Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Działania konkurencyjne w spółce cywilnej

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 24.04.2012

Mam 50% udziałów w spółce cywilnej. Spółka świadczy usługi budowlane i rolnicze dla innej firmy. Okazało się, że wspólnik od kilku miesięcy dla naszego wspólnego kontrahenta świadczy dodatkowe usługi własną maszyną zarejestrowaną na firmę brata. Gdyby maszyna była w ewidencji naszej spółki, zdecydowanie zwiększyłyby się obroty. Niebawem wspólnik chce odejść z naszej firmy. Czy jego czyny to działania konkurencyjne? Czy mam prawo oddać sprawę do sądu i ubiegać się o odszkodowanie?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przedstawione przez Pana zagadnienie budzi szereg wątpliwości natury praktycznej. Spółka cywilna nie jest podmiotem prawa, stąd też nie stosuje się wobec niej przepisów prawa handlowego dotyczących działań konkurencyjnych. Działalność konkurencyjna oznacza prowadzenie działalności gospodarczej tego samego rodzaju i na tym samym rynku. Te dwie przesłanki muszą zachodzić kumulatywnie. Oczywiście to, czy zachodzi działanie wbrew zakazowi konkurencji, ocenia każdorazowo sąd. Przy ustaleniu, czy mamy do czynienia z działalnością konkurencyjną, chodzi zatem o stwierdzenie, czy zachodzi rzeczywisty stan konkurencji. Interes konkurencyjny oznacza nie tylko działalność, wystarczy bowiem zainwestowanie środków finansowych. Zajmowanie się interesami konkurencyjnymi to nie tylko zasiadanie we władzach spółki, ale też prowadzenie działalności gospodarczej we własnym bądź cudzymi imieniu, doradztwo gospodarcze. Zakaz ten odnosi się nie tylko do działalności przynoszącej zysk, dotyczy też działalności tzw. non-profit.

 

Umowa spółki cywilnej jest umową opierającą się na zaufaniu, chociażby ze względu na szeroko zakrojone uprawnienia, które posiada każdy z przystępujących do umowy z momentem jej zawarcia. Powyższe nie oznacza, iż wspólnicy mogą naruszać zasady konkurencji. W takim wypadku stosuje się przepisy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zgodnie bowiem z treścią art. 3 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji:

 

„1. Czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta.

 

2. Czynami nieuczciwej konkurencji są w szczególności: wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa, fałszywe lub oszukańcze oznaczenie pochodzenia geograficznego towarów albo usług, wprowadzające w błąd oznaczenie towarów lub usług, naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, nakłanianie do rozwiązania lub niewykonania umowy, naśladownictwo produktów, pomawianie lub nieuczciwe zachwalanie, utrudnianie dostępu do rynku”.

 

W przedmiotowej sytuacji może Pan domagać się od nielojalnego wspólnika naprawienia szkody na zasadach ogólnych. W takim wypadku szkoda obejmuje nie tylko rzeczywistą stratę, ale także utracone korzyści. Te ostatnie obejmują korzyści, których wskutek działań konkurencyjnych nie mógł Pan uzyskać.

 

Może się Pan zatem domagać odszkodowania obejmującego straty i korzyści, których Pan nie odniósł ze względu na fakt, iż nie wykorzystał Pan maszyny na cele firmowe.

 

Trudno oceniać procentowo szanse na powodzenie takiej sprawy, ale na pewno one istnieją.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • pięć minus 0 =

»Podobne materiały

Działalność gospodarcza pracownika w okresie wypowiedzenia umowy o pracę

Czy mogę założyć działalność gospodarczą, jeżeli jestem na 3-miesięcznym wypowiedzeniu umowy o pracę w tej samej branży? Czy muszę ten fakt zgłosić pracodawcy? Czy pracodawca może mi cofnąć premię uznaniową i 3-miesięczną odprawę?

 

Zarzut używania nazwy zastrzeżonej

Niedawno dostałem pismo od pewnej firmy z zarzutem, że używam takiej samej nazwy firmy, a nazwa ta jest zastrzeżona. Zakładając firmę, nie miałem pojęcia, że nazwa ta istnieje jako zastrzeżona. Czy wystarczy rozdzielić nazwę firmy myślnikiem lub spacją?

 

Wyłączny dystrybutor a wolny rynek

Zajmuję się sprowadzaniem z Wielkiej Brytanii produktów kilku firm. Kupujemy je m.in. od hurtowników w UK. Mamy NIP UE i stosujemy zakup wewnątrzunijny. Niedawno przedstawiciel firmy X poinformował nas, że nie możemy sprzedawać produktów tej firmy na terenie RP, gdyż to właśnie on jest jej „wy

 

Obsługa klientów byłego pracodawcy

Założyłem firmę o takim samym profilu jak firma, w której do niedawna pracowałem. Czy mogę obsługiwać klientów, którzy korzystali z usług mojego pracodawcy (wykonywanych przeze mnie), a teraz wolą wybrać moją firmę? Czy będę łamał zakaz konkurencji?

 

Przegrana w sądzie – czy warto złożyć apelację?

Byłem związany z pracodawcą umową o zakazie konkurencji. Umowa o pracę trwała od 16.01.2007 do 31.12.2009 r., natomiast umowa o zakazie konkurencji od 2.01.2008 do 31.12.2010 r. Zostałem zwolniony z pracy, po czym założyłem własną działalność (spółkę cywilną), która produkowała i sprzedawa

 

Zwolnienie się i założenie konkurencyjnej firmy

Pracowałem dwa lata w firmie X sprzedającej i serwisującej przyczepy samochodowe. Postanowiłem się zwolnic i założyć konkurencyjną firmę o takim samym właściwie profilu działalności. Były pracodawca grozi mi, że naruszam tym przepisy. Czy ma rację? Czy mogę obsługiwać klientów, których znam ze stare

 

Zarzut używania nazwy zastrzeżonej

Niedawno dostałem pismo od pewnej firmy z zarzutem, że używam takiej samej nazwy firmy, a nazwa ta jest zastrzeżona. Zakładając firmę, nie miałem pojęcia, że nazwa ta istnieje jako zastrzeżona. Czy wystarczy rozdzielić nazwę firmy myślnikiem lub spacją?

 

Wyłączny dystrybutor a wolny rynek

Zajmuję się sprowadzaniem z Wielkiej Brytanii produktów kilku firm. Kupujemy je m.in. od hurtowników w UK. Mamy NIP UE i stosujemy zakup wewnątrzunijny. Niedawno przedstawiciel firmy X poinformował nas, że nie możemy sprzedawać produktów tej firmy na terenie RP, gdyż to właśnie on jest jej „wy

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »