Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Działy specjalne produkcji rolnej

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 07.07.2014

Działalność rolnicza co do zasady nie jest opodatkowana podatkiem dochodowym. Nie dotyczy to jednak niektórych jej rodzajów, określonych w ustawach podatkowych jako działy specjalne produkcji rolnej.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Na mocy art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych1 oraz art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych2, działalność rolnicza wyłączona jest z obowiązku zapłaty podatku dochodowego. Jednak nie dotyczy to pewnych rodzajów upraw i hodowli, określanych przez te ustawy jako działy specjalne produkcji rolnej.

 

Działami specjalnymi produkcji rolnej są: uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin „in vitro”, fermowa hodowla i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowla i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, hodowla dżdżownic, hodowla entomofagów, hodowla jedwabników, prowadzenie pasiek oraz hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym (za gospodarstwo rolne uważa się zgodnie z ustawą o podatku rolnym3 obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej).

 

Nie stanowią jednakże działów specjalnych produkcji rolnej niektóre uprawy, a także hodowla i chów zwierząt w rozmiarach nieprzekraczających pewnych wielkości określonych w ustawach. Nie będą mianowicie działami specjalnymi produkcji rolnej:

 

 1. uprawy w szklarniach do 25 m2;
 2. uprawy w tunelach foliowych ogrzewanych do 50 m2;
 3. uprawy grzybów i ich grzybni do 25 m2 powierzchni uprawowej;
 4. hodowla drobiu rzeźnego: kurcząt, gęsi, kaczek, indyków – do 100 sztuk;
 5. hodowla drobiu nieśnego do 80 sztuk;
 6. prowadzenie pasiek do 80 rodzin;
 7. hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym:
  1. krów – do 5 sztuk;
  2. cieląt – do 10 sztuk;
  3. bydła rzeźnego – do 10 sztuk (z wyjątkiem opasów);
  4. tuczników – do 50 sztuk;
  5. prosiąt i warchlaków – do 50 sztuk;
  6. owiec – do 10 sztuk matek;
  7. tucz owiec – do 15 sztuk;
  8. ryb akwariowych – do 700 dm3 objętości akwarium, obliczonej według wewnętrznych długości krawędzi.

 

 

 

 

__________________________

1 Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.)

2 Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014, poz. 851)

3 Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381, z późn. zm.)


Stan prawny obowiązujący na dzień 07.07.2014


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • VI + 8 =

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »