.
Mamy 12 389 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Działalność gospodarcza w zakresie pośrednictwa finansowego pracownika urzędu pracy

Autor: Katarzyna Nosal • Opublikowane: 03.09.2019

Czy zastępca dyrektora powiatowego urzędu pracy jako pracownik samorządowy działający i podpisujący dokumenty i decyzje z upoważnienia starosty może (poza obowiązkami służbowymi) prowadzić działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa finansowego?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Działalność gospodarcza w zakresie pośrednictwa finansowego pracownika urzędu pracy

Fot. Fotolia

W regulacjach dotyczących pracowników samorządowych zasadniczo brak jest ogólnego zakazu prowadzenia działalności gospodarczej. Niestety, Pan jest w grupie osób, co do których możliwość prowadzenia działalności gospodarczej wyłączona jest na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1393).

 

Zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, nie może wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy.

 

Zgodnie z ustępem 2 tego przepisu w przypadku stwierdzenia naruszenia przez pracownika samorządowego któregokolwiek z zakazów, o których mowa w ust. 1, niezwłocznie rozwiązuje się z nim, bez wypowiedzenia, stosunek pracy w trybie art. 52 § 2 i 3 Kodeksu pracy lub odwołuje się go ze stanowiska.

 

Z powyższego wynika, że działalność gospodarcza może być prowadzona, jednak przed jej podjęciem należałoby dokonać oceny pod kątem sprzeczności z wykonywanymi obowiązkami służbowymi. To zresztą zdaje się potwierdzać kolejny przepis ustawy. Artykuł 31 stanowi, że pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, jest obowiązany złożyć oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej pracownik jest obowiązany określić jej charakter. Pracownik ten jest również obowiązany składać odrębne oświadczenia w przypadku zmiany charakteru prowadzonej działalności gospodarczej.

 

Nie wszyscy jednak mogą działalność prowadzić, bowiem ustawa o pracownikach samorządowych to nie jedyny akt prawny, który reguluje tę kwestię. Jak już wyżej wspomniałam ustawą szczególną w tej kwestii jest ustawa o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.

 

Zgodnie z art. 2 pkt 6a ustawa określa także ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej przez członków zarządów powiatów, skarbników powiatów, sekretarzy powiatów, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, osoby zarządzające i członków organów zarządzających powiatowymi osobami prawnymi oraz inne osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu starosty.

 

Artykuł 4 ustawy stanowi wprost, że osoby wymienione w art. 1 i 2, w okresie zajmowania stanowisk lub pełnienia funkcji, o których mowa w tych przepisach, nie mogą prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności; nie dotyczy to działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego, a także pełnienia funkcji członka zarządu na podstawie umowy o świadczenie usług zarządzania, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. poz. 1202 i 2260).

 

Pan jest zastępcą kierownika, w dodatku wydaje Pan decyzje w imieniu starosty. Znajduje się Pan zatem w katalogu osób objętych zakazem. Nie ma tu znaczenia charakter i przedmiot tej działalności gospodarczej, która jest prowadzona. Zakaz obejmuje działalność gospodarczą jako taką, z wyjątkiem działalności rolniczej.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • pięć - 3 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »