Mamy 10 655 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Działalność gospodarcza a pełnoletność

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 08.08.2015

Brak jest w obowiązującym stanie prawnym przepisów, które wprost zakazywałyby podejmowania działalności gospodarczej przez osoby niepełnoletnie. Jednak nieposiadanie przez małoletnich pełnej zdolności do czynności prawnych stawia pod znakiem zapytania możliwość faktycznego wykonywania przez nich takiej działalności.

Łukasz Drzewiecki

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej1 – przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, a więc zarobkową działalność wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodową, wykonywaną w sposób zorganizowany i ciągły.

 

Osobą fizyczną jest każdy człowiek, który zgodnie z art. 8 Kodeksu cywilnego2 posiada od urodzenia zdolność prawną, czyli może być podmiotem praw i obowiązków. Od pojęcia zdolności prawnej należy odróżnić zdolność do czynności prawnych, czyli zdolności do składania ważnych oświadczeń woli prowadzących w szczególności do nabywania praw i zaciągania zobowiązań we własnym imieniu. W przypadku osób fizycznych, uzyskanie pełnej zdolności do czynności prawnych uzależnione jest od osiągnięcia pełnoletności, którą zgodnie z art. 10 § 1 K.c. uzyskuje się z ukończeniem osiemnastu lat. Wyjątkowo uzyskanie pełnoletności możliwe jest również przez zawarcie związku małżeńskiego przed ukończeniem osiemnastu lat. Dotyczyć to może jednak, zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego3, wyłącznie kobiety, która ukończyła lat szesnaście, pod warunkiem że z okoliczności wynika, iż zawarcie małżeństwa będzie zgodne z dobrem założonej przez nią rodziny i tylko po uzyskaniu zgody sądu opiekuńczego na zawarcie małżeństwa. Okolicznościami będącymi podstawą do udzielenia zgody przez sąd mogą być np. urodzenie dziecka, czy zajście przez kobietę w ciążę.

 


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Zdolność do czynności prawnych może przysługiwać osobie fizycznej również w ograniczonym zakresie. Zgodnie z art. 15 K.c. taką zdolność mają małoletni, którzy ukończyli lat trzynaście, oraz osoby ubezwłasnowolnione częściowo. Zgodnie z art. 18 § 1 K.c. ważność umowy, która została zawarta przez osobę ograniczoną w zdolności do czynności prawnych bez wymaganej zgody przedstawiciela ustawowego, zależy od potwierdzenia umowy przez tego przedstawiciela. Osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych może również sama potwierdzić umowę po uzyskaniu pełnej zdolności do czynności prawnych. Bez zgody przedstawiciela ustawowego osoby posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych mogą zawierać wyłącznie umowy należące do umów powszechnie zawieranych w drobnych, bieżących sprawach życia codziennego.

 

Osoby fizyczne, które nie ukończyły lat trzynastu w ogóle nie posiadają zdolności do czynności prawnych.

 

Art. 4 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej nie ustanawia dla prowadzenia działalności gospodarczej wymogu posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych, a co za tym idzie, uzyskania pełnoletności. Ze względu jednak na charakter działalności gospodarczej, której wykonywanie wiąże się z koniecznością zaciągania zobowiązań we własnym imieniu, wydaje się że prowadzenie takiej działalności przez osobę niepełnoletnią (nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych) byłoby znacznie utrudnione, o ile nie niemożliwe. W doktrynie można jednak spotkać pogląd4, zgodnie z którym przedsiębiorcą może być także osoba posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych (a więc również osoba niepełnoletnia), gdyż w jej imieniu i na jej rachunek działać może w obrocie gospodarczym przedstawiciel ustawowy.

 

 

 

 

__________________________

1 Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 584, z późn. zm.).

2 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121, z późn. zm.)

3 Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r., poz. 583)

4 A. Bierć, Sytuacja prawna przedsiębiorcy. Zagadnienia wybrane, St. Praw. 1998, nr 3, s. 10 i n.Stan prawny obowiązujący na dzień 08.08.2015

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • osiem minus 6 =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

 

 

»Podobne materiały

Zatrudnienie pełnoletniego syna w firmie

Nie jest zakazane przez prawo zawieranie przez przedsiębiorcę umów o pracę z własnymi pełnoletnimi dziećmi. W zależności jednak od tego, czy dziecko zamieszkuje wspólnie z rodzicem, czy też nie, inny będzie sposób, w jaki należy odprowadzać składki ZUS z tytułu jego zatrudnieni

ZUS prowadzącego działalność gospodarczą

Wysokość składek ZUS, jakie musi opłacać przedsiębiorca uzależniona jest od kilku czynników, wśród których decydujące znaczenie ma okres, przez jaki prowadzi on działalność gospodarczą. O wysokości składek może w pewnym stopniu decydować również sam przedsiębiorca, w zależno
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »