.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Działania konkurencyjne w spółce cywilnej

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 24.04.2012

Mam 50% udziałów w spółce cywilnej. Spółka świadczy usługi budowlane i rolnicze dla innej firmy. Okazało się, że wspólnik od kilku miesięcy dla naszego wspólnego kontrahenta świadczy dodatkowe usługi własną maszyną zarejestrowaną na firmę brata. Gdyby maszyna była w ewidencji naszej spółki, zdecydowanie zwiększyłyby się obroty. Niebawem wspólnik chce odejść z naszej firmy. Czy jego czyny to działania konkurencyjne? Czy mam prawo oddać sprawę do sądu i ubiegać się o odszkodowanie?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przedstawione przez Pana zagadnienie budzi szereg wątpliwości natury praktycznej. Spółka cywilna nie jest podmiotem prawa, stąd też nie stosuje się wobec niej przepisów prawa handlowego dotyczących działań konkurencyjnych. Działalność konkurencyjna oznacza prowadzenie działalności gospodarczej tego samego rodzaju i na tym samym rynku. Te dwie przesłanki muszą zachodzić kumulatywnie. Oczywiście to, czy zachodzi działanie wbrew zakazowi konkurencji, ocenia każdorazowo sąd. Przy ustaleniu, czy mamy do czynienia z działalnością konkurencyjną, chodzi zatem o stwierdzenie, czy zachodzi rzeczywisty stan konkurencji. Interes konkurencyjny oznacza nie tylko działalność, wystarczy bowiem zainwestowanie środków finansowych. Zajmowanie się interesami konkurencyjnymi to nie tylko zasiadanie we władzach spółki, ale też prowadzenie działalności gospodarczej we własnym bądź cudzymi imieniu, doradztwo gospodarcze. Zakaz ten odnosi się nie tylko do działalności przynoszącej zysk, dotyczy też działalności tzw. non-profit.

 

Umowa spółki cywilnej jest umową opierającą się na zaufaniu, chociażby ze względu na szeroko zakrojone uprawnienia, które posiada każdy z przystępujących do umowy z momentem jej zawarcia. Powyższe nie oznacza, iż wspólnicy mogą naruszać zasady konkurencji. W takim wypadku stosuje się przepisy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zgodnie bowiem z treścią art. 3 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji:

 

„1. Czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta.

 

2. Czynami nieuczciwej konkurencji są w szczególności: wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa, fałszywe lub oszukańcze oznaczenie pochodzenia geograficznego towarów albo usług, wprowadzające w błąd oznaczenie towarów lub usług, naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, nakłanianie do rozwiązania lub niewykonania umowy, naśladownictwo produktów, pomawianie lub nieuczciwe zachwalanie, utrudnianie dostępu do rynku”.

 

W przedmiotowej sytuacji może Pan domagać się od nielojalnego wspólnika naprawienia szkody na zasadach ogólnych. W takim wypadku szkoda obejmuje nie tylko rzeczywistą stratę, ale także utracone korzyści. Te ostatnie obejmują korzyści, których wskutek działań konkurencyjnych nie mógł Pan uzyskać.

 

Może się Pan zatem domagać odszkodowania obejmującego straty i korzyści, których Pan nie odniósł ze względu na fakt, iż nie wykorzystał Pan maszyny na cele firmowe.

 

Trudno oceniać procentowo szanse na powodzenie takiej sprawy, ale na pewno one istnieją.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 plus IV =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl