierciński, w: Gudowski, Komentarz K.c., Ks. IV, 2013, art. 1025 KC, Nb 11).

 

Rozważane postępowanie sądowe prowadzone jest na podstawie art. 669-6792 K.p.c. w trybie nieprocesowym, przy czym sąd wydaje postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku po przeprowadzeniu rozprawy. Celem tego postępowania jest ustalenie wszystkich spadkobierców, którzy doszli do dziedziczenia (art. 677 § 1 K.p.c.).

 

Uczestnikami postępowania o stwierdzenie nabycia spadku są bowiem wszystkie osoby, które mogą być uznane za zainteresowane – czyli, jak wskazałam, spadkobiercy ustawowi po zmarłych. Zgodnie z art. 670 K.p.c. sąd bada w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku, kto jest spadkobiercą, a także czy spadkodawca pozostawił testament. Sąd może przy tym wezwać osobę, co do której zostanie uprawdopodobnione, że dysponuje testamentem, do złożenia tego dokumentu. W takim przypadku sąd dokona otwarcia i ogłoszenia testamentu.

 

Dokumenty w postępowaniu o nabycie spadku

Wniosek należy złożyć w sądzie rejonowym ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy lub skierować sprawę do dowolnego notariusza. Do wniosku należy dołączyć skrócony odpis aktu zgonu spadkodawcy, skrócone odpisy aktów urodzenia uczestników postępowania, a także – w przypadku zawarcia związku małżeńskiego – również skrócone odpisy aktów małżeństwa. Jeżeli od razu chcą Państwo przeprowadzić postępowanie spadkowe po rodzicach, wszelkie dokumenty muszą być wskazane podwójnie, a więc dwa skrócone odpisy aktów zgonu.

 

Założenie księgi wieczystej u notariusza

Jeżeli zależy Pani na szybkości postępowania, proszę stawić się do notariusza. Jeżeli nieruchomość nie ma założonej księgi wieczystej, notariusz od razu pomoże Państwu w jej założeniu – nie stanowi to bowiem problemu. Proszę jednak mieć na uwadze, iż postępowanie przed notariuszem jest oczywiście droższe. Opłata od wniosku o nabycie spadku po jednym spadkodawcy to kwota 100 zł oraz 5 zł. Jednak w przypadku braku księgi wieczystej proponuję udać się w celu nabycia spadku do notariusza, który kompleksowo przeprowadzi Państwu postępowania spadkowe oraz ureguluje kwestię księgi wieczystej.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 8 - dziesięć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl