Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dyspozycja na wypadek śmierci

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 02.12.2013

Posiadacz konta w banku może bez konieczności sporządzania testamentu zadecydować, co stanie się z częścią pieniędzy zgromadzonych na rachunku w przypadku jego śmierci. Możliwość przekazania środków pieniężnych osobom najbliższym daje mu instytucja bankowej dyspozycji wkładem na wypadek śmierci.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Możliwość polecenia bankom wypłaty wskazanym osobom określonej ilości środków pieniężnych daje klientom banków art. 56 Prawa bankowego1. Zgodnie z tym przepisem dyspozycji na wypadek śmierci mogą dokonać posiadacze rachunków oszczędnościowych, rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych lub rachunków terminowej lokaty oszczędnościowej. Aby dyspozycja wkładem była skuteczna, musi zostać skierowana do banku na piśmie, a wskazanie osoby, której wypłacone mają być pieniądze, musi ograniczać się do następujących osób najbliższych:

 

  1. małżonka,
  2. wstępnych (rodziców, dziadków),
  3. zstępnych (dzieci, wnuków)
  4. rodzeństwa.

 

Można wydać jedną lub więcej dyspozycji na wypadek śmierci, jednak w sumie wypłata z rachunku bankowego na rzecz wszystkich uprawnionych osób nie może przekroczyć dwudziestokrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni miesiąc przed śmiercią posiadacza rachunku (we wrześniu 2013 r. wskaźnik ten wyniósł 3770,43 zł2). Jeżeli łączna suma dyspozycji przekracza limit, dyspozycja wydana później ma pierwszeństwo przed dyspozycją wydaną wcześniej. Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci może być w każdym czasie przez posiadacza rachunku zmieniona lub odwołana, jednak musi to zostać dokonane na piśmie.

 

Środki z rachunku zmarłej osoby wypłacone na mocy dyspozycji bankowej nie wchodzą w skład spadku, a co za tym idzie – nie trzeba czekać do zakończenia postępowania spadkowego, aby je otrzymać. Jeżeli jednak wypłata przekroczy ustalony ustawowo limit, osoby, na rzecz których bank takiej wypłaty dokonał, zobowiązane są do zwrotu otrzymanych pieniędzy spadkobiercom.

 

 

 

 

_______________________

1 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1376, z późn. zm.)

2 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku we wrześniu 2013 r. z dnia 16 października 2013 r. (Dz. Urz. GUS z 2013 r. poz. 41)


Stan prawny obowiązujący na dzień 02.12.2013


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • cztery - III =

 

»Podobne materiały

Wypłata środków z rachunku bankowego w razie śmierci posiadacza

W artykule omówiono zagadnienia związane z możliwością wypłaty środków z rachunku bankowego w razie śmierci posiadacza.

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »