Mamy 11 890 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Działka budowlana z koniecznością przeznaczenia 50% powierzchni pod zalesienia

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 03.12.2020

Chciałabym zakupić działkę o powierzchni 1250 m2, w MPZP jest oznaczona jako budowlana z koniecznością przeznaczenia 50% powierzchni pod zalesienia. Chciałam się dowiedzieć, jakie dodatkowe obowiązki z tym się wiążą oraz co należy rozumieć przez zieleń o charakterze leśnym? Czy na terenie tej części działki można będzie usytuować jakieś elementy wypoczynkowe typu altanka z ławkami?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Działka budowlana z koniecznością przeznaczenia 50% powierzchni pod zalesienia

Ochrona gruntów leśnych

Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych reguluje zasady ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz rekultywacji i poprawiania wartości użytkowej gruntów (art. 1), przewidując, że „gruntami leśnymi, w rozumieniu ustawy, są grunty:

 

1) określone jako lasy w przepisach o lasach;

2) zrekultywowane dla potrzeb gospodarki leśnej;

3) pod drogami dojazdowymi do gruntów leśnych (art. 2 ust. 2)”.

 

Ochrona gruntów leśnych polega zaś m.in. na ograniczaniu przeznaczania ich na cele nieleśne lub nierolnicze (art. 3 ust. 2 pkt 1).

 

Zgodnie z art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (dalej u.l.) grunty przeznaczone do zalesienia określa MPZP lub decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Stosownie do art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (dalej u.p.z.p.) plany miejscowe sporządza się wyłącznie w celu przeznaczenia gruntów do zalesienia lub wprowadzenia zakazu zabudowy.

Zieleń leśna a warunki zabudowy

Treść MPZP bądź decyzja o warunkach zabudowy określa grunty przeznaczone do zalesienia. W doktrynie sformułowano pogląd, że wykładnia art. 14 ust. 3 u.l. w powiązaniu z art. 14 ust. 2a, art. 13 ust. 1 pkt 2 u.l. oraz art. 58 ust. 1 u.p.z.p. prowadzi do wniosku, że w przypadku terenów, na których przewiduje się realizację postanowień programu zwiększenia lesistości, określenie gruntów przeznaczonych do zalesienia następuje w sporządzanym obowiązkowo MPZP. Natomiast dla pozostałych terenów w MPZP sporządzonym fakultatywnie, a jeśli taki nie został sporządzony, w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wydanej na podstawie u.l.

 

Plan zagospodarowania wymaga, aby 50% każdej działki była porośnięta roślinnością leśną. Nie ma jednolitej definicji roślinności leśnej. Są to drzewa, krzewy, runo i poszycie charakterystyczne dla danych terenów, występujące naturalnie w lasach na danym terenie.

 

Jeśli mniej niż 50% działki jest naturalnie porośnięte lasem, powierzchnię trzeba będzie uzupełnić roślinnością. 50% powierzchni działki musi stanowić powierzchnia biologicznie czynna, co oznacza, że wyłączone z tej powierzchni są powierzchnie wszelkich budynków i budowli, w tym altan czy zadaszeń.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 3 minus 0 =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe spadek.info

porady budowlane prawo-budowlane.info

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton