Przejście do głównej strony serwisu ePorady24.pl >>

Drukuj

Opublikowane: 13.05.2011

Autor: Aleksander Słysz

Odkupienie samochodu z leasingu a podatki

Odkupuję z leasingu po pięciu latach samochód osobowy. Otrzymałem fakturę na 1200 zł. Jaki podatek i od jakiej wartości mam zapłacić w urzędzie skarbowym i jaką wartość mam przyjąć, wprowadzając pojazd jako środek trwały?

 

Zakładając, że samochód był w leasingu operacyjnym, to był w tym okresie środkiem trwałym leasingodawcy. Składnikiem majątku leasingobiorcy, czyli Pana, będzie dopiero z chwilą zrealizowania wykupu, bowiem wówczas zostaje Pana własnością jako nabyty w drodze kupna środek trwały.

 

Powszechnie przyjmuje się, że wartością początkową takiego samochodu jest cena wykupu i kwota ta stanowi co do zasady wartość początkową. W przypadku gdy wartość początkowa samochodu jest niższa niż 3500 zł, można od razu zaliczyć koszty wykupu do kosztów podatkowych.

 

Wykup samochodu po leasingu nie wpływa na podatek odliczany od rat leasingowych i nie skutkuje utratą prawa do odliczenia podatku naliczonego i konieczności korygowania odliczonego podatku.

 

W podpisanej przez Pana umowie leasingu – tak jest prawie zawsze – suma ustalonych opłat, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług, odpowiada co najmniej wartości początkowej nowego samochodu; zatem przy wykupie brak jest moim zdaniem po stronie Pana jako wykupującego przychodu do opodatkowania wynikającego z zastosowania ceny niebędącej wartością rynkową.

Drukuj

 

Tekst wydrukowany z serwisu www.ePorady24.pl