.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dyscyplinarne zwolnienie

O czym pracodawca powinien pamiętać przy zwolnieniu dyscyplinarnym? Czytaj więcej na ten temat w artykule.

 Ustawodawca dopuszcza jednak takie zwolnienie nie tylko w razie wypowiedzenia stosunku pracy przez pracodawcę, ale także w razie wypowiedzenia stosunku pracy przez pracownika, co jest rozwiązaniem nietypowym, gdyż zwykle takie zwolnienie jest dopuszczone w razie wypowiedzenia stosunku pracy przez pracodawcę.

Wskazany przykład ustawy o PIP i inne regulacje szczególne przewidujące dopuszczalność omawianego rozwiązania komentowane są w ten sposób, że na zasadach ogólnych, czyli kodeksowych, tego rodzaju zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia nie jest prawnie dopuszczalne.

Nie podzielam tego rodzaju poglądu w zakresie możliwości zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy w sytuacjach szczególnie uzasadnionych. Zwolnienie takie nie może natomiast zmierzać do dyskryminowania pracownika, czy też nie może być powodowane przesłankami mobbingu.    Przeczytaj pełną treść

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

 Na koniec pragnę zauważyć, że w przypadku wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę z przyczyn niedotyczących pracownika w grę może wchodzić obowiązek wypłaty odprawy przez pracodawcę. Trzeba tutaj sięgnąć do przepisów ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników – zwanej ustawą o zwolnieniach grupowych. Oprócz zwolnień grupowych ustawa dotyczy w ograniczonym zakresie także zwolnień indywidualnych (art. 10 ust. 1 ustawy). Jednak muszą być tutaj spełnione następujące warunki:

  • rozwiązanie stosunku pracy musi nastąpić przez pracodawcę z przyczyn niedotyczących pracownika (np. likwidacja stanowiska pracy),
  • pracodawca musi zatrudniać co najmniej 20 pracowników,
  • zwolnienie musi dotyczyć mniejszej liczby pracowników niż przy zwolnieniu grupowym (zasady zwolnień grupowych określa art. 1 tej ustawy).


Postaram się teraz odpowiedzieć na pytanie o kwestię zmiany stanowiska przez pracodawcę. Generalnie pracodawca chcący zmienić warunki pracy i płacy ma dwie drogi tj.    Przeczytaj pełną treść

 

 Nie sposób jednak zgodzić się ze stanowiskiem sądu. Jeżeli o prawie do odprawy decyduje faktyczne przejście na emeryturę lub rentę, to bez znaczenia jest sposób ustania stosunku pracy.   Oznacza to w konsekwencji, że prawo do tej odprawy nabędzie także pracownik zwolniony na podstawie art. 52 Kodeksu pracy, jeśli w związku z ustaniem stosunku pracy przejdzie np. na emeryturę.

Reasumując, brak jest podstaw prawnych do tego, aby pracodawca nie wypłacił Pani odprawy emerytalnej w związku z dokonaniem zwolnienia dyscyplinarnego. Jeżeli wcześniej nie otrzymała Pani odprawy (uzyskując status emeryta) – zaznaczam, iż jest to świadczenie jednorazowe – obecnie z chwilą przejścia na emeryturę uzyskała Pani prawo do odprawy emerytalnej.    Przeczytaj pełną treść

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

 

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

 

Treści powiązane

Postępowanie karne a zwolnienie dyscyplinarne

Toczy się wobec mnie postępowanie karne w sądzie. Będę wnosić o umorzenie postępowania na podstawie art. 17 § 1 pkt 3 K.p.k. lub o warunkowe umorzenie. Czy pracodawca może mnie teraz zwolnić? Zwolnienie dyscyplinarne za korespondencję e-mailową?
Pracowałem w małej firmie na umowę o pracę na czas określony. Niestety, zostałem zwolniony. Pracodawca powiedział, że podpiszemy zwolnienie za porozumieniem stron, chociaż powinno być dyscyplinarne. Zamurowało mnie, bo nic nie wskazywało na to, że był niezadowolony do mojej pracy. Szef powiedział, że powodem mojego zwolnienia jest zajmowanie się sprawami prywatnymi w czasie pracy, że wie już od ponad pół roku o odbieraniu i odpisywaniu na e-maile i wchodzeniu na Allegro. Cóż, prawda – robiłem to, jak zresztą wszyscy. Nie zaniedbywałem jednak nałożonych na mnie obowiązków i wszystko robiłem terminowo. No, ale trudno – mnie zauważył. Podpisałem zwolnienie za porozumieniem stron, przeprosiłem i czekałem na świadectwo pracy. Wczoraj szef zadzwonił i powiedział, że prawdopodobnie da mi jednak zwolnienie dyscyplinarne. Chciałem spytać, czy to są wystarczające powody? Co o tym mówią przepisy? Czy pracodawca miał prawo przeglądać moją prywatną korespondencję (mail, gg). I czy nie powinien był uprzedzić mnie wcześniej, że w ten sposób mogę być kontrolowany?

Sytuacja pracownika po zwolnieniu dyscyplinarnym
Przebywając na zwolnieniu lekarskim, otrzymałem zwolnienie dyscyplinarne z pracy za nieoddanie sprzętu. Sprzęt niezwłocznie zdałem, będąc w stałym kontakcie z firmą. Odwołałem się do sądu pracy o przywrócenie mnie do pracy. W tej firmie pracowałem już kilkanaście lat, nigdy nie było z niczym problemu, niedawno dostałem wyróżnienie. Chciałbym zapytać, co powinienem zrobić w obecnej sytuacji? Powinienem wciąż przebywać na zwolnieniu lekarskim? A może zarejestrować się jako bezrobotny lub zacząć szukać innej pracy? Prosiłem o referencje, ale mi odmówiono. Zabroniono mi też rozgłaszania sprawy (np. w mediach), mogę kontaktować się tylko z kancelarią adwokacką.

Zwolnienie w trybie dyscyplinarnym a świadectwo pracy i rozliczenie z firmą

Trzy tygodnie temu zostałem zwolniony dyscyplinarnie przez pracodawcę. Sprawa została skierowana na drogę sądową, ponieważ nie czuję się winny. Do dnia dzisiejszego jednak nie otrzymałem świadectwa pracy, choć z tego, co wiem, powinno być wydane niezwłocznie, a najpóźniej do 7 dni od rozwiązania umowy – czy tak faktycznie jest? W dniu zwolnienia kwestie finansowe z zakładem pracy miałem uregulowane, ale nie wiem, czy powinienem się spodziewać osobnego dokumentu wzywającego do rozliczenia z firmą, czy otrzymanie świadectwa i PIT-11 zakończy wszelkie formalności?Przesłanki zwolnienia dyscyplinarnego z pracy i wypowiedzenia umowy przez pracownika w trybie natychmiastowym
Mam umowę na czas nieokreślony, od piętnastu lat pracuję na stanowisku księgowej. Pracodawca prześwietlił mój komputer i stwierdził, że wykonywałam na nim pracę dla firmy mojego brata i wchodziłam w godzinach pracy na internet. Dowiedziałam się, że mogę zostać zwolniona dyscyplinarnie za ciężkie i rażące naruszenie obowiązków pracowniczych. Jak dotąd nikt nie narzekał na moją pracę, zawsze dostawałam premie, swoje obowiązki wykonywałam sumiennie. Czy w moim wypadku pracodawca ma więc prawo podjąć decyzję o dyscyplinarnym zwolnieniu? A co jeśli odwrócić sytuację: czy ja mogę wypowiedzieć umowę o pracę, żądając natychmiastowego wypowiedzenia i podając jako przyczynę mobbing? Pytam o to, ponieważ moje problemy tak naprawdę zaczęły się od kłótni z główną księgową, od tej pory zaczęła mi udowadniać, że wszystko robię źle. Oczywiście tylko mnie prześwietlono komputer, nikomu innemu. A praktycznie każdy w jakimś celu prywatnym go wykorzystuje i korzysta z internetu.

Sfałszowanie dokumentów w pracy i groźba zwolnienia dyscyplinarnego

Otrzymałem w pracy dofinansowanie do wczasów indywidualnych. Musiałem przedłożyć potwierdzenie pobytu, ale znajomi, u których zarezerwowałem domek, nie wystawiają pokwitowań. Kolega z pracy powiedział mi, że może załatwić papier za przedpłatę w ośrodku. Poprosiłem go o to. Wydało się niestety, że dowód wpłaty pochodzi z firmy, która nie istnieje. Zwróciłem w całości pieniądze z dofinansowania. Okazało się też, że więcej było w firmie takich sfałszowanych dokumentów, i chcą nas teraz zwolnić z art. 52 K.p. Czy mają do tego prawo? Czy możemy się jakoś bronić?Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl