.
Mamy 12 973 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Dyskryminacja w pracy i mobbing

Autor: Marcin Górecki • Opublikowane: 07.05.2012

Czuję się dyskryminowana w pracy, jestem ofiarą mobbingu. Nowy dyrektor naszej szkoły, który przed laty miał konflikt z moim mężem, bardzo źle mnie traktuje. Mimo licznych osiągnięć jako jedyna nie otrzymałam nagrody świątecznej. Poza tym przerwano mój wprowadzany od lat program ekologicznej aktywizacji młodzieży. Dyrektor też odwołał organizowane przeze mnie konkursy. Chwali i nagradza wszystkich innych pracowników, mnie nawet grozi. Jak się bronić przed takimi zachowaniami pracodawcy? W jakiej kolejności walczyć o swoje prawa?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Istotna z punktu widzenia Pani interesu jest różnica we wprowadzonym przez ustawodawcę rozkładzie ciężaru dowodu. W przypadku dyskryminacji wprowadzono rozkład ciężaru dowodu, w sposób odmienny niż w Kodeksie cywilnym. Na pracowniku ciąży jedynie obowiązek wykazania, że jest on odmiennie traktowany od innych pracowników – i tylko tyle. Nie musi udowadniać dodatkowych przesłanek, bo to na pracodawcy ciąży obowiązek wykazania, że kierował się obiektywnymi powodami. Ten ciężar dowodu jest zatem przesunięty na pracodawcę, pracownik jedynie wskazuje, że doszło do naruszenia np. zasad równości, a pracodawca musi wykazać inne obiektywne powody takiego naruszenia tych reguł.

 

Ciężar dowodu, że pracownik podlegał mobbingowi i że wskutek tego doznał rozstroju zdrowia, spoczywa na pracowniku. Sytuacja procesowa pracownika występującego o zadośćuczynienie różni się istotnie od sytuacji pracownika, który domaga się od pracodawcy odszkodowania z tytułu naruszenie zakazu równego traktowania.

 

Kolejna różnica zachodzi w kwestii częstotliwości niepożądanego zachowania. Z dyskryminacją będziemy już mieli do czynienia, gdy to niepożądane zachowanie będzie miało charakter jednorazowy. Maltretowanie psychiczne, które stanowi istotę mobbingu, trwa długo. Mobbing powtarza się systematycznie, miesiącami czy latami. Na pracodawcy ciąży obowiązek przeciwdziałania mobbingowi. Konsekwencją tego nakazu jest możliwość pozwania pracodawcy niezależnie od tego, czy to on prześladował pracownika, czy też byli to inni współpracownicy. Także gdy całkowicie winnym zachowań stanowiących mobbing będzie np. kierownik jednostki organizacyjnej lub kolega z pokoju, to zawsze pracodawcę będzie można pociągnąć do odpowiedzialności odszkodowawczej, gdyż to on ma zapobiegać takim zjawiskom w pracy. Dla odpowiedzialności pracodawcy nie ma także znaczenia, czy on lub osoby zarządzające zakładem pracy w jego imieniu wiedziały o stosowaniu mobbingu.

 

Kolejna różnica dotyczy wysokości żądanej kwoty. W przypadku dyskryminacji dopuszczono możliwość wystąpienia z roszczeniem odszkodowawczym. W przypadku uznania roszczenia przez sąd odszkodowanie to nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę, określone na podstawie odrębnych przepisów, ale może być wyższe. W zależności od rodzaju naruszonego dobra, jak również od charakterystyki każdego szczególnego przypadku, to roszczenie może być rozbudowane i pracownik może występować o dalsze odszkodowanie.

 

W przypadku mobbingu za brak odpowiednich działań w tym zakresie pracodawca może ponieść odpowiedzialność w postaci zadośćuczynienia pracownikowi, u którego mobbing wywołał rozstrój zdrowia. Zgodnie z art. 943 § 3 Kodeksu pracy „pracownik, u którego mobbing wywołał rozstrój zdrowia, może dochodzić od pracodawcy odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia”. Roszczenie o zadośćuczynienie nie jest uwarunkowane samym stosowaniem mobbingu, ale jego skutkami w postaci rozstroju zdrowia pracownika. Mówiąc inaczej, zadośćuczynienie przysługuje nie za samo stosowanie mobbingu, ale za jego następstwa w postaci rozstroju zdrowia. W przeciwieństwie do odszkodowania za naruszenie zasady równego traktowania ustawodawca nie określił dolnej granicy zadośćuczynienia za rozstrój zdrowia spowodowany mobbingiem.

 

Odpowiadając na pytanie o kolejności wystąpienia przed sąd z poszczególnymi roszczeniami, wskazać należy, iż zarówno dyskryminacja, jak i mobbing opisane w odrębnych przepisach prawa pracy stanowią odrębną podstawę dochodzenia swoich praw. W obecnej sytuacji może Pani złożyć pozew do sądu pracy o zapłatę odszkodowania za naruszenie przez pracodawcę skodyfikowanej zasady równego traktowania.

 

Mobbing stanowi zupełnie odrębną podstawę dochodzenia swoich praw, która jest niezależna od powyższego pozwu o zapłatę odszkodowania.

 

Wskazać ponadto należy, że pozew o zapłatę odszkodowania ma na celu zaprzestanie działań niezgodnych z prawem oraz przywrócenie poprzednich warunków pracy. Mowa jest tutaj o odszkodowaniu.

 

W przypadku mobbingu ustawodawca mówi o zadośćuczynieniu za doznaną krzywdę. Owo zadośćuczynienie przysługuje nie za samo stosowanie mobbingu, ale za jego następstwa w postaci rozstroju zdrowia, w celu m.in. pokrycia kosztów leczenia itp.

 

Wskazać należy przede wszystkim, iż mamy tu do czynienia z normą kauczukową, pojęciem nieostrym, z którym można powiązać tak naprawdę wszystko. Mając na uwadze, że nie otrzymała Pani nagrody, możliwości poszerzania programu i organizowania konkursów – mamy tu do czynienia z dyskryminacją. Sprawy o dyskryminacje polegają w głównej mierze na porównaniu warunków pracy osoby dochodzącej swoich racji z innymi osobami, z którym osoba ta może być porównana ze względu na swoje miejsce pracy. Dowodem są głównie akta osobowe, które sąd porównuje. Nie można natomiast w mojej ocenie mówić, iż w niniejszej sprawie mamy do czynienia z mobbingiem, albowiem nie jest to działanie długotrwałe, a poza tym nie wskazuje Pani na żadne krzywdy, które miałby nastąpić. Niestety, ale postępowanie o mobbing wymaga zbierania dowodów znacznie przed wytoczeniem powództwa i dobrze widziane są zaświadczenia od lekarza psychologa, który potwierdzi stan psychiczny osoby mobbingowanej.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziesięć minus 5 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl