.
Mamy 13 887 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Dysponowanie danymi osobowymi przez obcą osobę - co zrobić?

Agent ubezpieczeniowy po rozmowie telefonicznej miał pocztą elektroniczną wysłać do mnie propozycję kontynuowania ubezpieczenia. W tym dniu nie otrzymałem e-maila. Po kontakcie kolejnym agent oświadczył, że taka propozycję wysłał e-mailem, lecz na inny adres niż mój. W proponowanej polisie są zawarte moje pełne dane osobowe z adresem zamieszkania i PESEL-em oraz dane mojego samochodu z nr. rejestracyjnym i nr. VIN. Jestem zaniepokojony, ponieważ ktoś dysponuje moimi pełnymi danymi sosnowymi. Jakie mam podjąć czynności i co zrobić z tym problemem?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Dysponowanie danymi osobowymi przez obcą osobę - co zrobić?

Zawiadomienie GIODO o wycieku danych osobowych

Niestety nie ma jak cofnąć kwestii udostępnienia danych. Można liczyć, że osoba, która otrzymała e–maila, zignorowała go.

 

Niemniej aby w razie jakiegokolwiek problemu związanego z wykorzystaniem tych danych uwiarygodnić, iż taka sytuacja miała miejsce, należy zawiadomić GIODO.

 

Postępowanie przez GIODO reguluje:

 

  • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.,
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z 20.03.2019 r. w sprawie wzoru legitymacji służbowej pracownika UODO,
  • Ustawa z 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych,
  • Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania RODO,
  • Ustawa o ochronie danych osobowych przetwarzanych w zw. z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości,
  • Ustawa z dnia 9 maja 2018 r. o przetwarzaniu danych dotyczących przelotu pasażera.

 

W przypadku naruszenia przepisów ustawy o ochronie danych osobowych osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do prezesa UODO. Po przeprowadzeniu postępowania w sprawie – o ile doszło do naruszenia przepisów – w drodze decyzji administracyjnej nakazuje przywrócenie stanu zgodnego z prawem. Niezależnie od powyższego, prezes UODO na podstawie informacji zgromadzonych w toku postępowania wyjaśniającego przeprowadzonego w sprawie zainicjowanej skargą, podejmuje z urzędu (nie zaś na podstawie skargi) autonomiczną (niezależną od treści skargi) decyzję odnośnie ewentualnego skorzystania z uprawnień przyznanych mu w przepisach ustawy o ochronie danych osobowych. W ramach kompetencji określonych ww. przepisami może skierować do podmiotu którego dotyczy skarga wystąpienie służące doskonaleniu ochrony danych , może żądać wszczęcia postępowania dyscyplinarnego lub innego przewidzianego prawem postępowania przeciwko osobom winnym dopuszczenia do uchybień w procesie przetwarzania danych osobowych bądź kieruje do organu powołanego do ścigania przestępstw zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa

Złożenie skargi

Skargę można złożyć drogą elektroniczną przy wykorzystaniu elektronicznej skrzynki podawczej na stronie internetowej formularza portalu ePUAP2.

 

Skarga składana w formie elektronicznej, oprócz wymogów dla skargi w formie pisemnej, musi:

 

być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, lub uwierzytelniona w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej,

zawierać adres elektroniczny.

 

Niestety nie ma jak fizycznie zapobiec wykorzystaniu danych. Natomiast można dochodzić odszkodowania od agenta.

Masz podobny problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Izabela Nowacka-Marzeion

Magister prawa, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doświadczenie zdobyła w ogólnopolskiej sieci kancelarii prawniczych, po czym podjęła samodzielną praktykę. Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym, pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Posiada bogate doświadczenie w procedurach administracyjnych oraz postępowaniach cywilnych. Prywatnie interesuje się sukcesjąplanowaniem spadkowym oraz zabezpieczeniem firm.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 7 plus VII =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl