Przejście do głównej strony serwisu ePorady24.pl >>

Drukuj

Opublikowane: 08.04.2019

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion

Jak zmniejszyć żądane kwoty zachowku?

W 1997 roku przekazali mi darowizną cały swój majątek – dom, działki. W tym samym roku został spisany testament. Mama zmarła 12 lat temu, tata 3 lata temu. Odbyła się rozprawa spadkowa, wyrokiem sadu jestem jedynym spadkobierca. Dwie siostry wniosły sprawę o zachowek. Wyceniły go na ogromną kwotę. Ja sama remontowałam dom i opiekowałam się rodzicami do śmierci. Jak zmniejszyć żądane kwoty zachowku?

 

Niestety trudno cokolwiek zmniejszyć w Pani przypadku. Darowizna będzie zaliczona w poczet spadku do obliczenia zachowku. Niestety.

 

Skoro rodzice przepisali na Panią cały majątek, do jakich celów miał służyć testament? Zasadniczo opóźnił moment przedawnienia roszczenia o zachowek po ojcu. Przedawniłby się w okresie 5 lat od otwarcia spadku – czyli śmierci ojca, a tak liczony jest od otwarcia testamentu.

 

Zgodnie z art. 991 Kodeksu cywilnego:

 

„§ 1. Zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należą się, jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni – dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym, w innych zaś wypadkach – połowa wartości tego udziału (zachowek).

§ 2. Jeżeli uprawniony nie otrzymał należnego mu zachowku bądź w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny, bądź w postaci powołania do spadku, bądź w postaci zapisu, przysługuje mu przeciwko spadkobiercy roszczenie o zapłatę sumy pieniężnej potrzebnej do pokrycia zachowku albo do jego uzupełnienia”.

 

„Art. 994. § 1. Przy obliczaniu zachowku nie dolicza się do spadku drobnych darowizn, zwyczajowo w danych stosunkach przyjętych, ani dokonanych przed więcej niż dziesięciu laty, licząc wstecz od otwarcia spadku, darowizn na rzecz osób nie będących spadkobiercami albo uprawnionymi do zachowku.

§ 2. Przy obliczaniu zachowku należnego zstępnemu nie dolicza się do spadku darowizn uczynionych przez spadkodawcę w czasie, kiedy nie miał zstępnych. Nie dotyczy to jednak wypadku, gdy darowizna została uczyniona na mniej niż trzysta dni przed urodzeniem się zstępnego.

§ 3. Przy obliczaniu zachowku należnego małżonkowi nie dolicza się do spadku darowizn, które spadkodawca uczynił przed zawarciem z nim małżeństwa”.

 

Niestety te 10 lat Pani nie dotyczy. Te 10 lat dotyczy darowizn uczynionych na rzecz osób niebędących spadkobiercami, Pani jest spadkobiercą – darowizny uczynione na Panią bez względu na datę zaliczane są do zachowku.

 

Jedyna możliwość dla Pani to taka, gdzie wykaże Pani, w jakim stanie była nieruchomość w dniu darowizny, bowiem zgodnie z art. 995 „wartość przedmiotu darowizny oblicza się według stanu z chwili jej dokonania, a według cen z chwili ustalania zachowku”. Stan oznacza stan techniczny, wyposażenie. Niestety ceny nieruchomości będą aktualne – takie jak obecnie.

 

Nie ma znaczenia, że opiekowała się Pani rodzicami do śmierci, jeśli rodzeństwo nie zostało wydziedziczone – ma prawo do zachowku.

Drukuj

 

Tekst wydrukowany z serwisu www.ePorady24.pl