.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Czy należy się zachowek od mieszkania po dziadkach?

Autor: Aleksandra Wilk-Fojud • Opublikowane: 28.01.2009

W 1988 r. zmarła moja babcia, a w 2007 r. – mój dziadek. Z dziadkami od urodzenia mieszkał mój kuzyn (syn cioci). W kwietniu 2008 r. odbyła się rozprawa sądowa o nabycie spadku, podczas której dowiedziałam się, że są 2 testamenty: po babci, która mieszkanie zapisała kuzynowi - wnukowi, i po dziadku, który też to mieszkanie zapisał kuzynowi. Dziadkowie mieli 2 dzieci: mojego ojca, który już nie żyje, i ciocię (matkę mojego kuzyna), która żyje. Po śmierci babci nie było postępowania spadkowego. Czy przysługuje mi jako wnuczce zachowek? Jeżeli tak, to w jakiej części i ile mam czasu na wniesienie sprawy o zachowek?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Art. 991 § 1 K.c. stanowi, że zstępnym (dzieciom i wnukom), małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należą się, jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni – 2/3 wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym, w innych zaś wypadkach – 1/2 tego udziału.

 

Z mocy art. 1007 § 1 K.c. roszczenie uprawnionego z tytułu zachowku przedawnia się z upływem 3 lat od ogłoszenia testamentu. Jest to termin prawa materialnego, co powoduje, że po upływie tego terminu roszczenie definitywnie wygasa i powództwo w sprawie o zachowek zostaje oddalone.

 

Z opisanego przez Panią stanu rzeczy wynika, że Pani babcia zmarła jeszcze w 1988 r. Jeśli w tym czasie żył jeszcze Pani ojciec, to on posiadł uprawnienie do zachowku, znajdował się bowiem w kręgu spadkobierców z ustawy. Zakładając, że w razie braku testamentu dziedziczyłby z siostrą (a Pani ciotką) i z ojcem w częściach równych po 1/3, to należny mu zachowek wyniósłby połowę, czyli 1/6 masy majątkowej.

 

Roszczenie o zachowek podlega dziedziczeniu – z pewnymi ograniczeniami, o których mowa w art. 1002 K.c. Ograniczenie to jednak Pani nie dotyczy – Sąd Najwyższy (w orzeczeniu z 20 grudnia 1988 r. – III CZP 101/88) wyraźnie stwierdził, że roszczenie uprawnionego z tytułu zachowku, które nie zostało zaspokojone wskutek jego śmierci, przechodzi na dziedziczące po nim dzieci. Pani dziadek zmarł już po śmierci swojego syna (a Pani ojca), stąd też w tym przypadku roszczenie o zachowek po Pani dziadku jest Pani własnym roszczeniem.

 

Zakładam, że nie ma Pani rodzeństwa, dlatego też z ustawy dziedziczyłaby po dziadku zarówno Pani, jak i Pani ciotka – obie z Pań po 1/2. Zachowek stanowi połowę tego, co dziedziczy się z ustawy, a więc 1/4. Do zachowku wlicza się także darowizny dokonane przez spadkodawcę uprawnionemu do zachowku, jak również koszty wychowania i wykształcenia, o ile są to koszty ponad przeciętną miarę obowiązującą w danym środowisku.

 

Jeśli zatem otrzymała Pani od dziadka jakiś majątek, a Pani ojciec od matki, to wartość tegoż majątku uszczuplona będzie – zgodnie z art. 996 i 997 K.c. – o należny pani zachowek.

 

Reasumując, należny Pani zachowek to 1/6 majątku po babci i 1/4 po dziadku.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 3 - I =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl