.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Odzyskanie pieniędzy na remont i wykup mieszkania komunalnego matki od spadkobierców

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 08.04.2014

Moja mama mieszkała w lokalu komunalnym. Za jej namową wyremontowałam mieszkanie, a później wykupiłam je dla niej z bonifikatą. Obiecała mi, że mieszkanie przepisze tylko na mnie. Kilka dni przed śmiercią zmieniła jednak testament, dzieląc mieszkanie między mnie i moich dwóch braci. Wystąpiłam do braci o zwrot po 1/3 pieniędzy wydatkowanych na remont i wykup, oni jednak nie chcą się na to zgodzić. Wiem, że mamie przysługiwało dysponowanie prawem własności, ale czuję się oszukana i chcę dochodzić swoich praw na drodze sądowej. Czy mam na to szanse? Dodam, że dysponuję potwierdzeniami przelewów środków na konto mamy i pisemnym oświadczeniem, że to ja zapłaciłam za remont i wykupiłam jej mieszkanie.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Niestety Pani sprawa jest niezwykle trudna do wygrania w sądzie.

 

Z chwilą wykupienia lokalu przez Pani mamę, to ona stała się właścicielem mieszkania, które wchodziło w skład zasobów mieszkaniowych gminy. Jako właściciel mieszkania mogła ona swobodnie dysponować prawem własności, w szczególności może mieszkanie sprzedać, podarować lub przekazać mieszkanie w formie testamentu.

 

Zbycia mieszkania Pani matka mogła dokonać bez Pani zgody. Nie ma Pani niestety żadnych praw do mieszkania. Jako że Pani matka była głównym najemcą mieszkania, to ona mogła wykupić mieszkanie na własność. Pani nie posiadała takiego uprawnienia.

 

Błędem był brak zawarcia z mamą umowy przedwstępnej zobowiązującej do dokonania w przyszłości określonej czynności prawnej. Można np. zawrzeć umowę zobowiązującą do przeniesienia własności mieszkania w drodze darowizny. W przypadku niewywiązania się z takiej umowy przez jedną ze stron można żądać zawarcia takiej umowy.

 

Jeżeli jednak przedmiotem umowy jest nieruchomość, umowa zobowiązująca do przeniesienia własności nieruchomości powinna być zawarta w formie aktu notarialnego.

 

W przypadku określonym w pytaniu najpierw Pani matka przepisała w testamencie mieszkanie na Panią, a następnie zmieniła swoje rozrządzenie testamentowe i zdecydowała się przekazać mieszkanie wszystkim swoim zstępnym po 1/3. Miała taką możliwość, dysponując prawem własności.

 

Ważne jest to, że przekazując matce pieniądze na wykup, zadbała Pani o udokumentowanie tego faktu. Jednak nie wspomina Pani w pytaniu, czy matka potwierdzała wysokość kwot, jakie od Pani uzyskała.

 

Trudność powstaje już przy próbie zakwalifikowania, jaką umowę zawarła Pani z matką. Myślę, że najłatwiej będzie odzyskać pieniądze, kwalifikując przekazanie matce pieniędzy jako pożyczkę. Jeżeli by tę umowę uznać za darowiznę, należałoby pamiętać, że odwołać wykonaną już darowiznę można wyłącznie w przypadku, gdy obdarowany dopuścił się rażącej niewdzięczności wobec darczyńcy (ponadto Pani matka już zmarła, więc odwołanie darowizny odpada).

 

Nawet jeżeli przyjmiemy, że Pani przekazała matce pieniądze w drodze umowy pożyczki, to zawarcie tej umowy w formie ustnej powoduje, że trudniej byłoby uzyskać ewentualne korzystne orzeczenie sądowe w sprawie niż w przypadku, gdyby umowa została zawarta w formie pisemnej. Nie jest to jednak niemożliwe.

 

Zgodnie z art. 720 § 2 Kodeksu cywilnego „umowa pożyczki, której wartość przenosi pięćset złotych, powinna być stwierdzona pismem”. Co bardzo ważne, niezachowanie formy pisemnej nie powoduje nieważności umowy.

 

Zastrzeżenie formy pisemnej dla umowy pożyczki przekraczającej wartość 500 zł powoduje, że w razie niezachowania formy pisemnej nie jest dopuszczalny dowód ze świadków ani dowód z przesłuchania stron na fakt zawarcia umowy pożyczki. Taki dowód jest dopuszczalny, jeżeli strona przeciwna zgodzi się na przeprowadzenie dowodu z przesłuchania stron lub świadków.


Wydawałoby się, że dochodzenie zwrotu pożyczki niepotwierdzonej pismem jest praktycznie niemożliwe. Jednak orzecznictwo sądowe w dość łagodny sposób podchodzi do interpretowania sytuacji, w których – mimo braku dowodu na piśmie – dopuszczalne jest przeprowadzenie dowodu na okoliczność zawarcia umowy. Sądy, ze względu na ważne okoliczności, bardzo często dopuszczają dowody z przesłuchania stron, świadków czy dokumentów, nawet bez zgody strony przeciwnej.

 

Reasumując, istnieje iluzoryczna (ale jednak) szansa, że Pani odzyska pieniądze mimo niezachowania formy pisemnej umowy pożyczki.

 

Jeżeli są jacyś świadkowie zawarcia umowy pożyczki, to również ich zeznania mogą być cennym dowodem. Takim dowodem może też być potwierdzenie przelewu środków pieniężnych na konto matki lub przekaz pocztowy (o ile wpłacała Pani pieniądze matce w ten sposób). Oświadczenie Pani matki może też mieć duże znaczenie.

 

Pewnym problemem może być śmierć Pani matki. Jednak w przypadku śmierci matki, która jest osobą zadłużoną, obowiązek spłaty zadłużenia wchodzi w skład spadku po zmarłym i obciąża spadkobierców w odpowiednich wysokościach. Dlatego moim zdaniem są podstawy do żądania zwrotu stosownie do udziałów „pożyczki” dla mamy na remont i wykup mieszkania. Przed sądem jednak będzie musiała Pani przekonywać, że była to pożyczka, a nie darowizna, oraz udowodnić, w jakiej wysokości pieniądze zostały przekazane Pani mamie. Jeżeli zdecyduje się Pani na tę sprawę, to proszę skorzystać z pomocy fachowego pełnomocnika. Nie ukrywam, że uzyskanie pozytywnego wyniku będzie trudne.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IV + dziewięć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl