Mamy 10 755 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Działalność reklamowa

Autor: Hanna Żurowska • Opublikowane: 29.04.2013

Chciałbym rozszerzyć firmę, którą prowadzę, o działalność reklamową (wykonanie reklam wizualnych). Czy muszę spełnić jakieś określone warunki?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Hanna Żurowska

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Aby odpowiedzieć na Pańskie pytanie dotyczące prowadzenia działalności reklamowej, należy powołać się na ustawę z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (j.t.: Dz. U. 2010 r. Nr 220, poz. 1447, dalej jako U.s.d.g.), która ogranicza liczbę wymaganych koncesji w porównaniu z wcześniej obowiązującymi przepisami. Jednak w dalszym ciągu jest ich wiele.

 

Z uwagi na to, że chce Pan rozszerzyć prowadzoną przez siebie działalność gospodarczą o działalność reklamową, dobrze byłoby, gdyby zapoznał się Pan z zapisami powyższej ustawy.

 

Zgodnie z art. 46 U.s.d.g. uzyskania koncesji wymaga wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie:

 

1) poszukiwania, rozpoznawania złóż węglowodorów oraz kopalin stałych objętych własnością górniczą, wydobywania kopalin ze złóż, podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji oraz podziemnego składowania odpadów;

2) wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym;

3) wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesyłania, dystrybucji i obrotu paliwami i energią;

4) ochrony osób i mienia;

5) rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych, z wyłączeniem programów rozpowszechnianych wyłącznie w systemie teleinformatycznym, które nie są rozprowadzane naziemnie, satelitarnie lub w sieciach kablowych;

6) przewozów lotniczych;

7) prowadzenia kasyna gry.

 

Szczegółowy zakres i warunki wykonywania działalności gospodarczej podlegającej koncesjonowaniu określają przepisy odrębnych ustaw. Mają one charakter lex specialis (łac. prawo o większym stopniu szczegółowości) w stosunku do ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Są to przepisy następujących ustaw:

 

1) art. 15-29 i 118, 119 oraz 119a ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze;

2) art. 23 ust. 2 pkt 1, art. 32-43 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne;

3) art. 15-24 i 49 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia;

4) art. 4 pkt 1-4 i art. 33-40b oraz 52 ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji;

5) art. 3, 6-17a oraz 36 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym;

6) art. 164-172 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze;

7) art. 32-35, 40-42, 47-51, 58-60 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

 

Innym ograniczeniem jest istnienie działalności regulowanej. Zgodnie z art. 64 ust. 1 U.s.d.g. jeżeli przepis odrębnej ustawy stanowi, że dany rodzaj działalności jest działalnością regulowaną w rozumieniu niniejszej ustawy, przedsiębiorca może wykonywać tę działalność, jeżeli spełnia szczególne warunki określone przepisami tej odrębnej ustawy i po uzyskaniu wpisu w rejestrze działalności regulowanej, z zastrzeżeniem art. 75.

 

Art. 75 ustawy stanowi, że uzyskania zezwolenia wymaga wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie określonym w przepisach:

 

1) ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;

2) ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych;

3) ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych;

4) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;

5) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii;

6) (uchylony);

7) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;

7a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych;

8) ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych;

9) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe;

10) ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. – Prawo telekomunikacyjne;

11) ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych;

12) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach;

13) ustawy z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach;

14) ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków;

15) ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o organizmach genetycznie zmodyfikowanych w zakresie prowadzenia laboratorium referencyjnego;

16) (uchylony);

17) ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne;

18) ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym;

19) ustawy z dnia 19 lutego 2004 r. o rybołówstwie;

20) ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze;

21) ustawy z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych;

22) ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej;

23) ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym;

24) ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. – Prawo pocztowe;

25) ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym;

26) ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych;

27) ustawy z dnia 21 stycznia 2005 r. o doświadczeniach na zwierzętach;

28) (uchylony);

29) (uchylony);

30) ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych.

 

Uzyskania zezwolenia wymaga też prowadzenie warsztatu w zakresie określonym w przepisach ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o systemie tachografów cyfrowych (Dz. U. Nr 180, poz. 1494 oraz z 2007 r. Nr 99, poz. 661).

 

Natomiast uzyskania licencji wymaga wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie określonym w przepisach:

 

1) ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym;

2) ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym.

 

Uzyskania zgody wymaga prowadzenie systemu płatności lub systemu rozrachunku papierów wartościowych w zakresie określonym w przepisach ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami.

 

Z Pana opisu nie wynika, aby Pana działalność reklamowa wymagała koncesji lub zezwolenia. Może Pan rozszerzyć przedmiot swojej działalności poprzez zgłoszenie zmian do urzędu, w którym ma Pan zarejestrowaną działalność. Dokonanie takiej zmiany jest bezpłatne.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • V minus 0 =

»Podobne materiały

Rozszerzenie działalności gospodarczej

Prowadzę działalność gospodarczą (sklep). Chciałbym na swojej działce zrobić ekspozycję domków drewnianych znajomego producenta, jednak teren podlega pod konserwatora zabytków. Czy mogę poszerzyć w tej sytuacji prowadzoną działalność o wspomniany element?
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »