Przejście do głównej strony serwisu ePorady24.pl >>

Drukuj

Opublikowane: 15.11.2011

Autor: Aleksander Słysz

Obozy dla dzieci a płacenie podatku VAT

Jesteśmy zarejestrowani jako placówka oświatowo-wychowawcza (w systemie oświaty), prowadzimy zajęcia dla uczniów szkół podstawowych. Organizujemy też obozy i kolonie dla dzieci. Czy od tych wyjazdów powinniśmy płacić VAT, czy może jesteśmy zwolnieni z tego podatku (obecnie jesteśmy płatnikami VAT, składamy deklaracje, ale nie płacimy tego podatku jako placówka korzystająca ze zwolnienia)?

 

 

Wskazuje Pan, iż jesteście jednostką objętą ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).

 

Od dnia 1 stycznia 2011 r. art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku od towarów i usług dodany przez art. 1 pkt 8 lit. a tiret trzecie ustawy z dnia 29 października 2010 r. zmieniającej wyżej wymienioną ustawę z dniem 1 stycznia 2011 r. zwalnia od podatku usługi świadczone przez:

 

  1. „jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania,
  2. uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo–rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym – oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane”.

 

By z wymienionego zwolnienia skorzystać, należałoby dowieść, że celem kolonii czy obozu jest kształcenie i wychowywanie, a pozostałe świadczenia w ramach obozu są ściśle związane z kształceniem i wychowywaniem. Teoria tak argumentująca moim zdaniem byłaby składna, lecz prawdopodobnie byłaby kwestionowana przez organy podatkowe. Piszę prawdopodobnie, bowiem tak naprawdę w chwili obecnej, ze względu na krótki okres obowiązywania wspomnianych regulacji, nie jest znana praktyka jej stosowania.

 

Szerzej „furtkę” o nazwie zwolnienie otwiera dla Państwa Minister Finansów, który w rozporządzeniu z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z dnia 27 grudnia 2010 r.) w § 13 ust. 1 pkt 15 określił, iż zwalnia się od podatku VAT usługi obozów, kolonii lub usługi o podobnym charakterze, organizowane przez szkoły i inne jednostki objęte ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), świadczone wyłącznie na rzecz dzieci i młodzieży z tych szkół i jednostek.

 

Konkludując, moim zdaniem w przedstawionym stanie faktycznym świadczenie usługi obozów i kolonii na rzecz dzieci i młodzieży jednostki (jako objętej ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty) podlega zwolnieniu od podatku od towarów i usług na mocy wymienionego § 13 ust. 1 pkt 15 rozporządzenia Ministra Finansów.

 

Korzystając ze zwolnienia przedmiotowego, wystawia Pan fakturę i jak zawsze przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku wskazuje na niej nie tylko tzw. ZW, ale i przepis ustawy albo aktu wydanego na podstawie ustawy, na podstawie którego podatnik stosuje zwolnienie od podatku, czyli tu rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z dnia 27 grudnia 2010 r.), § 13 ust. 1 pkt 15.

Drukuj

 

Tekst wydrukowany z serwisu www.ePorady24.pl