.
Mamy 12 627 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Duża inwestycja a rozdzielność majątkowa

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 10.10.2019

Z żoną od ślubu mamy wspólnotę majątkową. Od 4 lat prowadzę własną działalność gospodarczą, w ramach której zaciągnąłem kredyt obrotowy – oczywiście małżonka wyraziła na to zgodę. Jeszcze przed rozpoczęciem działalności kupiliśmy wspólnie działkę budowlaną, na której teraz za gotówkę rozpoczęliśmy budowę domu. Przede mną duża inwestycja kapitałowa. Mam pewne obawy, czy się ona uda i zwróci, stąd kilka pytań. Gdybyśmy teraz ustanowili rozdzielność majątkową, w jakim zakresie w przypadku mojego niepowodzenia, żona ponosiłaby odpowiedzialność za zobowiązania? Rozumiem, że za kredyty obrotowe tak, ale co z domem? Jeżeli dom będzie „tylko” żony, czy będzie musiała udokumentować dochód, skąd na niego miała gotówkę?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Duża inwestycja a rozdzielność majątkowa

Fot. Fotolia

Należy wskazać, iż sama umowa o rozdzielność majątkową nie zabezpieczy w całości Państwa majątku przed ewentualną odpowiedzialnością majątkową za długi. Konieczne jest przeprowadzenie także podziału majątku z przeniesieniem masy majątkowej na rzecz żony. W pierwszym rzędzie oczywiście konieczne jest zawarcie umowy wprowadzającej ustrój rozdzielności majątkowej.

 

Umowa ustanawiająca ustrój rozdzielności majątkowej powoduje, że zamiast trzech mas majątkowych (majątek wspólny, majątek osobisty żony, majątek osobisty męża) w małżeństwie funkcjonują tylko dwa majątki: osobisty żony i osobisty męża. Stosując pewne uproszczenie, można stwierdzić, że z punktu widzenia stosunków majątkowych małżonkowie, co do zasady, zajmują pozycję osób obcych; ich majątki – niezależnie od stanu faktycznego występującego w danym małżeństwie – pozostają autonomiczne. Jeżeli np. majątki osobiste są wykorzystywane do zaspokajania potrzeb rodziny, a nawet traktowane jako wspólność, prawnie pozostają wyodrębnione. Zawarcie umowy wprowadzającej ustrój rozdzielności majątkowej nie wyłącza możliwości wspólnego nabywania przez małżonków przedmiotów majątkowych.

 

Umowne wprowadzenie ustroju rozdzielności majątkowej może nastąpić w dowolnym momencie jego trwania. Niezbędna jest tylko zgodna wola małżonków, gdyż w ustawie nie zawarto żadnych innych przesłanek, które musiałyby zostać spełnione.

 

W umowie ustanawiającej ustrój rozdzielności majątkowej powinny znaleźć się sformułowania, z których wynika wola małżonków wprowadzenia takiego ustroju. Nie jest jednak niezbędne użycie konkretnych sformułowań. Jeżeli w umowie zawartej w formie aktu notarialnego małżonkowie użyli sformułowania „zniesienie wspólności ustawowej”, umowa taka może zostać uznana za umowę ustanawiającą ustrój rozdzielności majątkowej (tak uchwała SN z 9 sierpnia 1996 r., III CZP 74/96, LexisNexis nr 311183, OSNC 1996, nr 11, poz. 152).

 

Chwila zawarcia umowy majątkowej wprowadzającej ustrój rozdzielności majątkowej ma znaczenie dla określenia składu majątków osobistych. Jeżeli umowa majątkowa zostaje zawarta w czasie trwania małżeństwa, majątek wspólny małżeński przestaje istnieć; ulega przekształceniu we wspólność, w której udziały małżonków są – co do zasady – równe i do której znajdują odpowiednie zastosowanie przepisy o wspólności majątku spadkowego i dziale spadku. W skład majątków osobistych wchodzą w takiej sytuacji przedmioty należące uprzednio do majątków osobistych małżonków oraz udziały w majątku objętym wcześniej wspólnością majątkową (ustawową lub umowną).

 

Tak więc umowa wprowadzająca rozdzielność majątkową jest pierwszym krokiem. Kolejnym jest dokonanie podziału majątku wspólnego. Można tego dokonać jedną umową. Wówczas do Państwa majątków osobistych wejdą konkretne przedmioty majątkowe, które przypadły każdemu z małżonków w wyniku dokonanego działu.

 

W umowie majątkowej małżeńskiej możliwe jest także ustalenie nierównych udziałów w majątku objętym wcześniej wspólnością majątkową małżeńską oraz dokonanie rozliczeń z tytułu nakładów poczynionych wcześniej z majątku wspólnego na majątki osobiste oraz z majątków osobistych na majątek wspólny, jak też rozliczenie spłaconych długów.

 

Jeżeli dokonacie Państwo jedynie rozdzielności majątkowej, to oczywiście nie musicie wskazywać składników majątkowych ani ich wartości. Te dane są niezbędne przy podziale majątku.

 

Wprowadzenie rozdzielności majątkowej spowoduje, iż za zaciągnięte zobowiązania odpowiadać będzie Pan swoim majątkiem osobistym. W tym wypadku, jeśli chodzi o dom – udziałem we własności domu. Polskie prawo nie zna nieruchomości budynkowych co do zasady i przyjmuje się, iż wszystko, co z nieruchomością jest związane, jest własnością właściciela nieruchomości. Oczywiście nikt nie będzie ustalał, skąd żona miała środki na zakup domu. Aby ustrzec się całkowicie przed egzekucję, konieczne byłoby przepisanie domu na żonę (udziału w domu). Dokonać tego można, jak wcześniej wskazywałem, już w umowie wprowadzającej rozdzielność majątkową.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 2 + siedem =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »