Przejście do głównej strony serwisu ePorady24.pl >>

Drukuj

Opublikowane: 13.01.2011

Autor: Monika Cieszyńska

Doprowadzenie świadka siłą do sądu

Dostałem zawiadomienie z sądu na temat doprowadzenia siłą w charakterze świadka. Jak uniknąć doprowadzenia (chciałbym stawić się sam)? Jak ono wygląda? Dodam, że płaciłem już dwukrotnie grzywnę.

 

W naszym porządku prawnym każda osoba wezwana w charakterze świadka ma obowiązek stawienia się celem złożenia zeznań, nawet jeśli mogłaby skorzystać z prawa odmowy zeznań.

 

Za nieusprawiedliwione niestawiennictwo sąd skaże świadka na grzywnę i wezwie go po raz kolejny (kwota grzywny nie może przekraczać 1000 zł). Jeżeli świadek po raz drugi nie stawi się w sądzie bez usprawiedliwienia, sąd ponownie skaże go na grzywnę i wtedy też może nakazać przymusowe jego doprowadzenie.

 

Przymusowe sprowadzenie świadka odbywa się zazwyczaj w ten sposób, że w dniu posiedzenia sądu świadek zostaje zatrzymany przez policję i przewieziony przez funkcjonariuszy do sądu. Tym samym przymusowe doprowadzenie jest zawsze poprzedzone zatrzymaniem.

 

Zarówno zatrzymanie, jak i przymusowe doprowadzenie może nastąpić tylko wówczas, gdy sąd wyda odpowiednie postanowienie.

 

Zatrzymanie polega na krótkotrwałym pozbawieniu wolności i ograniczeniu swobody działania.

 

W tym stanie rzeczy radziłabym Panu wystąpić niezwłocznie do sądu z pismem, w którym usprawiedliwi Pan swoje dotychczasowe niestawiennictwo i zapewni, że stawi się Pan dobrowolnie na najbliższy termin posiedzenia sądowego. Warto by też było wyjaśnić, dlaczego dotychczas nie reagował Pan na wezwania sądu.

 

W podsumowaniu pisma proszę zaznaczyć, iż odpadła przyczyna przymusowego doprowadzenia.

 

Niestety, nie jestem w stanie Panu zagwarantować, czy sąd na podstawie takich wyjaśnień będzie przekonany, że Pańskie dobrowolne stawiennictwo jest pewne.

Drukuj

 

Tekst wydrukowany z serwisu www.ePorady24.pl