Mamy 11 050 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Działalność kontrolująca wobec aptek i wyrobów medycznych

Autor: Marcin Sądej • Opublikowane: 06.11.2018

Jakich PKD powinienem użyć, rejestrując działalność, która ma polegać na świadczenia usług przeprowadzanie audytów wewnętrznych w aptekach, przyjmowaniu, przechowywaniu, wydawaniu i identyfikacji produktów leczniczych i wyrobów medycznych oraz sprawowania nadzoru nad przeprowadzoną inwentaryzacją towaru handlowego w aptekach? Czy taka działalność może skorzystać ze zwolnienia z VAT-udo limitu 200 tys. obrotu w ciągu roku? Zakładam jednoosobową działalność gospodarczą – jak mogę wciągnąć w majątek komputer i drukarkę, którą kupiłem w zeszłym roku i czy mogę odliczyć poniesiony koszt od dochodu?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Działalność kontrolująca wobec aptek i wyrobów medycznych

Fot. Fotolia

W pierwszej kolejności wskazać należy, że co do zasady większość podatników może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT, jeżeli ich wartość obrotu nie przekroczy kwoty 200 000 zł. Zwolnienia tego nie można jednak zastosować do świadczenia odpłatnych usług w zakresie doradztwa.

 

Niestety ustawa VAT nie zawiera żadnej definicji, co należy rozumieć przez „usługi doradztwa”, w związku z czym należy sięgnąć do pism wydawanych przez organy podatkowe. Przykładowo w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 5 czerwca 2013 r., IPTPP4/443-144/13-4/JM czytamy:

 

"Należy zauważyć, iż ustawa o podatku od towarów i usług oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy nie definiują pojęcia doradztwo. Termin doradztwo obejmować może szereg usług doradczych np. podatkowe, prawne, finansowe, techniczne, inżynierskie i inne. Odwołując się do wykładni językowej, zgodnie z definicją zawartą w internetowym Słowniku Języka Polskiego PWN pod pojęciem doradca kryje się ten, kto udziela porad. Natomiast, w myśl powołanego wyżej Słownika Języka Polskiego PWN, doradzać oznacza udzielić porady, wskazać sposób postępowania w jakiejś sprawie”.

 

Tak więc doradztwem jest udzielanie fachowych zaleceń, porad na przykład w zakresie ekonomii, finansów czy też z dziedzin technicznych, a przez doradcę rozumie się tego, kto udziela porad, doradza. Zatem użyty w ustawie o podatku od towarów i usług termin „usługi w zakresie doradztwa” należy rozumieć szeroko.

 

Dodatkowo mogę też wskazać na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 4 grudnia 2013 r., nr IPPP2/443-938/13-4/KG. Pismo to dotyczy ekspertyzy podmiotów leczniczych:

 

„Reasumując, Wnioskodawcy który świadczy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej usługi w zakresie wykonania ekspertyz dokumentacji produktów leczniczych, których istotą jest ocena ich zgodności z wytycznymi europejskich agencji leków i polskim prawem farmaceutycznym, przysługiwać będzie prawo do korzystania ze zwolnienia podmiotowego od podatku od towarów i usług przewidzianego w art. 113 ust. 1 ustawy”/

 

Podsumowując. Jeżeli wykonywane usługi będą polegać na nadzorze nad zgodnością procedury z obowiązującymi przepisami, na wydawaniu opinii czy ekspertyz, to czynności te mogą korzystać ze zwolnienia od VAT-u. Jeżeli jednak będzie Pan udzielać porad, czyli wskazywać sposób postępowania w danych przypadku, co i jak należy robić, to wtedy możemy już mieć do czynienia z czynnościami doradztwa, które nie mogą korzystać ze zwolnienia. Zdaje sobie sprawę, że różnica między tymi pojęciami jest bardzo niewielka i ciężko je jednoznacznie rozgraniczyć. Niestety w tym zakresie sytuacja wygląda tak, że każdy przypadek powinien być interpretowany w sposób indywidualny.

 

Na marginesie dodam, że fakt korzystania ze zwolnienia od podatku VAT nie jest uzależniony od wyboru kodu PKD, lecz od faktycznie wykonywanych czynności. Można prowadzić działalność pod kodami PKD „Doradztwo” i jednocześnie korzystać ze zwolnienia z VAT. Ważne jest bowiem to, aby w ramach prowadzonej działalności nie świadczyć usług doradczych (a np. nadzoru). Kwestia wyboru kodu PKD jest bez znaczenia.

 

W zakresie prowadzonej działalności może Pan wykorzystywać swój komputer i drukarkę. Aby wprowadzić majątek prywatny do firmy, wystarczy spisać oświadczenie, że od teraz te składniki stanowią majątek firmowy. Oświadczenie to zachowuje Pan w swoich dokumentach. Wartość tych składników może Pan zaliczyć do kosztów prowadzonej działalności. Koszty ujmuje się w wartości ceny zakupu, o ile ma Pan dowód zakupu tych składników (np. paragon). Jeżeli nie ma Pan takiego dokumentu, ujmuje się w kosztach według średniej wartości rynkowej.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IX - 9 =

»Podobne materiały

Renta z KRUS a założenie firmy i składki na ZUS

Od kilku miesięcy pobieram rentę chorobową z KRUS. Zastanawiam się nad założeniem własnej działalności. Czy stracę wtedy prawo do renty? Czy będę musiał opłacać pełne składki na ZUS? Czy powinienem ustalić stopień niepełnosprawności, by korzystać np. z ulgi w opłatach?

 

Usługi zwolnione z VAT przed zmianą ustawy a stan w 2011 r.

Prowadzę działalność gospodarczą o kodzie 90.01.Z (wystawianie przedstawień artystycznych), reprezentuję artystę i fakturuję jego honoraria powiększone o moją prowizję. Do 2010 r. korzystałem ze zwolnienia z VAT. Obecnie nie wiem, jak interpretować art. 43 ust. 1 pkt 33 ustawy o

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »