Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Duża kwota pieniędzy przelana na konto znajomego

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 18.11.2011

Znajomy chce skorzystać z mojego konta bankowego i przelać na nie dużą kwotę pieniędzy. Nie będę z nich korzystał, zwrócę całość koledze, gdy ten wróci do Polski. Czy muszę zapłacić jakiś podatek? Co zrobić, by nie narazić się na kontrolę podatkową?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Opisuje Pan, moim zdaniem, umowę depozytu nieprawidłowego, bowiem z okoliczności wynika, że przechowawca (czyli Pan) może (pieniądze znajdą się na Pańskim koncie) rozporządzać oddanymi na przechowanie pieniędzmi – zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się wtedy odpowiednio przepisy o pożyczce (depozyt nieprawidłowy).

 

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. j ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych podatkowi temu podlegają m.in. umowy depozytu nieprawidłowego. Obowiązek podatkowy powstanie z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej. Obowiązek podatkowy ciążyć będzie na Panu jako na przechowawcy. Podstawę opodatkowania stanowić będzie wartość depozytu. Stawka podatku wynosi 2%; jeśli podatku Pan nie zapłaci i na umowę depozytu powoła się w trakcie kontroli skarbowej w toku czynności sprawdzających, postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub postępowania kontrolnego, stawka podatku wyniesie 20%. Deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC-3) oraz obliczenia i wpłacenia podatku dokonuje się w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

 

Powyższy pogląd potwierdził ostatnio NSA, którego zdaniem przetrzymywanie cudzych środków pieniężnych na własnym rachunku stanowi depozyt nieprawidłowy, od którego przechowujący winien uiścić 2% podatek od czynności cywilnoprawnych.

 

Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną (sygn. akt II FSK 1722/10 – wyrok NSA) od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 29.04.2010 r., sygn. akt III SA/Po 108/10, potwierdzając tym samym, że:

 

„Umowa depozytu nieprawidłowego, tak jak umowa przechowania, jest umową realną, dla której zawarcia konieczne jest złożenie odpowiednich oświadczeń woli i wydanie rzeczy przechowawcy (porównaj wyrok SN z dnia 07 lutego 2007 roku, sygn. akt III CSK 296/06, Lex nr 274193). Oddanie rzeczy na przechowanie powoduje powstanie stosunku zobowiązaniowego przechowania w rozumieniu art. 835 Kodeksu cywilnego (porównaj wyrok SN z dnia 15 czerwca 2004 roku, sygn. akt II KK 38/03, Lex nr 122000 oraz wyrok SN 25 listopada 2004 roku, sygn. akt V CK 235/04, Lex nr 148150). (…) Z oczywistych względów nie może być mowy o »użyczeniu« rachunku bankowego. Rachunek bankowy nie jest rzeczą w rozumieniu ustawy – Kodeks cywilny. Ponadto bank jest zobowiązany do przeprowadzania rozliczeń pieniężnych jedynie względem posiadacza rachunku. (…) Obowiązek zwrotu powierzonych pieniędzy, a nawet wykonanie tego obowiązku, nie dowodzi, że strony łączył inny stosunek prawny niż umowa depozytu nieprawidłowego. Powyżej wyjaśniono, że uprawnienie K. W. do rozporządzania pieniędzmi oddanymi jej na przechowanie wynikało już tylko ze sposobu przechowywania środków pieniężnych, jaki strony ustaliły. Zatem z chwilą zapisania środków na rachunku bankowym K. W. zrealizowane zostały wszystkie przesłanki zawarcia umowy depozytu nieprawidłowego”.

 

Obcokrajowiec może samodzielnie lub przez pełnomocnika otworzyć konto w polskim banku – procedura będzie tu różna w zależności od banku, który zostanie wybrany, na ogół jest jednak wymagany polski adres zamieszkania.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • III minus IV =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »