.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Dziecko z mężatką i walka o prawa rodzicielskie

Autor: Marcin Górecki • Opublikowane: 23.03.2012

Przez kilka lat miałem romans z mężatką. Miesiąc temu urodziło nam się dziecko – córeczka. Z testów DNA wynika, że to ja jestem ojcem. Matka dziecka postanowiła, że zostanie z mężem, który twierdzi, że chce być tatą dla mojej córki. Czy sąd może pozbawić mnie władzy rodzicielskiej? Co mam zrobić, aby móc widywać własne dziecko?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przepis art. 72 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (w skrócie K.r.o.) podaje, że jeżeli nie zachodzi domniemanie, że ojcem dziecka jest mąż jego matki, albo gdy domniemanie takie zostało obalone, ustalenie ojcostwa może nastąpić albo przez uznanie dziecka przez ojca, albo na mocy orzeczenia sądu.

 

W Pana przypadku domniemanie takie zostało obalone na skutek przeprowadzonych badań DNA. Sądowe ustalenie ojcostwa pozamałżeńskiego następuje na mocy orzeczenia sądu (art. 72 K.r.o.). Założeniem tego sposobu ustalenia pochodzenia dziecka jest sytuacja, w której nie nastąpiło ustalenie pochodzenia dziecka w inny sposób.

 

Mężczyzna uważający się za ojca dziecka jest legitymowany czynnie do wytoczenia powództwa o ustalenie ojcostwa pozamałżeńskiego. Sprawy o ustalenie ojcostwa objęte są postępowaniem odrębnym w sprawach ze stosunków między rodzicami a dziećmi (art. 453-458 Kodeksu postępowania cywilnego – w skrócie K.p.c.).

 

W procesie o ustalenie ojcostwa można jednocześnie dochodzić związanych z tym roszczeń majątkowych. Sprawy o ustalenie ojcostwa pozamałżeńskiego należą do właściwości rzeczowej sądów rejonowych (art. 17 pkt 1 K.p.c.). Powództwo o ustalenie ojcostwa i związane z tym roszczenia można wytoczyć według miejsca zamieszkania osoby uprawnionej (art. 32 K.p.c.).

 

Należy zatem wskazać, iż ma Pan pełne prawo wystąpić na drogę sądową z powództwem o ustalenie ojcostwa. Wyrok ustalający ojcostwo po uprawomocnieniu się wywołuje skutki z mocą wstecz. Wyrok jest dowodem na to, że ojcem dziecka jest określony mężczyzna.

 

Innymi słowy – wyrok o ustalenie ojcostwa określa pochodzenie dziecka i potwierdza prawo tego dziecka do dziedziczenia po ojcu.

 

Zgodnie z treścią art. 89 § 2 K.r.o. w razie sądowego ustalenia ojcostwa sąd nadaje dziecku nazwisko w wyroku ustalającym ojcostwo tylko po zgłoszeniu takiego wniosku przez Pana.

 

Natomiast jak podaje art. 93 § 2 K.r.o., „jeżeli wymaga tego dobro dziecka, sąd w wyroku ustalającym pochodzenie dziecka może orzec o zawieszeniu, ograniczeniu lub pozbawieniu władzy rodzicielskiej jednego lub obojga rodziców”.

 

Co istotne, konsekwencją wyroku sądowego o ustaleniu ojcostwa jest powstanie obowiązku alimentacyjnego wobec małoletniego dziecka. Partnerka może jednocześnie żądać pozbawienia Pana praw rodzicielskich, które polega na tym, że ojciec dziecka ma z reguły zakazaną styczność z dzieckiem. W mojej ocenie nie występują przesłanki pozbawienia Pana władzy rodzicielskiej.

 

Wyrok ustalający ojcostwo daje zatem dziecku prawo do alimentów oraz prawo do dziedziczenia po ojcu, nie daje zaś rodzicowi automatycznie władzy rodzicielskiej.

 

Podstawowym przepisem w zakresie kontaktów rodziców z dziećmi jest art. 113 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy, zgodnie z którym „niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dzieci mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów”.

 

Ustawodawca wskazał jednocześnie, na czym owe kontakty mają polegać. Kontakty z dzieckiem obejmują w szczególności: przebywanie z dzieckiem (odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu) i bezpośrednie porozumiewanie się, utrzymywanie korespondencji, korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej.

 

Ponadto istotny w Pana sprawie jest przepis art. 1131 K.r.o., zgodnie z którym „jeżeli dziecko przebywa stale u jednego z rodziców, sposób utrzymywania kontaktów z dzieckiem przez drugiego z nich rodzice określają wspólnie, kierując się dobrem dziecka i biorąc pod uwagę jego rozsądne życzenia; w braku porozumienia rozstrzyga sąd opiekuńczy”.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • siedem - 8 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl