.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Działalność gospodarcza na emeryturze

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 09.09.2016

Jestem emerytką prowadzącą działalność gospodarczą. Podatek dochodowy rozliczam na zasadach ogólnych, prowadząc księgę przychodów i rozchodów. Moja emerytura jest niższa od najniższego wynagrodzenia. Posiadam orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. W okresie obniżenia sprzedaży korzystam z możliwości ulgi w opłacie składki zdrowotnej. Dzieje się tak, gdy mój przychód z działalności jest niższy niż połowa najniższej emerytury. Przychód ten wyliczam wg art. 24 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli ustalam dochód stanowiący podstawę opodatkowania. Czy postępuję prawidłowo?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 82 ust. 8 i ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2008.164.1027 j.t.):

 

„8. Składka na ubezpieczenie zdrowotne nie jest opłacana przez osobę, której świadczenie emerytalne lub rentowe nie przekracza miesięcznie kwoty minimalnego wynagrodzenia, od tytułu do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, o którym mowa w art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. c, w przypadku gdy osoba ta:

1) uzyskuje dodatkowe przychody z tego tytułu w wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 50% kwoty najniższej emerytury lub

2) opłaca podatek dochodowy w formie karty podatkowej.

9. Składka na ubezpieczenie zdrowotne nie jest opłacana przez osobę zaliczoną do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności od tytułu do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, o którym mowa w art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. c, w przypadku gdy osoba ta:

1) uzyskuje przychody z tego tytułu w wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 50% kwoty najniższej emerytury lub

2) opłaca podatek dochodowy w formie karty podatkowej.”

 

Jak zatem z powyższego widać, warunkiem ulgi jest m.in. uzyskiwanie „przychodu” z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 50% kwoty najniższej emerytury. Proszę zwrócić uwagę, że ustawa posługuje się pojęciem przychodu, nie pojęciem dochodu. Przywołany przez Panią art. 24 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych traktuje o obliczeniu dochodu, nie o przychodzie, stanowiąc że dochodem z działalności jest różnica pomiędzy przychodem w rozumieniu art. 14 a kosztami, itd. Czym jest przychód z działalności gospodarczej wiemy z art. 14 ww. ustawy, który stanowi w ust. 1, iż za przychód z działalności gospodarczej uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont (u podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług).

 

Podobnie wskazuje również Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 10 lipca 2013 r. (III AUa 10/13), gdzie sąd słusznie zauważa, że „Pojęcie »przychód« i »dochód«, choć oba należą do pojęć z kategorii rachunkowości, to mają różny zakres znaczeniowy. Dochód stanowi przychód pomniejszony o koszty jego uzyskania. Okoliczność, iż w danym roku rozliczeniowym ubezpieczony nie osiągnął dochodu, a prowadzona przez niego działalność gospodarcza wygenerowała stratę, nie oznacza zatem, iż przychód, o którym mowa w art. 82 ust. 9 ustawy z 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych, nie przekracza miesięcznie 50% kwoty najniższej emerytury”.

 

Identycznie wskazuje się w doktrynie „W art. 82 ust. 8 pkt 1 ustawy jednoznacznie wskazano, że chodzi wyłącznie o przychody, a nie dochody uzyskiwane z prowadzonej przez emeryta lub rencistę działalności. W związku z tym osoba pobierająca świadczenie emerytalne lub rentowe, aby móc korzystać z analizowanego zwolnienia, nie może uzyskiwać przychodów z prowadzenia działalności pozarolniczej przekraczających kwotę 422,22 zł miesięcznie” (P. Lenio, Ulgi w zapłacie składki zdrowotnej dla przedsiębiorców, Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu 3(2)/2014). Dodam tu, że kwota najniższej emerytury od 1 marca 2015 r. to 880,45 zł miesięcznie, więc przychód nie może przekraczać 440,22 zł.

 

Reasumując, nie postępuje Pani prawidłowo. Wyliczała Pani dochód, a ulga uzależniona jest od przychodu, takim jakim określa go art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • trzy minus VIII =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl