Mamy 10 970 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dwie sprawy o alimenty – jedna w Polsce, druga w innym kraju

Autor: Krystian Lenowiecki • Opublikowane: 10.02.2011

Pozywający i pozywany o alimenty mieszkają poza granicami Polski. Czy jest możliwe założenie sprawy, jeśli była ona wcześniej założona w kraju, w którym osoby te obecnie mieszkają? Czy możliwe będzie kontynuowanie postępowania, jeśli pozwany odmówi współpracy za granicą?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Kwestię właściwości miejscowej sądu stosownego do rozpatrzenia roszczeń alimentacyjnych należy ustalić w oparciu o art. 31, 32 w związku z art. 28 Kodeksu postępowania cywilnego (w skrócie K.p.c.). Treść tych przepisów przedstawia się następująco.

 

Zgodnie z art. 31 K.p.c. „powództwo w sprawach objętych przepisami oddziału niniejszego wytoczyć można bądź według przepisów o właściwości ogólnej, bądź przed sąd oznaczony w przepisach poniższych”.

 

Według art. 32 K.p.c. „powództwo o roszczenie alimentacyjne oraz o ustalenie pochodzenia dziecka i związane z tym roszczenia wytoczyć można według miejsca zamieszkania osoby uprawnionej”.

 

Natomiast właściwość ogólną w tej sprawie ustala treść art. 28 K.p.c.: „jeżeli pozwany nie ma miejsca zamieszkania w Polsce, ogólną właściwość oznacza się według miejsca jego pobytu w Polsce, a gdy nie jest ono znane lub nie leży w Polsce – według ostatniego miejsca zamieszkania pozwanego w Polsce”.

 

To od osoby uprawnionej do wystąpienia z wnioskiem o alimenty zależy więc, przed jakim sądem nastąpi wszczęcie postępowania. Osoba ta bowiem ma prawo wyboru – tj. może albo wybrać sąd właściwy ze względu na miejsce zamieszkania uprawnionego do alimentów (czyli dziecka), albo wybrać sąd zgodnie z właściwością ogólną i będzie to sąd ostatniego miejsca zamieszkania pozwanego na terytorium Polski.

 

Co do drugiej części pytania – o to, czy można założyć sprawę, jeżeli została ona złożona w kraju, w którym strony przebywają – należy stwierdzić, że jest to generalnie niedopuszczalne, a charakter rozstrzygnięcia sądu polskiego uzależniony będzie od tego, czy przed sądem obcym zapadł już wyrok prawomocny, czy dopiero toczy się tam postępowanie.

 

Jeżeli bowiem postępowanie przed sądem państwa obcego jest w trakcie normalnego instancyjnego rozpoznawania, to przywołać należy postanowienia art. 1098 K.p.c., zgodnie z którym „jeżeli sprawa o to samo roszczenie między tymi samymi stronami zawisła przed sądem państwa obcego wcześniej niż przed sądem polskim, sąd polski zawiesza postępowanie. Sąd nie zawiesza jednak postępowania, jeżeli orzeczenie, które ma wydać sąd państwa obcego, nie będzie spełniało przesłanek jego uznania w Rzeczypospolitej Polskiej lub nie można oczekiwać, że postępowanie przed sądem państwa obcego zostanie prawomocnie zakończone w rozsądnym terminie”.

 

Zgodnie z § 2 tegoż artykułu „po zakończeniu postępowania przed sądem państwa obcego, sąd umarza postępowanie, jeżeli orzeczenie sądu państwa obcego podlega uznaniu w Rzeczypospolitej Polskiej; w przeciwnym przypadku sąd postanowi podjąć postępowanie”.

 

Natomiast wyjątek od zasady umorzenia takiego postępowania określa § 3 powyższego artykułu, który stanowi, że „sąd na wniosek strony może także podjąć zawieszone postępowanie, jeżeli postępowanie przed sądem państwa obcego nie zostało zakończone w rozsądnym terminie”.

 

Jeżeli więc sprawa przed obcym sądem jest w toku i przebiega normalnie, to ewentualny wniosek o wszczęcie postępowania w Polsce ulegnie zawieszeniu.

 

Gdyby natomiast zapadło orzeczenie przed sądem obcym i dopiero później zwrócono się do sądu polskiego z pozwem o alimenty, to sąd powinien odrzucić pozew, albowiem istnieje w tym zakresie powaga rzeczy osądzonej (pozew o podwyższenie alimentów nie miałby cechy powago rzeczy osądzonej, natomiast pozew o samo zasądzenie po raz pierwszy alimentów tak). Zgodnie bowiem z art. 199 § 1 pkt 2 K.p.c. „sąd odrzuci pozew, jeżeli o to samo roszczenie pomiędzy tymi samymi stronami sprawa jest w toku albo została już prawomocnie osądzona”.

 

Jako że wyroki zasądzające alimenty w krajach UE są bezpośrednio wykonywane bez konieczności ich potwierdzani przez sąd innego kraju, w przypadku złożenia pozwu o alimenty w Polsce pozew ten zostanie odrzucony.

 

Jeżeli natomiast sprawa za granicą zakończy się bez wydania orzeczenia, to oczywiście można w sądzie polskim wszcząć postępowanie o alimenty i orzeczenie to będzie wykonywalne bezpośrednio na terenie całej Unii Europejskiej zgodnie ze stosowanym bezpośrednio rozporządzeniem Rady (Wspólnot Europejskich) nr 4/2009 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (1):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • siedem - zero =

18.12.2016

A co z sytuacją taką: Wyrokiem sądu z 2008r muszę płacić alimenty, wyjechałem do UK, po roku wyjechała też była zona, oczywiście osobno, tam podała mnie do child support agency i według prawa brytyjskiego płaciłem alimenty, po ok 5 latach okazało się, że w Polsce narasta mi dług alimentacyjny, wygladało to tak, że by dostać alimenty z funduszu złożyła do komornika egzekucję by je dostać, kiedy wyjechała do UK gdzie ja już byłem zrzekła się alimentów z funduszu i zrobiła mi obowiązek brytyjski, wtedy komornik zaczął robić mi dług alimentacyjny ten drugi, wygladało to tak, że miałem alimenty narzucone przez stronę brytyjska gdzie jednocześnie komornik robił mi dług w Polsce, dowiedziałem się przypadkiem o drugim długu kiedy przyjechałem do Polski zpłacić zaległości z funduszem alimentacyjnym. Przez 5 lat narosło tego sporo, skontaktowałem się z byłą żoną, odmówiła się zrzeknięcia tego wszystkiego bo stwierdziła, że tego w UK było jej mało (ponad 20 tyś zł to łakomy kąsek). Wygladało i wygląda to tak, że na jedno dziecko miałem podwójne alimenty w Polsce i w UK. Dodam, że o tym narastającym długu nie miałem pojęcia oraz była zona też niemiała pojęcia, dowiedziała się dopiero jak ja ją poinformowałem, od 2 lat w Polsce włóczę się po sądach i końca nie widać, to ukrywa swój adres, nie odbiera wezwań z sądu, podkreslam, że ona mieszka cały czas w UK i ja też. Kiedy w sądzie udało się wreszcie ją dorwać to odniosłem wrażenie jakby sędzina trzymała jej stronę, taka solidarność jajników, w Polsce brak też konkretnego prawa regulujące podobne kwestie, sam nie wiem co mam zrobić, boję się, że wyrok zapadnie na moja niekorzyść bo zachowanie sędziny na to wskazuje. Jak można zrobić komuś podwójny obowiązek alimentacyjny na jedno dziecko? takim systemem to w każdym kraju UE można mieć obowiazek alimentacyjny.

kron

»Podobne materiały

Nieślubne dziecko i obniżenie alimentów

Mój mąż ma nieślubne dziecko, na które płaci alimenty. Niedawno jednak urodził się także nasz syn. Ja nie pracuję, a alimenty męża wynoszą ponad połowę zasiłku dla bezrobotnych. Czy są szanse na zmniejszenie ich wysokości, skoro oboje szukamy pracy, ale nie możemy jej znaleźć?

 

Alimenty dla rodzica i problem z jego długami

Czy moja mama, mając emeryturę, może żądać ode mnie alimentów? Cierpi na chorobę psychiczną i dlatego narobiła wiele długów, od kilku miesięcy nie opłaca też rachunków za mieszkanie. Nie jest ubezwłasnowolniona. Czy mogę być wezwany do spłaty jej długów? Jak mogę tego uniknąć? Dodam, że mieszkamy os

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »