Przejście do głównej strony serwisu ePorady24.pl >>

Drukuj

Opublikowane: 14.03.2019

Autor: Marek Gola

Czy podział majątku przed rozwodem ma wpływ do określenia winy w orzeczeniu rozwodowym?

Od dwóch lat trwa mój rozwód. Pozew złożył mąż – bez orzekania o winie. Ja nie zgodziłam się na takie rozwiązanie i moja odpowiedź była – rozwód z jego winy. Przed rozwodem dokonaliśmy notarialnie ugodowo podziału majątku, gdzie mąż zobowiązał się do spłaty części majątku, w ratach w ciągu pięciu lat. Akt notarialny podziału majątku mąż dołączył do pozwu. Na każdej sprawie w sądzie mąż znacząco podkreśla wysokość spłacanych kwot, zaznaczając, jak trudno jest mu je spłacać, gdyż obniżyły się jego dochody firmy (celowe działanie). Sędzia reaguje z dużym zainteresowaniem, wygląda to tak, jakby kwoty zawarte w podziale majątku miały duże znaczenie przy określeniu winy w orzeczeniu o rozwód. Jak mam się obronić w tej kwestii? Czy podział majątku przed rozwodem ma wpływ do określenia kwestii winy w orzeczeniu rozwodowym?

 

W mojej ocenie powinna się Pani skupić w szczególności na wykazaniu, iż ugoda została zawarta po rozkładzie pożycia małżeńskiego i, de facto, nie ma wpływu na rozkład pożycia. Innymi słowy w momencie, kiedy doszło do zawarcia ugody, nie tworzyliście Państwo małżeństwa, lecz występował trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Przejawem takiego stanu rzeczy była m.in. ugoda zawarta pomiędzy Państwem w zakresie podziału majątku. Nie zmienia to jednak faktu, iż winnym rozkładu pożycia małżeńskiego był mąż, bowiem zanim doszło do podziału, nastąpił zupełny rozkład pożycia. Pozwoli Pani, iż jako przykład wskażę zdradę.

 

Konieczne jest zatem ustalenie, kiedy nastąpił rozkład pożycia, a kiedy Państwo zawarli ugodę w przedmiocie podziału majątku. Potwierdzeniem powyższego jest stanowisko Sądu Najwyższego wyrażone w tezie orzeczenia (którego uzasadnienie nie zostało opublikowane) z dnia 19 września 1949 r., Wa.C.103/49 (DPP 1950, nr 3, s. 61), gdzie sąd przyjął, że „małżonek dopuszczający się cudzołóstwa nie wywołuje tym rozkładu pożycia małżeńskiego, jeżeli poprzednio rozkład ten nastąpił już z innych przyczyn, a zwłaszcza wskutek zachowania się drugiego małżonka”. Mimo upływu kilkudziesięciu lat stanowisko to jest nadal aktualne.

 

Innymi słowy jeżeli ugoda była zawarta po rozkładzie pożycia małżeńskiego, nie ma ona wpływu na winę w rozkładzie pożycia małżeńskiego.

 

Drukuj

 

Tekst wydrukowany z serwisu www.ePorady24.pl