Przejście do głównej strony serwisu ePorady24.pl >>

Drukuj

Opublikowane: 05.03.2012

Autor: Aleksander Słysz

Opodatkowanie spadku – błąd w zgłoszeniu

Mój ojciec odziedziczył po swoich rodzicach mieszkanie. Jego mama zmarła w 2005 r., dwa lata później zmarł jego ojciec. Po śmierci matki tata nie zgłosił nigdzie nabycia spadku. Po śmierci ojca złożył wniosek do sądu, jednak jako spadkodawcę wpisał wyłącznie swojego ojca. Z potwierdzeniem nabycia spadku udał się do urzędu skarbowego, gdzie zapłacił podatek od wartości całego mieszkania. Później dowiedzieliśmy się, że było to błędne postępowanie, tata postarał się o sądowe stwierdzenie nabycia spadku po matce. Obecnie sprzedajemy to mieszkanie, ale jest problem, bo podatek zapłacony był od całości lokalu. Jak wybrnąć z tej sytuacji?

 

Oczywiście przepisy wprost nie przewidują takiej sytuacji, dlatego wyjścia z niej można szukać na różne sposoby.

 

Zgodnie z Ordynacją podatkową podatnicy mogą skorygować uprzednio złożoną deklarację przez złożenie korygującej deklaracji wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty.

 

Ordynacja podatkowa stanowi, iż „ilekroć w ustawie jest mowa o deklaracjach – rozumie się przez to również zeznania, wykazy oraz informacje, do których składania obowiązani są, na podstawie przepisów prawa podatkowego, podatnicy, płatnicy i inkasenci”.

 

Pani tata po śmierci mamy składał do urzędu skarbowego zapewne zeznanie SD-3, z niego wynika w chwili obecnej dla urzędu, iż odziedziczył mieszkanie w całości po swoim tacie, mimo że tak naprawdę 3/4 odziedziczył po tacie, a 1/4 po mamie.

 

Moim zdaniem należałoby zatem złożyć w urzędzie skarbowym korektę zeznania SD-3 „po tacie” oraz złożyć, niezłożone do tej pory, zeznanie SD-3, gdzie tata wykaże 1/4 nabytą po mamie.

 

Organ wyda stosowne decyzje, tj. skoryguje decyzję ustalającą wysokość podatku od spadków i darowizn po tacie Pani taty i wyda decyzję ustalającą wysokość podatku od spadków i darowizn po mamie Pani taty. Całość podatku będzie w ogóle niższa, bowiem zmniejszy się podstawa opodatkowania, od wartości spadku po mamie tata odejmie kwotę 9637 zł. Zakładam, że kwotę tę (tj. kwotę wolną dla I grupy pokrewieństwa) odjął tylko „po tacie”.

 

Kwestia techniczna to przeniesienie nadpłaty podatku, która powstanie po korekcie decyzji dotyczącej nabycia po tacie Pani taty celem opłacenia podatku, który pojawi się w decyzji dotyczącej mamy Pani taty.

 

Konieczne będzie złożenie wniosku o stwierdzenie nadpłaty podatku.

 

Składając SD-3 po matce taty, dobrze byłoby zeznanie złożyć wraz z tzw. czynnym żalem – tu dowie się Pani o nim więcej: http://www.eporady24.pl/czynny_zal,artykuly,15,93,569.html

 

Pozwoli to na uniknięcie konsekwencji karnoskarbowych – zgodnie z Kodeksem karnym skarbowym (art. 54 § 1) „Podatnik, który uchylając się od opodatkowania, nie ujawnia właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub nie składa deklaracji, przez co naraża podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie”. Czynny żal wyłącza odpowiedzialność.

Drukuj

 

Tekst wydrukowany z serwisu www.ePorady24.pl