Mamy 11 432 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odziedziczenie długów w ZUS - jak wybrnąć?

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 13.02.2019

Trzy lata temu zmarła moja 35-letnia córka. Przez całe dorosłe życie ciężko chorowała. Była na moim utrzymaniu. Czasami w chwilach lepszego zdrowia podejmowała pracę i miała płacone składki ZUS. W sumie uzbierało się około 4 lata składek. Raz podjęła się działalności gospodarczej i z tej działalności okazało się, że pozostały długi w kwocie ok. 2500 złotych. Córka żyła i mieszkała pod moim dachem. Nie posiadała majątku, w związku z powyższym nie przyszło mi do głowy, by przeprowadzić sprawę spadkową. Przed kilkoma miesiącami dowiedziałam się, iż bez mojej wiedzy została przeprowadzona sprawa o odziedziczenie spadku po córce, czyli długów w ZUS-ie. Jak z tego wybrnąć?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odziedziczenie długów w ZUS - jak wybrnąć?

Fot. Fotolia

W mojej ocenie jedyną szansą jest powołanie się na przepis art. 1019 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z tym przepisem „jeżeli oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku zostało złożone pod wpływem błędu lub groźby, stosuje się przepisy o wadach oświadczenia woli z następującymi zmianami:

1) uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia powinno nastąpić przed sądem;

2) spadkobierca powinien jednocześnie oświadczyć, czy i jak spadek przyjmuje, czy też go odrzuca”.

 

Spadkobierca, który pod wpływem błędu lub groźby nie złożył żadnego oświadczenia w terminie, może w powyższy sposób uchylić się od skutków prawnych niezachowania terminu. Innymi słowy spadkobiercy mogą złożyć oświadczenie o uchyleniu się od skutków prawnych oświadczenia o przyjęciu spadku lub oświadczenie o uchyleniu się od skutków prawnych niezachowania terminu do złożenia oświadczenia woli o przyjęciu lub odrzuceniu spadku.

 

Pozwoli Pani, iż przytoczę komentarz do Kodeksu cywilnego. Zgodnie z nim „błąd co do treści czynności prawnej może być błędem co do tytułu powołania do dziedziczenia, osoby spadkodawcy, przedmiotu spadku. Należy jednak zgodzić się z poglądem, że podstawę uchylenia się przez spadkobiercę od skutków prawnych niezłożenia w terminie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku może stanowić błąd prawnie doniosły (art. 1019 § 2 w zw. z art. 84 § 1 zd. 1 i § 2 k.c.). Błędem takim nie jest nieznajomość przedmiotu spadku pozostająca w związku przyczynowym z niedołożeniem przez spadkobiercę należytej staranności w ustalaniu rzeczywistego stanu majątku spadkowego (post. SN z dnia 30 czerwca 2005 r., IV CK 799/04, OSNC 2006, nr 5, poz. 94, z glosą W. Borysiaka, Palestra 2009, z. 5-6, s. 285; post. SN z dnia 18 marca 2010 r., V CSK 337/09, Lex nr 677786). Nie będzie też błędem prawnie doniosłym złożenie oświadczenia pod wpływem wadliwych, błędnych pobudek czy motywów (J. Kremis, E. Gniewek (w:) E. Gniewek, Komentarz, s. 1642), czy z tego samego powodu brak odpowiedniego oświadczenia w terminie” [A. Kidyba (red.), E. Niezbecka, Komentarz do art. 1019 Kodeksu cywilnego, 15.11.2011].

 

Winna Pani zatem wystąpić do sądu z wnioskiem podwójnym, aczkolwiek zawartym w jednym piśmie; po pierwsze to uchylenie się od skutków niezłożenia w terminie 6 miesięcy oświadczenia o odrzuceniu spadku, a po drugie domaganie się przyjęcia od Pani oświadczenia o odrzuceniu spadku. Musi Pani wykazać swoją niewiedzę, a tym samym błąd.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 5 + IV =

»Podobne materiały

Odpowiedzialność za długi zmarłego eksmęża

Od 2003 roku miałam rozdzielczość majątkową z mężem, który rok później wyjechał za granicę i nie utrzymywał kontaktów ze mną ani z naszymi dziećmi. W 2005 roku rozwiodłam się z mężem, uzyskując opiekę nad dziećmi. Dwa lata temu były mąż zmarł poza granicami Polski, ja natomiast nie interesowała

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »