Przejście do głównej strony serwisu ePorady24.pl >>

Drukuj

Opublikowane: 06.06.2019

Autor: Marta Handzlik-Rosuł

Przeniesienie syna do szkoły zawodowej

Mój syn lat 17, aktualnie uczy się w LO w pierwszej klasie. Chciałby przenieść się do szkoły zawodowej do klasy branżowej (kursy zawodowe odbywają się w drugim półroczu) i uczyć się na mechanika pojazdów samochodowych. Cech Rzemiosł Różnych zgodził się na podpisanie umowy o pracę, praktyka zawodowa jest również załatwiona. Pani dyrektor szkoły wyraża zgodę na przyjęcie syna do szkoły, jednak twierdzi, że jedyną przeszkoda jego przyjęcia jest to, że umowa o pracę nie może być podpisana później niż we wrześniu. Czy ma rację? Co da się zrobić?

 

Praktyczna nauka zawodu odbywa się w ramach stosunku pracy na podstawie indywidualnej umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, zawartej między uczniem szkoły zawodowej (pracownikiem młodocianym) a zakładem pracy (pracodawcą).

 

Zgodnie z §  5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2010) umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego odbywanego w formie nauki zawodu zawiera pracodawca z młodocianym w terminie przyjęć kandydatów do branżowych szkół I stopnia. Jeżeli młodociany nie dokształca się w branżowej szkole I stopnia, umowa o pracę, o której mowa w ust. 1, może być zawarta w innym terminie.

 

Termin zawarcia umowy w przypadku odbywania przygotowania zawodowego w formie nauki zawodu powinien być zbieżny z terminami przyjęć kandydatów do szkół zawodowych, co jest uzasadnione potrzebą równoczesnego rozpoczęcia nauki praktycznej i teoretycznej.

W przypadku szkół, rok szkolny rozpoczyna się w pierwszym powszednim dniu września.

 

Dlatego dyrektor ma rację – nie można podpisać umowy w lutym, bowiem nauka w szkole rozpoczęła się we wrześniu.

Drukuj

 

Tekst wydrukowany z serwisu www.ePorady24.pl