Przejście do głównej strony serwisu ePorady24.pl >>

Drukuj

Opublikowane: 11.10.2014

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion

Wypadek za granicą bez ważnej karty z NFZ

Moja mama (emerytka) przewróciła się i złamała kość udową. Wypadek miał miejsce w UK. Mama była operowana i ma wymieniony staw biodrowy. W trakcie wypisywania dokumentów odkryliśmy, że mamy karta z NFZ straciła ważność. Proszę o pomoc i radę co robić?

 

W przypadku, kiedy ubezpieczony poniósł koszty leczenia w jednym z krajów UE/EFTA może starać się o ich zwrot, niezależnie od tego, czy podczas pobytu za granicą posiadał przy sobie kartę EKUZ.

 

Proszę jednak pamiętać, że w większości krajów ubezpieczeni pokrywają część kosztów leczenia z własnych środków i są to opłaty, które nie podlegają refundacji przez Narodowy Fundusz Zdrowia. I tego NFZ nie musi zrefundować.

 

Wysokość kwoty zwrotu każdorazowo określana jest przez odpowiednik NFZ w kraju, w którym miało miejsce leczenie, po stawkach jakie zwracane są świadczeniodawcy za leczenie osób ubezpieczonych w tym kraju.

 

Gdy ubezpieczony/poszkodowany/chory nie ma ze sobą EKUZ musi liczyć się z tym, że świadczeniodawca ma prawo potraktować go jako osobę nieubezpieczoną i obciążyć po stawkach komercyjnych, które często są znacznie wyższe, niż te jakie zwraca NFZ.

 

Aby uzyskać zwrot kosztów, ubezpieczony powinien złożyć odpowiedni wniosek w oddziale wojewódzkim Funduszu, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego.

 

Oddział sprawdza, czy osoba składająca wniosek była ubezpieczona w NFZ lub posiadała prawo do świadczeń zdrowotnych w momencie udzielania jej świadczeń oraz czy do wniosku dołączone zostały wymagane dokumenty.

 

W sytuacji, gdy osoba korzystająca z leczenia nie miała ważnej karty EKUZ lub Certyfikatu Zastępującego EKUZ powinna dołączyć do wniosku oświadczenie o charakterze pobytu oraz dokumenty potwierdzające ubezpieczenie na dany okres.

 

Reasumując – fakt, iż mama nie posiada ważnej karty nie znaczy, że nie ma prawa do skorzystania z leczenia za granicą w UK. Sam fakt posiadania nieważnej karty nie przesądza jeszcze o niczym. Wystarczy wniosek do NFZ. Kartę można otrzymać pocztą. Wniosek wysyła się pocztą, wskazując adres do doręczenia karty.

Drukuj

 

Tekst wydrukowany z serwisu www.ePorady24.pl