.
Mamy 12 389 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dziecko Holendra z Polką

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 08.05.2019

Jestem Holendrem. W Holandii poznałem dziewczynę, Polkę (jak się okazało później, w tym czasie była mężatką). Urodziło nam się dziecko, które dostało nazwisko jej byłego męża. Obecnie nie jesteśmy razem, matka mieszka z dzieckiem w Polsce. Wysyłam jej co miesiąc wysokie alimenty, ale ona ciągle żąda więcej. Chciałbym walczyć o uznanie dziecka, ale nie znam się na prawie polskim. Co mogę zrobić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W pierwszym rzędzie należy ustalić jurysdykcję sądów w przedmiotowej sprawie, a więc którego kraju sąd jest właściwy w przedmiotowej sprawie. Jurysdykcja krajowa jest ustalana na podstawie miejsca zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu dziecka, którego dotyczy sprawa. Miejsce zamieszkania dziecka ustalane jest na podstawie art. 26 Kodeksu cywilnego. Jeżeli miejsce zamieszkania (zwykłego pobytu) dziecka znajduje się w Rzeczypospolitej Polskiej, to sądom polskim przysługuje jurysdykcja krajowa.

 

Do jurysdykcji krajowej należą także sprawy z zakresu stosunków między rodzicami a dziećmi, jeżeli wnioskodawca i dziecko są obywatelami polskimi, niezależnie od ich miejsca zamieszkania czy zwykłego pobytu. W przedmiotowej sprawie właściwy jest więc Sąd polski. Co do alimentów należy mieć na względzie przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Zgodnie z art. 135 § 1 zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. W sprawach o alimenty względem dziecka zakres zależy od zarobkowych i majątkowych możliwości obojga rodziców, oboje rodzice są bowiem zobowiązani do alimentacji swoich małoletnich lub nieusamodzielnionych dzieci. Innymi słowy przy ustalaniu zakresu świadczeń alimentacyjnych na rzecz małoletniego lub dorosłego, lecz nieusamodzielnionego dziecka przez „zobowiązanego” należy rozumieć matkę oraz ojca.

 

Sąd powinien ocenić możliwości zarobkowe i majątkowe każdego z nich w każdej tego typu sprawie (zob. wyrok SN z 8 sierpnia 1980 r., sygn. akt III CRN 144/80, w którym wskazano, że jest niedopuszczalne zaniechanie zastosowania kryterium możliwości zarobkowych wobec matki, z którą dziecko stale mieszka), a nie tylko w takiej, w której dorosłe dziecko dochodzi alimentów od obojga rodziców (por. postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie VI Wydział Cywilny Odwoławczy z 18 marca 2013 r., sygn. akt VI Cz 662/12, niepubl., w którym trafnie wskazano, że w sprawie o alimenty na rzecz dorosłego i nieusamodzielnionego dziecka należy zobowiązać do łożenia na rzecz powoda każdego pozwanego rodzica z osobna w sposób adekwatny do ich osobno ustalonych możliwości zarobkowych i majątkowych).

 

Wysokość świadczenia alimentacyjnego jest ustalana w pierwszej kolejności na podstawie oceny usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego. Sąd zbada, czy kwota 350 euro, czy 500 euro, odpowiada potrzebom małoletniego i Pana możliwościom. Nie ma możliwości przeprowadzenia sprawy o ustalenie ojcostwa i alimenty bez Pana obecności. Natomiast niewątpliwym problemem jest fakt niezamieszkiwania Pana w kraju. Zdecydowanie bezpieczniejszym rozwiązaniem jest ustanowienie pełnomocnika w kraju.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 7 plus dziewięć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »